»Läkare i samhällsdebatten« var rubriken på symposiet som arrangerades av Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Kerstin Hagenfeldt, professor emerita och tidigare styrelseordförande i SBU, ansåg i sitt anförande att det är viktigt att fundera över i vilken funktion man som läkare uttalar sig i den allmänna debatten. Att uttala sig som specialist på ett visst område eller som ledamot i en organisation är en sak.
– Men kan man som läkare uttala sig som privatperson i medicinska frågor? Nej, jag tycker inte det. Jag blir väldigt illa berörd när läkare sitter i morgonsoffor och säger att de inte ska vaccinera sina barn mot influensan. Det måste så ett fruktansvärt tvivel hos människor.
Inger Atterstam, medicinreporter på Svenska Dagbladet, menade att läkare fram till för tio, femton år sedan varit en väldigt gynnad grupp i medierna, vars auktoritet sällan ifrågasattes.
– Nu granskas även vården och läkarna mer kritiskt. Det är bara att acceptera och försöka hitta sätt att samverka med respekt för de roller vi har i demokratin.
Hennes erfarenhet är att många läkare är rädda för att uttala sig av rädsla för repressalier från arbetsgivaren.
– Man borde kunna kräva att människor med ett sådant statusyrke borde kunna visa lite mer mod.
Marie Wedin, förste vice ordförande i Läkarförbundet, menade att det är läkares plikt att uttala sig om missförhållanden i vården och ifrågasatte inställningen »gärna debatt, men först konsensus«, som hon tyckte ibland förekommer bland läkare.
– Att inte visa oenighet utåt kan vara en nödvändig inställning i krig. Men i fredstid är det helt fel sätt att resonera. Motargument slipar rutinerna i sjukvården, och vi är väldigt beroende av att det finns en kultur där man förstår värdet av visslare och inte skjuter budbäraren.
Bilden av att journalister regelmässigt förvränger eller missuppfattar budskapet ifrågasattes av Lars Nevander, ordförande i Mellersta Skånes läkarförening.
– Få fattar så snabbt som journalister vad som är centralt i en fråga. Ändå finns det en stor rädsla bland läkare att uttala sig i debatten, som nu i samband med sammanslagningen av sjukhusen i Malmö och Lund.
Karen Söderberg, journalist på Sydsvenskan, gav ett konkret råd:
– Vänd er till dem som gör ett bra jobb och ta kontakt själva. Och ställ inte upp om ni inte får läsa texten innan publiceringen.