Alla artiklar:
Var femte sjukhuspatient är undernärd
Överlevande cancerpatienter behöver rehabilitering
Samtalsgrupp stärker distriktsläkare
Öppna jämförelser här för att stanna
Etisk examination efterfrågas
Nationella riktlinjer för hälsosamma levnadsvanor på gång
»ADHD-behandling i Kriminalvården extremt lönsam«
Våldtäkt som krigsstrategi
Få kirurger på stämman
Ordförande oroad över ohygien
Läkare rädda att uttala sig i medierna
Mingel i Läkartidningens monter
Holms hemläxa att följa upp riktlinjer
Varje år dör ett helt Falun i vårdrelaterade infektioner
Psykossjuka riskgrupp för kardiovaskulära sjukdomar
Influensan – lindrig men ändå inte
Föräldrar hade inget emot att uppge sitt BMI
Fler vårdplatser inte allena saliggörande
»Gör palliativ medicin till egen specialitet«
Mikael Lundborg årets handledare
Lägg schema för patientens bästa
Varbergsläkare fick visslarpris
Fokus på pengar ger bristande läkarkontinuitet
IT kan ändra vårdens processer
Direkt till sjukhus vid misstänkt stroke
»Frustrerande« diskussion om kvalitetsregister i primärvården
Amerikansk sömnapnéexpert: »CPAP-apparater används för mycket«
35 år med frågor och svar om läkemedel
Möte över gränserna viktiga för läkarrollen