• De ordnar digital demonstration mot neddragningar i pandemitider

  • Ortostatisk tremor – förbisedd och svårbehandlad sjukdom

  • D-vitamin kan skydda mot svår infektion vid covid-19

  • Platypné–ortodeoxisyndrom – förbisedd orsak till dyspné

  • »För tidigt att dra slutsatser om skyddet på individnivå«

  • Fladdermöss och människor

  • Debatten om skyddsåtgärder i vården har fått fel fokus

  • Omedelbara åtgärder krävs för att skydda de mest utsatta

  • Regeringen lättar på regler om skyddsutrustning