– De utvärderingar vi gjort tyder på att de är väl mottagna bland specialister, svarade Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm. Däremot är primärvården inte alls särskilt mottaglig i dag.
De har alla kategorier patienter som riktlinjerna berör, men bara några av varje, konstaterade Lars-Erik Holm, och nämnde också att primärvården översköljs av mycket.
– Vi måste fundera över ett annat sätt att nå primärvården.
Lars-Erik Holm medgav också att Socialstyrelsen måste bli bättre på att följa upp riktlinjerna, och dessutom använda tillsynen för detta. Den som inte använder sig av riktlinjerna ska kunna redogöra för vad man gör i stället.
– Där har vi en hemläxa.


Lars-Erik Holm. Foto: Urban Orzolek