Så här söker du

Det nya arkivet omfattar över 40 000 artiklar från 1990 och framåt. För åren 1990–1995 finns uppgifter om rubriker och författare. Från 1996 och framåt finns artikeln i fulltext.

Så här söker du enklast i det nya artikelarkivet:

1/ Skriv in dina sökord i sökrutan

En meny med alternativ kommer automatiskt visas när du börjar skriva. Tryck bara »Enter« för vanlig fritextsökning.

2/ Författarsökning

Sök efter artiklar som har en viss författare genom att börja skriva namnet och sedan välja det i menyn som visas.

3/ Artikelserier och teman

Skriv in något i namnet på det tema eller den artikelserie du söker och välj det sedan i menyn.

4/ Etiketter

Till höger om sökresultatet visas författare och teman/serier som förekommer i någon av sökträffarna. Klicka på en av dessa för att avgränsa sökningen till t.ex. en viss författare.