Läkare som deltar i Balintgrupper visar en starkare integritet i sitt arbete, enligt en avhandling av Dorte Kjeldman, som lades fram i Uppsala i september och som presenterades på rikstämman under fredagen. Balintgrupper är en samtalsmodell för professionell utveckling, som framför allt vänder sig till distriktsläkare. Man diskuterar yrkesproblem i vardagen i allmänhet, och rollen till patienten i synnerhet, erfarenheter och känslor i patientmötena.
Dorte Kjeldman, som själv ingått i en Balintgrupp sedan 1993, har ställt ett antal frågor till 26 deltagare i Balintgrupper och till lika många referenspersoner. Frågor som ingått är: Kan du ta en kaffepaus varje dag? Uppfattar du patienter med psykosomatisk problematik som en tidsödande börda? Händer det att du tar onödiga prover för att avsluta en besvärlig patientsituation?
– Deltagarna i Balintgrupper visar genomgående bättre värden än referensgruppen, man tar fikapauser, man har en bättre relation till sin patient och man är mindre känslig för patientens krav och påtryckningar.
–Det bör finnas möjlighet för alla distriktsläkare att delta i en Balintgrupp, menar Dorte Kjeldman som dock understryker att deltagandet bör vara frivilligt.


Distriktsläkare kan må bra av att ingå i Balintgrupper, visar en avhandling av Dorte Kjeldman. Foto: Urban Orzolek