Denna webbplats vänder sig till läkare
 • Plasmainsulinkoncentration hos patienter med ketoacidos? (jämte) Replik: Insulinbrist främsta orsaken till ketoacidos av Andreas Samuelsson

 • Behåll bestämning av S-kobalamin som sållningsprov (jämte) Replik: Tack för återkopplingen! av Bo Norberg

 • Global »epidemi» av diabetes. Fysisk inaktivitet och fetma har direkt samband med ökningen – nu ses insulinresistens även hos barn och ungdomar

 • Ingen ska behöva lida av »cellförändringar»

 • »Xenical fungerar inte» – teori och verklighet

 • Prænatale eksponeringers betydning for senere helbredsforhold [summary]

 • Rulleskøyte- og rullebrettskader blant barn i Bergen Norway [summary] (jämte) Skadelig – men sunt. Nye fritidssaktiviteter og idretter gir nye og økt antall alvorlige skader av Lars Engebretsen

 • Utvecklingslinjer inom den nya kardiovaskulära genetiken. Inom räckhåll ligger läkemedel anpassade till patientens genetiska profil

 • Zimbabwes offer för aids och förnekelse allt fler. Utarmad sjukvård slåss mot en epidemi av katastrofala mått; Arbetsinsatsen näst intill omöjlig; Profylax

  3284 LÄKARTIDNINGEN ? VOLYM 97 ? NR 28-29 ? 2000 Zimbabwes sjukvård är i kris. HIV-epidemin och tio års ekonomisk recession har raserat det som länge ansågs vara södra Afrikas bästa hälsovård. Idag utmärks den av resursbrist, överbeläggning och återkommande strejker. Under de kommande tio åren väntas dessutom antalet aidssjuka fortsätta att stiga. Många hoppas […]

  Denna artikel är tyvärr inte tillgänglig i elektroniskt format.

  Författare: Helen Carlbom

  Publiceringsdatum:

  Publikation: Läkartidningen nr 28 sid 3291

 • Den kliniske betydning af gestationel diabetes mellitus [summary]

 • Kan bättre antihypertensiv behandling förebygga demens? En fråga under utredning

 • Havre kan ingå i den glutenfria kosten [summary]

 • Idrottsamenorré och dess konsekvenser. Hård fysisk träning i unga år kan ge allvarliga skelettskador [summary]

 • Tidig behandling kan förbättra prognos vid diabetisk njursjukdom [summary]

 • Förstorad vänsterkammare – en viktig, ofta förbisedd riskfaktor

 • Prenatal diagnostik och behandling av adrenogenitalt syndrom. Förhindra virilisering av flickfoster

 • Kirurgisk behandling effektiv vid epilepsi

 • Trots lång väg kvar till fullgod behandling och prevention. Ökade kunskaper om lungcancerbiologi

 • Funktion sökes för »föräldralös» receptor