Alexandros Vgontzas är professor vid Penn State University i USA och har publicerat en rad studier om sömnapné, som är ett växande problem i fetmaepidemins spår. CPAP-apparater, som med övertryck håller andningsvägarna öppna under sömn, är en mycket vanlig behandling.
Alltför vanlig, säger Alexandros Vgontzas:
– CPAP används för mycket, åtminstone i USA. Inte ens vid svår sömnapné hjälper CPAP alltid, och hos gamla patienter kan den till och med förvärra sömnapnén.
Bakom den flitiga användningen av CPAP ligger uppfattningen att sömnapné är ett rent anatomiskt fenomen, som därför kan åtgärdas med en mekanisk apparat. Men så är inte fallet, säger Vgontzas:
– Studerar man sömnapné närmare, så finner man att det är en manifestation av metabola störningar. Feta personer med sömnapné har höga nivåer av cytokiner, och de har mer bukfetma och insulinresistens än lika feta personer som inte lider av sömnapné.
Alexandros Vgontzas hävdar inte att CPAP-apparater helt saknar effekt. De har visat sig kunna åstadkomma en måttlig blodtryckssänkning, minska kortisolnivåerna och minska trötthet under dagtid. Men däremot hjälper CPAP-apparater inte mot inflammation, insulinresistens eller bukfetma:
– De studierna var svåra att få publicerade, säger han. Varken tidskrifter eller kollegor uppskattar studier som visar negativa resultat.
– Eftersom inflammation och insulinresistens är primära för sömnapné, så innebär dessa resultat att CPAP inte räcker som behandling.
Alexandros Vgontzas anser att man noggrannare måste utvärdera vilka patienter som kan ha nytta av CPAP och att denna behandling bör kombineras med råd om kost, motion och andra livsstilsförändringar. Han hoppas också på utveckling av nya och bättre läkemedel.
I dag remitteras patienten alltför ofta slentrianmässigt till ett sömnlaboratorium och ordineras en CPAP-apparat men får inte mycket annan hjälp, säger Alexandros Vgontzas. En CPAP-apparat som dessutom ofta bara köps in och sedan ställs i garderoben:
– Det finns studier som visar att över hälften av CPAP-apparaterna i USA inte används.


CPAP-apparater är inget universalmedel mot sömnapné, säger professor Alexandros Vgontzas. Foto: Urban Orzolek