Denna webbplats vänder sig till läkare

Fel färg i figuren

Artikeln med rättelsen införd:Uppskattad GFR – mervärde eller hägring? Läkartidningen 2009;106(1–2):40-3

Fel i figuren

Stympad artikel

I artikeln »Är du ung så ska du få, men är du gammal så får du gå. Om ålderns betydelse för terapival och prioriteringar vid cancer«, som publicerades i Läkartidningen 2008;105(47):3417-20, saknades sista spalten. Redaktionen beklagar detta. Artikeln publiceras om i sin helhet i detta nummer: Läkartidningen 2008;105(48):3526-8.

Ändrad rubrik i debattinlägg

Läs artikeln Opioider bör förskrivas endast vid väl definierade nociceptiva smärttillstånd

Otydlig tabell

I artikeln »Färre kontroller och återbesök när Västerbotten omfördelar 114 miljoner«, som publicerades i Läkartidningen 2008;105(48–49):3510, angavs i de två första punkterna i faktarutan att kontroller av okomplicerad hypertoni och icke operabla hjärtklaffel ska upphöra. I själva verket flyttas de från sjukhusvård till primärvården. Västerbottens läns landsting beklagar att den lista de tagit fram var […]

En rad för mycket

Rättelse 2

Den redaktionella kommentaren till Alexandra Kents artikel »Dubbelt lidande för patienten när vården misslyckas« i LT 12–13 (sidorna 926-7) innehöll dessvärre några felaktigheter: – Patientskadennämnden rekommenderar ändring av besluten i 10 procent av de fall som överklagas dit (i kommentaren uppgavs att ändring rekommenderas i ungefär hälften av fallen). – I stället för »Patientförsäkringscentralen« skulle […]

Rättelse 1

I förra numrets ledare angavs att det s k ohälsotalet sjunkit från 52 dagar till 38 dagar under senare år. Den höga siffran gäller enbart kvinnorna. Räknat på hela befolkningen har ohälsotalet sjunkit från 43,5 dagar till ca 38 dagar i dag.

Rättelse

Genom ett misstag på redaktionen publicerades ett felaktigt diagram som illustration till artikeln »Mångmiljardsatsning under tio år lyfter norsk psykiatri« i förra numret av Läkartidningen, 2007;104(51-52):3840-2. Diagrammet bygger på en beräkning av vad den norska psykiatrisatsningen kostar år för år, men tillförlitliga siffor på detta finns ännu inte. Siffrorna i artikeltexten är däremot korrekta. Läkartidningen […]

Rättelse

I artikeln »Insulineffekter i fokus i kostdebatt« från riksstämmans symposium om diabeteskost, som publicerades i Läkartidningen 2007;104(49):3749-50, återgavs tyvärr Ralf Sundberg på ett felaktigt sätt. Han anser, naturligtvis, att de höga insulinnivåerna vid diabetes typ 2 blockerar lipolys i fettceller, vilket omöjliggör en minskning av fettmassan. Under symposiet kritiserade han en av de studier som […]

Fel i rubriken

Läs artikeln http://lakartidningen.se/engine.php?articleId=5787

Felaktig figur

Figur 4 på sidan 3008 är nu korrigerad. Läs artikeln Vad MONICA lärt oss