Cancer är en mycket allvarlig sjukdom, och fortfarande associerar ofta även läkare diagnosen med en säker död, sa Nils Conradi, som ledde riksstämmans alla presskonferenser.
Men i dag ligger den genomsnittliga tioårsöverlevnaden på mellan 60 och 65 procent.
– Det är alltså fler som överlever i tio år än som inte gör det, sa Maria Hellbom, enhetschef vid Skånes onkologiska klinik och vice ordförande i Svensk förening för psykosocial onkologi.
Men trots att 80 000 svenskar i dag lever med cancer är rehabilitering långt ifrån en självklarhet ens för patienter i arbetsför ålder. Enligt Maria Hellbom så hade det ur rehabiliteringstillgångssynpunkt ibland varit att föredra att ha blivit påkörd av en motorcykel framför att ha en kronisk cancer som medför liknande smärta.
Maria Hellboms uppmaning till alla som arbetar med cancerpatienter är att fundera över rehabilitering redan från dag ett.
– Vi tror att läget kommer att bli akut ganska snart när det gäller rehabilitering. Om det inte egentligen redan är det!