Denna webbplats vänder sig till läkare

Riksstämman 2009

Öppna jämförelser här för att stanna Het debatt om kvalitetsregister i primärvård Alla artiklar från riksstämman

Möjligheten att göra abort på grund av kön oroar

Ingen vet hur många aborter som görs på grund av kön i Sverige. – Vi tror inte att detta är ett stort problem i Sverige, men vi kommer aldrig att få någon statistik så länge vi har den här abortlagen, sa Charlotte Grünewald vid en presskonferens på riksstämman med anledning av symposiet. Fri abort råder […]

Överlevande cancerpatienter behöver rehabilitering

Cancer är en mycket allvarlig sjukdom, och fortfarande associerar ofta även läkare diagnosen med en säker död, sa Nils Conradi, som ledde riksstämmans alla presskonferenser. Men i dag ligger den genomsnittliga tioårsöverlevnaden på mellan 60 och 65 procent. – Det är alltså fler som överlever i tio år än som inte gör det, sa Maria […]

Samtalsgrupp stärker distriktsläkare

Läkare som deltar i Balintgrupper visar en starkare integritet i sitt arbete, enligt en avhandling av Dorte Kjeldman, som lades fram i Uppsala i september och som presenterades på rikstämman under fredagen. Balintgrupper är en samtalsmodell för professionell utveckling, som framför allt vänder sig till distriktsläkare. Man diskuterar yrkesproblem i vardagen i allmänhet, och rollen […]

De vann Läkartidningens tävling

Rätt svar: 1. Keith Hering 2. Andres Serrano 3. Gikt 4. Carl-Henning Wijkmark 5. Lungcancer 6. Anna Odell 7. Spanska sjukan 8. Diabetes typ 1 9. Tyko Gabriel Glas 10. Bob Marley 11. Paul Klee 12. 1 = E, Kellie Martin, ER 2 = B, Allison Cameron, House MD 3 = A, Elliot Reid, Scrubs […]

Etisk examination efterfrågas

– Det finns många som läser till läkare för att de är intresserade av molekylärbiologi. Det sa Lisa Karlsson som går termin 11 på läkarutbildningen i Göteborg på en presskonferens på fredagen. Hon själv är däremot intresserad av människor. Därför är hon intresserad av att föra etiska resonemang, och hennes intresse för etik har ökat […]

Alla artiklar från riksstämman 2009

Alla artiklar: Var femte sjukhuspatient är undernärd Överlevande cancerpatienter behöver rehabilitering Samtalsgrupp stärker distriktsläkare Öppna jämförelser här för att stanna Etisk examination efterfrågas Nationella riktlinjer för hälsosamma levnadsvanor på gång »ADHD-behandling i Kriminalvården extremt lönsam« Våldtäkt som krigsstrategi Få kirurger på stämman Ordförande oroad över ohygien Läkare rädda att uttala sig i medierna Mingel i […]

Nationella riktlinjer för hälsosamma levnadsvanor på gång

Socialstyrelsen har gått in i slutfasen i arbetet med de nationella riktlinjerna för levnadsvanor. Målet är att hälso- och sjukvården ska använda så effektiva metoder som möjligt för att få patienter att ändra sina vanor inom fyra områden: tobak, alkohol, kost och fysisk aktivitet. Det finns också ett femte område, »femte listan«, som handlar om […]

Ingen ljusning i Kongo-Kinshasa

Offentliga våldtäkter på kvinnor – men också på barn och män – är en krigsstrategi som slår hårt mot det civila samhället i östra Kongo-Kinshasa. Här har läkaren Denis Mukwege sin verksamhet på Panzisjukhuset i Bukavu, som enligt massmedieuppgifter ska vara ett av Afrikas bästa specialistsjukhus inom gynekologi och obstetrik. Det ligger i närheten av […]

»ADHD-behandling i Kriminalvården extremt lönsam«

ADHD förekommer hos 2–5 procent av befolkningen, och hälften av dem som har symtomen som barn har kvar dem som vuxna. Men i fängelserna är ADHD mycket vanligare. Bland manliga intagna inom Kriminalvården uppskattas omkring var fjärde ha ADHD, och i en ny studie av kvinnliga intagna var prevalensen av ADHD 29 procent. Flertalet av […]

