Det största hindret för patientsäker vård är bristen på tid. Det konstaterade Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm, med hänvisning till en medlemsenkät som förbundet gjorde i fjol.
– Men godtar vi det som ursäkt kommer vi att förlora ännu mer tid!
Tillsammans med bland annat Dag Ström, barnläkare och ledare för Sveriges Kommuner och landstings patientsäkerhetsprojekt, talade hon på torsdagen på riksstämmans stora scen om möjligheten att faktiskt rädda liv genom att lägga krut på patientsäkerhetsarbetet.
Eva Nilsson Bågenholm tog också upp syndabockstänkande som en bromskloss för ökad patientsäkerhet.
– Vi som kolleger har en viktig uppgift att våga prata om att saker och ting faktiskt går fel, annars kan vi inte lära av våra misstag.
Eva Nilsson Bågenholm, som är internmedicinare, jobbar även kliniskt, främst på Sahlgrenska universitetssjukhusets akutmottagning. Hon vittnade om att hon vid så gott som varje arbetspass får uppmärksamma andra läkare på basala hygienrutiner.
– Jag måste fortfarande påminna kolleger att ta av klockor och ringar och att ta av den långärmade rocken.
– Det känns tyvärr som om det fortfarande finns ett motstånd mot det som är det allra enklaste man kan göra för att öka patientsäkerheten!
Och en stilla fråga från Eva Nilsson Bågenholm förtydligades av Dag Ström, som spände ögonen i auditoriet:
– Ni som inte riktigt integrerat detta i er praxis, vill ni ställa er upp?
Kanske talade total stillhet bland åhörarna för total uppslutning …
Eva Nilsson Bågenholm fortsatte förmana sina arbetskamrater:
– Tyvärr upplever jag att många som jobbar i vården faktiskt ser patienter som ett nödvändigt ont. Vi måste vända på perspektiven och fråga oss hur vi själva skulle vilja bli behandlade som patienter.