Denna webbplats vänder sig till läkare

Tarmsköljning tycks förbättra livskvalitet vid svårare störning i tarmfunktionen

Tarmsköljning tycks höja livskvalitet vid svårare störning i tarmfunktionen

Regelbunden tarmsköljning bör ingå i den behandlingsarsenal som sjukvården ska ha möjlighet att erbjuda patienter efter genomgången operation för rektalcancer, skriver författarna till en studie om behandling av svårare störning av tarmfunktionen.

Om etisk stress och att förstå sina gränser

Om etisk stress och att förstå sina gränser

»... det kanske svåraste med läkaryrket är att lära sig sätta gränser för sina patienter och för sig själv, och att acceptera att det aldrig har gått, och inte heller i dag går, att göra allt för alla...«

Vi ökar takten i fortbildningsfrågan

Vi ökar takten i fortbildningsfrågan

»Det är ingen slump att frågan om fortbildning lyfts i riksdagen, utan det är en effekt av förbundets målmedvetna påverkansarbete under längre tid.«

Paradigmskifte i behandlingen av fetma och typ 2-diabetes

Paradigmskifte i behandlingen av fetma och typ 2-diabetes på väg

Inom några år kan vi ha tillgång till en klass av läkemedel vars effekter på kroppsvikt och glukos­kontroll börjar närma sig dem man ser vid bariatrisk kirurgi, skriver Mikael Rydén. (1 kommentar)

Smärtlindring med nervblockad bra alternativ vid bröstcancerkirurgi

Smärtlindring med nervblockad alternativ vid bröstcancerkirurgi

Sammanfattningsvis är vår åsikt att man med fördel kan använda PSP/IPP-blockad tillsammans med paracetamol samt NSAID för bröstcancerkirurgi, skriver författarna.

Ett ode till läkaryrket

Ett ode till läkaryrket

Poul C Kongstads sandaler går i pension, men de har varit med om mycket. Och kanske har de tjänstgjort i sjukvården under den bästa tiden? (1 kommentar)

Så blir nya reglerna för jourkomp i VGR

Så blir de nya jourkompreglerna för läkarna i Västra Götalandsregionen

Det blev ramaskri bland läkarna när Västra Götalandsregionen häromåret sa upp det lokala jourkompavtalet. Nu står det klart vad som gäller för det lokala övergångsavtalet.

Norrbotten får sätta kamera vid entrén till Sunderbyns akut

Norrbotten får sätta kamera vid entrén till Sunderbyns akut

Region Norrbotten får tillåtelse att kamerabevaka utan inspelning vid entrén till akuten vid Sunderby sjukhus. Det har Förvaltningsrätten beslutat efter att regionen överklagat ett tidigare beslut av Integritetsskyddsmyndigheten.

Klinisk forskning i fokus när grund för ett nytt ALF-avtal ska tas fram

Klinisk forskning i fokus när ett nytt ALF-avtal ska arbetas fram

Det snart tio år gamla ALF-avtalet behöver uppdateras, anser regeringen. Regeringskansliet har därför gett Bertil Lindahl, överläkare och professor i kardiologi i Uppsala, i uppdrag att ta fram underlag för ett nytt avtal.

Kronisk hosta har nu en egen ICD-10-kod

Refraktär och oförklarlig kronisk hosta har fått en egen ICD-10-kod

Från och med den 1 januari 2023 har »kronisk hosta«, som inkluderar refraktär och oförklarlig kronisk hosta, en egen ICD-10-kod under R05 i Sverige: R05.7.

p16/HPV-diskordans hade betydelse för prognos vid orofarynxcancer

p16/HPV-diskordans var kopplad till prognos vid orofarynxcancer

Orofarynxcancerpatienter med p16–/HPV+ eller p16+/HPV– hade signifikant sämre prognos än de med p16+/HPV+-, men bättre prognos än de med p16–/HPV–.

Jan Lötvall belönas för sin forskning

Jan Lötvall belönas för forskning om exosomer 

Jan Lötvall, professor vid Göteborgs universitet, får som första svensk »Lipid science award« från Kåre Larsson och Gunnar Sandbergs forskningsstiftelse.

WHO-larm: Få nya antibiotika i pipeline

WHO: Få nya antibiotika i pipeline

I klinisk prövning finns bara 27 läkemedelskandidater som är riktade mot de bakterier där behovet att få fram effektiv behandling är allra störst. Bara fyra har en ny verkningsmekanism.

Lycksele och övertid ledde till heta diskussioner inom Sjukhusläkarna

Lycksele och övertid ledde till het diskussion inom Sjukhusläkarna

Kvinnosjukvården i Lycksele väckte stora diskussioner under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte på fredagen. Flera deltagare ifrågasatte huruvida föreningen centralt verkligen ska arbeta med lokala frågor. (2 kommentarer)

Första versionen av den »nya« Läkemedelsboken släpps snart

Första versionen av den »nya« Läkemedelsboken släpps snart

Under våren lanseras en betaversion av den nya webbaserade Läkemedelsboken. Nu vill Läkemedelsverket få in tidiga synpunkter på webbplatsen och innehållet från användare.

»... ett sjukhus för att uppfostra en läkare«

»Det krävs ett sjukhus för att uppfostra en läkare«

Evelina Rosenqvist har ett tråkigt besked att lämna till en patient och funderar över två händelser som på olika sätt har gett henne verktyg att hantera situationen. (3 kommentarer)

Fysisk aktivitet på recept – Så ser regeringens miljonsatsning ut

Far, fysisk aktivitet på recept – Så ser regeringens miljonsatsning ut

I en färsk debattartikel i Läkartidningen konstaterade författarna att metoden fysisk aktivitet på recept (Far) är kraftigt underutnyttjad. Nu står det klart att regeringen avsätter 1,7 miljoner kronor 2023 till yrkesföreningar för fysisk aktivitet, YFA. Pengarna ska användas i arbetet med Far och handboken Fyss, inklusive Efyss. Pengarna är en del i en satsning som fullt utbyggd ska uppgå till 100 miljoner kronor årligen.

Bristande ledarskap är en anledning att läkarna lämnar Västra Götaland

Brister i ledarskapet är en orsak till att läkarna lämnar VGR

Sedan januari 2020 har Västra Götalandsregionen, VGR, skickat ut en avgångsenkät till de anställda som avslutar sin anställning. Nu är sammanställningen färdig och visar på främst tre olika orsaker till varför läkare väljer att gå vidare från sin anställning inom VGR. »Det handlar mycket om ledarskapet och en hög arbetsbelastning på våra läkare«, säger Marina Olsson, HR-direktör i VGR. (1 kommentar)

Statligt finansierat kansli ska få fart på kliniska prövningar i Sverige

Statsfinansierat kansli ska få fart på kliniska prövningar i Sverige

Ett nytt partnerskap mellan life science-industrin och hälso- och sjukvården, Swe Trial, ska ge Sverige fler kliniska prövningar. Det föreslås i en ny utredning. Samtidigt gör utredningen bedömningen att samarbetet Kliniska studier Sverige vid Vetenskapsrådet, endast haft »begränsad effekt« för att locka kliniska prövningar till landet.

Spor och VGR-läkare prisades av Sjukhusläkarna för sina insatser

Spor och VGR-läkare prisades av Sjukhusläkarna för sina insatser

Statistikbitare och tidningsdebattörer har fått pris av Sjukhusläkarna för sina insatser för vården. »Det är egentligen alla operationsavdelningar i Sverige som gör jobbet och levererar siffror till oss som ska ha tacket och inte vi«, sa Bengt Cederlund, pristagare och registerhållare på Svenskt perioperativt register (Spor).