Psykossjuka riskgrupp för kardiovaskulära sjukdomar

– Gör vi inte något nu, så blir det en skamfläck som inte kan tvättas bort. Det sade Dan Gothefors, rättspsykiater vid Karsuddens sjukhus, på riksstämman på torsdagen. Han talade vid ett symposium om handläggning av kardiovaskulär risk för personer med psykisk ohälsa. Svensk psykiatrisk förening har tagit initiativ till att det skrivs riktlinjer för […]

Läkare rädda att uttala sig i medierna

»Läkare i samhällsdebatten« var rubriken på symposiet som arrangerades av Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Kerstin Hagenfeldt, professor emerita och tidigare styrelseordförande i SBU, ansåg i sitt anförande att det är viktigt att fundera över i vilken funktion man som läkare uttalar sig i den allmänna debatten. Att uttala sig som specialist på ett visst […]

Mingel i Läkartidningens monter

Läs mer: Årets vinnande artiklar i Läkartidningen Attila Frigyesi, Göran Nilsson, Margareta Eriksson och Peter Grimheden. Jonas Hultkvist, Göran Nilsson och Jan Östergren. David Svaninger, Anna Engström-Laurent och Anne Brynolf.

Ordförande oroad över ohygien

Det största hindret för patientsäker vård är bristen på tid. Det konstaterade Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm, med hänvisning till en medlemsenkät som förbundet gjorde i fjol. – Men godtar vi det som ursäkt kommer vi att förlora ännu mer tid! Tillsammans med bland annat Dag Ström, barnläkare och ledare för Sveriges Kommuner och landstings […]

Få kirurger på stämman

– Vi beslöt för ett tiotal år sedan att kirurgveckan skulle vara vårt huvudmöte. Men om det ryktas om att vi har bojkottat stämman, då blir jag bekymrad, säger Per Hellman, per telefon. Han bekräftar dock föreningens svaga engagemang. Svensk kirurgisk förening är i år involverad i endast ett seminarium på stämman, och man håller […]

Holms hemläxa att följa upp riktlinjer

– De utvärderingar vi gjort tyder på att de är väl mottagna bland specialister, svarade Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. Däremot är primärvården inte alls särskilt mottaglig i dag. De har alla kategorier patienter som riktlinjerna berör, men bara några av varje, konstaterade Lars-Erik Holm, och nämnde också att primärvården översköljs av mycket. – Vi måste […]

Influensan – lindrig men ändå inte

Enligt Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet, hade uppskattningsvis 150 000–380 000 svenskar insjuknat i den nya influensans till och med vecka 46. 15 dödsfall har hittills bekräftats i Sverige och drygt 7 000 i hela världen. Det ska ställas i relation till spanska sjukans 50 miljoner döda, asiatens 5 miljoner och Hongkonginfluensans 1 miljon. – […]

Föräldrar hade inget emot att uppge sitt BMI

Sedan 2007 registreras alla svenska barns BMI i barnhälsovårdens BVC-journaler. – Kanske vore det inte så dumt att registrera föräldrarnas BMI också, för att få en ingång till att diskutera familjär fetma och familjens livsstil, föreslog Hans Thulesius, distriktsläkare i Växjö, vid en presskonferens på riksstämman. Att det går att fråga, och att man får […]

Fler vårdplatser inte allena saliggörande

Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, tycker att debatten om fler platser på akutsjukvården är förenklad. – Det finns ett flertal andra sätt att lätta på trycket. Man måste komma ihåg att sjukhusmiljön är farlig, och det kommer den fortsätta att vara. Bara de som verkligen behöver akutsjukvård ska dit. […]

»Gör palliativ medicin till egen specialitet«

Regeringen ska nu ge Socialstyrelsen i uppdrag att uppdatera och ta fram riktlinjer och annan vägledning för den palliativa vården. Det meddelade socialminister Göran Hägglund (KD) i en debattartikel i Svenska Dagbladet på onsdagen. Barbro Westerholm, professor emerita och riksdagsledamot (FP), ledde samma dag ett symposium på riksstämman om vård i livets slutskede. Hon välkomnar […]