Denna webbplats vänder sig till läkare

Mikael Lundborg årets handledare

Motiveringen lyder: »Genom sitt engagerade förhållande till handledningen skapar Mikael Lundborg en atmosfär som uppmuntrar AT- och ST-läkarna att själva sätta agendan samtidigt som han aktivt medverkar till ett bra utbildningsprogram. Han arbetar med positiv förstärkning som återkopplingsmetod och är själv intresserad av aktiv utveckling av arbetsplatsen och bejakar och understödjer liknande intresse hos adepter.« […]

Blogg från riksstämman!

Läs alla inlägg på: http://lakartidningen.se/blogs

Lägg schema för patientens bästa

Enligt Gunilla Tegerstedt måste schemaläggning av läkare ta hänsyn till både arbetsmiljö och patientkontinuitet. – Vissa patienträttigheter måste tillgodoses, till exempel möjligheten att alltid få träffa opererande läkare både före och efter operation, sa hon och poängterade att det bör gälla även när man har en stor jourverksamhet. En schemaläggare har en grannlaga uppgift att […]

Fokus på pengar ger bristande läkarkontinuitet

– Det är väl belagt att läkarkontinuiet förbättrar de medicinska resultaten och gör patienten nöjdare. Det sa Göran Nilsson, professor vid Centrum för klinisk forskning i Västerås, vid ett seminarium med rubriken »Läkare med ansvar eller bara en schemarad på kliniken?«. Trots det visar undersökning på undersökning att de mest återkommande problemen i vården är […]

IT kan ändra vårdens processer

Det var glest i bänkarna vid riksstämmans stora scen när »Nationell IT-strategi för vård och omsorg« presenterades på onsdagsförmiddagen. Men mycket är på gång i det tysta. Senast 2012 ska samtliga landsting och kommuner ha implementerat ett informationssystem. Vårdgivare över kommun- och landstingsgränser delar på en och samma patientjournal. – Målet är att man ska […]

Riktlinjer för att handlägga svår preeklampsi efterlyses

– Det här är ett ämne som skulle passa för nationella riktlinjer, sa Pelle Lindqvist. Det finns alltså inga riktlinjer för behandling av svår preeklampsi i Sverige i dag. Det gör det däremot i England, berättade Pelle Lindqvist, bland annat för magnesiumbehandling för att undvika havandeskapskramper. Och de nya engelska riktlinjerna har påtagligt förbättrat behandlingsresultaten. […]

Möte över gränserna viktiga för läkarrollen

Högtidliga ord om läkarkårens och sjukvårdens behov av Läkaresällskapet präglade ordförande Peter Aspelins hälsningsanförande vid stämmans allmänna möte på onsdagsmorgonen. Läkaresällskapet arbetar i första hand för patienten, genom att förbättra läkarnas yrkesutövning och vara en »vetenskapligt obunden, opolitisk och icke-facklig organisation«, sa Peter Aspelin. – Hög integritet och oberoende är viktigt. Sällskapet och dess sektioner […]

Amerikansk sömnapnéexpert: »CPAP-apparater används för mycket«

Alexandros Vgontzas är professor vid Penn State University i USA och har publicerat en rad studier om sömnapné, som är ett växande problem i fetmaepidemins spår. CPAP-apparater, som med övertryck håller andningsvägarna öppna under sömn, är en mycket vanlig behandling. Alltför vanlig, säger Alexandros Vgontzas: – CPAP används för mycket, åtminstone i USA. Inte ens […]

35 år med frågor och svar om läkemedel

Det var just centralen i Stockholm som var den första att starta för 35 år sedan. Sedan dess har farmaceuter och kliniska farmakologer svarat på ett ökande antal frågor om läkemedel från sjukvård och apotek. Samtidigt var Ylva Böttiger pessimistisk om centralens framtid, eftersom Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting aviserat en halvering av budgeten för […]

Läkaresällskapet jubilerade

Foto: Lena Garnold På väg till bords. Foto: Lena Garnold Festen kan börja.

Riksstämmoprogrammet

Riksstämman – Sveriges största medicinska mötesplats

Riksstämmans start för 63 år sedan, 1943, berodde på att man inom Svenska Läkaresällskapet upplevde att»subspecialiseringen inom medicinen ledde till en allt starkare isolering av de enskilda disciplinernas utövare« – något som knappast har minskat under de gångna decennierna. Då fanns 4500 läkare i Sverige – idag finns 28000 läkare i verksam ålder och i […]