– Det finns många som läser till läkare för att de är intresserade av molekylärbiologi.
Det sa Lisa Karlsson som går termin 11 på läkarutbildningen i Göteborg på en presskonferens på fredagen.
Hon själv är däremot intresserad av människor. Därför är hon intresserad av att föra etiska resonemang, och hennes intresse för etik har ökat i takt med de medicinska kunskaperna.
Men Lisa Karlsson hänvisar till en enkätundersökning som Svenska Läkaresällskapet gjort och som visat att läkarstudenternas intresse för etik minskar under utbildningen. Det tror hon hänger ihop med att utbildningsledningen inte prioriterar etiken.
Lisa Karlsson är oroad för de blivande läkarnas etiska kompass eftersom utbildningen inte erbjuder någon schemalagd och poängsatt kurs i medicinsk etik. De tillfällen att lära om och resonera kring etik som i dag finns på utbildningen i Göteborg är inte obligatoriska, och Lisa Karsson säger att om de dessutom ligger i anslutning till en inläsningsperiod inför en tenta i ett annat ämne är det lätt att studenterna helt enkelt hoppar över etikundervisningen.
– I dag finns vare sig examination eller kvalitetsgranskning av etiken på läkarutbildningen, det sägs att den ska ingå i samtliga ämnen.
Lisa Karlsson skulle önska sig en tydlig kurs i etisk analys.
– Hur man på ett rationellt sätt resonerar kring etiska problem och inte bara går på magkänsla.