Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, tycker att debatten om fler platser på akutsjukvården är förenklad.
– Det finns ett flertal andra sätt att lätta på trycket. Man måste komma ihåg att sjukhusmiljön är farlig, och det kommer den fortsätta att vara. Bara de som verkligen behöver akutsjukvård ska dit. Det finns fortfarande många som kan vårdas i andra former, inte minst de multisjuka äldre.
Göran Stiernstedt sa att hur den kommunala äldreomsorgen använder sig av akuta sjukhusinläggningar av de mest sjuka äldre kan variera mycket även mellan närliggande kommuner.
Men helt ointressanta anser inte Göran Stiernstedt att överbeläggningarna är. Han har en framtida vision om att överbeläggningarna ska komma in i de öppna jämförelserna.
– För blir man uthängd där, då vidtar man åtgärder!Göran Stiernstedt vill nyansera debatten om vårdplatsbrister.