Denna webbplats vänder sig till läkare

Så här söker du

Det nya arkivet omfattar över 40 000 artiklar från 1990 och framåt. För åren 1990–1995 finns uppgifter om rubriker och författare. Från 1996 och framåt finns artikeln i fulltext.

Så här söker du enklast i det nya artikelarkivet:

1/ Skriv in dina sökord i sökrutan

En meny med alternativ kommer automatiskt visas när du börjar skriva. Tryck bara »Enter« för vanlig fritextsökning.

2/ Författarsökning

Sök efter artiklar som har en viss författare genom att börja skriva namnet och sedan välja det i menyn som visas.

3/ Artikelserier och teman

Skriv in något i namnet på det tema eller den artikelserie du söker och välj det sedan i menyn.

4/ Etiketter

Till höger om sökresultatet visas författare och teman/serier som förekommer i någon av sökträffarna. Klicka på en av dessa för att avgränsa sökningen till t.ex. en viss författare.