Denna webbplats vänder sig till läkare
  • EHEC-utbrottet – hur gick det sedan?

  • Primärdata om BSE/CJD

  • Nytt om HIV. Kombinationsbehandling med nya läkemedel inger hopp (mk)