– Vi beslöt för ett tiotal år sedan att kirurgveckan skulle vara vårt huvudmöte. Men om det ryktas om att vi har bojkottat stämman, då blir jag bekymrad, säger Per Hellman, per telefon.
Han bekräftar dock föreningens svaga engagemang. Svensk kirurgisk förening är i år involverad i endast ett seminarium på stämman, och man håller inte i något eget evenemang.
– Intresset från andra delföreningar att samarbeta med Svensk kirurgisk förening har varit begränsat. Men nästa år ska vi satsa mer, säger Per Hellman och konstaterar att ST-läkaren i kirurgi inte får ut mycket av de tre stämmodagarna i utbildning.
Stämmans relevans för subspecialiteterna har uppenbarligen minskat:
– I takt med att läkaryrket blir alltmer specialiserat ökar behovet för specifik snarare än allmän fortbildning, något som inte erbjuds på stämman. I stället åker kirurger på kirurgveckan i augusti, eller kanske ännu hellre på internationella möten, säger Johan von Schreeb, kirurg, forskare och lärare, Karolinska institutet i Solna.
Till saken hör också mindre pengar för fortbildning.
– Utbildning budgeteras i dag ner på enskild läkare. Är man begränsad till 20 000 kronor under ett år, lägger man inte dessa på riksstämman, konstaterar Johan von Schreeb.
Den svenska Försvarsmakten har en spektakulär monter på mässan, där man söker läkare och sjuksköterskor för uppdrag i Afghanistan, Kosovo och Adenviken. För närvarande har man åtta läkare i utlandstjänst, sex i Afghanistan, två i Kosovo. Men antalet kirurger och anestesiologer är begränsat på mässan, noterar man, även om chefen för rekryteringssektionen, Lennart Hammarstrand, uppger att man på torsdagen lyckats träffa »några« kirurger. Vad man nu söker rekrytera är medicinsk personal för Nordic Battlegroup, med utresa om ett år.