Riksstämmans start för 63 år sedan, 1943, berodde på att man inom Svenska Läkaresällskapet upplevde att»subspecialiseringen inom medicinen ledde till en allt starkare isolering av de enskilda disciplinernas utövare« – något som knappast har minskat under de gångna decennierna. Då fanns 4500 läkare i Sverige – idag finns 28000 läkare i verksam ålder och i långt fler subspecialiteter än då.
Den 28 november 1943, samma dag som den allra första riksstämman ägde rum, möttes också Roosevelt, Churchill och Stalin i Teheran, och man beslöt att planera invasionen av Normandie, som kom att inleda slutet av andra världskriget. Världen stod i brand, och möjligheterna till utbyte av vetenskapliga rön var mycket begränsade.


Riksstämman – en klenod att bevara!
Under åren växte riksstämman från att vara ett rent vetenskapligt möte till en mötesplats också för läkemedelsindustrin, sjukvårdsleverantörerna och andra kommersiella och offentliga aktörer.
Riksstämmans breda vetenskapliga program har inte till uppgift att konkurrera med de specialistmöten som numera är vanliga i flera större sektioner. Detta medför att specialistsektionerna bör se sig själva, inte som en egen ö, utan som ett vitalt organ i en kropp som bara fungerar med interaktion organen emellan. Detsamma gäller förstås även för industrin. Blir siktet för smalt och i en begränsad nisch uteblir allt tvärprofessionellt kunskapsutbyte.


Årets teman är två
Ett tjugotal symposier behandlar »Rörelseorganens sjukdomar« inklusive årets Allmänna möte »Stå upp – Tag din säng och gå« på onsdagen den 29 november, då även priset till bästa yngre forskare, Anna-Karin Olsson, utdelas av Läkaresällskapets ordförande. Ett tiotal symposier diskuterar förutsättningarna för »Medicinsk forskning« med både nationella och internationella frågeställningar.


Nya umgängesregler
Efter de nya avtalen om umgänge mellan läkarkåren och läkemedels- respektive sjukvårdsteknikföretagen har riksstämman delvis fått ett nytt ansikte. Mer problemorientering än produktorientering och med mer fokus på utbildning och forskning också från industrins sida. Industrin ges möjlighet att ordna egna seminarier i anslutning till Läkaresällskapets sektioners program – seminarier som planeras och godkänns tillsammans med respektive sektion. Ren och transparent samverkan – var sak har sin tydliga avsändare, förhoppningsvis till gagn för båda parter.


Riksstämmans besökare
I genomsnitt kommer 20 procent av alla specialister inom Läkaresällskapets 64 sektioner till riksstämman. För 20 sektioner är deltagandet över 30 procent. Då är läkare under specialistutbildning, AT-läkare och studenter oräknade. Riksstämmans utmaning är att både ta hand om kunskapsutbytet på nya sätt och bli den ledande, levande mötesplatsen mellan sjukvården och industrin. Utöver ledamöterna kommer också minst lika många övriga besökare till utställningen.


Nyheter på årets riksstämma
Vid sidan om det vetenskapliga programmet finns mycket som lockar, och det är särskilt angeläget att de yngre läkarna får möjlighet att närvara.
Kliniska träningscentra från olika delar av landet ställer upp med AT-verkstäder för färdighetsträning på attrapper och simulatorer.
Rättsmedicinska identifieringsverktyg och virtuella obduktioner förevisas, liksom losstagning av trafikskadade ur fordon. SOS-alarmcentral visar hur man organiserar arbetet med prehospital vård.
Hälsotorget testar kolesterol, blodsocker, allergier och lungfunktion.
Föreläsningar om ämnen som Ostindiefararen till Alexandra Charles 1,6-miljonersklubb för kvinnors hälsa.
Tsunamins ohyggliga effekter beskrivs i ett seminarium om TVAI, Tsunami Victims Aid Initiative, där vikten av läkares frivilligverksamhet belyses.
Premiär på onsdagen för dokumentärfilmaren Janne Ahnbergs film om etiska utmaningar i vården«Var ska jag ligga sen?« med manus av läkaren/poeten Pia Dellson.


Nytta och Nöje
Riksstämman är ett stort och viktigt socialt evenemang, där mycket av atmosfären utgörs av trevliga kollegiala möten över specialitetsgränserna, något man annars sällan upplever under sin inrutade yrkesvardag. Konst & Läkekonst återkommer med tre arrangemang, bland annat ett publiklockande evenemang om lyxig chokladprovning med grand cru- och årgångschoklad till ett medicinskt kåseri om chokladens hälsobringande effekter (OBS beställ biljett à 100 kr på www.sls.se)

För utförligt program, se http://www.sls.se