Sedan 2007 registreras alla svenska barns BMI i barnhälsovårdens BVC-journaler.
– Kanske vore det inte så dumt att registrera föräldrarnas BMI också, för att få en ingång till att diskutera familjär fetma och familjens livsstil, föreslog Hans Thulesius, distriktsläkare i Växjö, vid en presskonferens på riksstämman.
Att det går att fråga, och att man får svar, visar resultatet av en registrering av längd och vikt på föräldrar till 253 barn inom barnhälsovården i Ljungby.

Över 90 procent svarade ja
Det visade sig att mer än 90 procent av föräldrarna inte hade något emot att uppge sin längd och vikt vid barnets 5,5-årskontroll.
Av de undersökta barnen hade 15 procent övervikt och 4 procent fetma. Av deras 474 föräldrar hade 36 procent övervikt och 11 procent fetma.
Överviktiga och feta föräldrar hade oftare överviktiga och feta barn.
Siffrorna liknade dem man sett i andra liknande orter, och själva resultaten var inte så överraskande.
Det intressanta var, enligt Hans Thulesius, att så många föräldrar svarade.
– Studien handlade mest om att det gick att genomföra.