Få konkreta förslag om vården i valrörelsen

»Förhoppningsvis får vi närmare valdagen tydligare besked från både landstings- och riksdagspartier …«

Fantastisk sjukvård, trots tuff arbetsmiljö

»Trånga sektorer finns, och vänte­tiderna för att över huvud taget få träffa en läkare är ofta för långa …«

Viktigt att visa respekt för sköterskans arbete

»Men att förbättra sjuksköterskors och barnmorskors villkor handlar också om vad du och jag som läkare gör på jobbet.«

Vi måste värna läkekonsten!

»På senare tid har studenter uttryckt förvåning och AT-­läkare besvikelse över hur läkar­arbetet bedrivs …«

Som man frågar får man svar

»Föga förvånande visar de undersökningar utredningen vilar på … att övning ger färdighet.«

Svensk sjukvård är bra

»… det är viktigt att vi beskriver hur verkligheten oftast är och även förmedlar en positiv bild av svensk sjukvård …«  

Orättvis bild av svensk sjukvård

»Vi ser och hör företrädare för politiska partier och vissa fackföreningar snarast tävla om att ge den mörkaste bilden av landets sjukvård …«

Bekämpa fusket!

»Man blir inte en bra läkare genom fusk – vare sig detta sker före, under eller efter utbildningen!«

Nytt regelverk bör tas på stort allvar

»Detta kräver … ett inbyggt dataskydd i rutiner och IT-­system så att data inte kan kopplas till en enskild individ.«

»Vi har alla en berättelse att dela …«

»Jag lyssnade an­däktigt till … fängslande berättelser från tre helt olika läkarbanor.«

Klinisk forskning i primärvård är viktig

»… forskningen i primärvård [utgör] endast en procent av all medicinsk forskning …«

Sjukvårdens ledord – i rätt ordning

»Utbildning är en lika viktig uppgift som vård och forskning för universitetssjukvården.« (1 kommentar)

Digitalisering är ett medel, inte ett mål

»Vi får inte släppa fokus från de riktigt viktiga målen: god och jämlik hälsa och välfärd.«   (1 kommentar)

Kontinuitet – grunden för säker och trygg vård

»… bättre samtals­teknik och en ökad tilltro till patienten skulle bidra till att värdefull information tas tillvara …«

Bäst lämpad att bli läkare

»Själv tänker jag att IQ och EQ inte bör sättas i motsatsförhållande.« (1 kommentar)

Viktigt att bemöta alternativa fakta

»Det kan ta tid men är väl värt mödan att förklara vad som faktiskt är sant …«

För högt blodtryck hos hälften av befolkningen?

»Detta innebär att närmare hälften av befolkningen i USA lider av hypertoni!«

Ta läkarens livslånga lärande på allvar

»För att effektivt kunna leverera sjukvård av god kvalitet behöver läkare kontinuerlig kompetensutveckling …« (1 kommentar)

»Realistisk sjukvård« lanseras i Skottland

»… att inte fråga patienten 'what is the matter with you?’ utan ’what matters to you?’«

Traditioner, broderier … och att tänka nytt

»Jag tror det är helt avgörande för sjukvårdens utveckling och vår förmåga att möta morgondagens utmaningar att vi förmår utmana gårdagen.«