Denna webbplats vänder sig till läkare

Serie: Verktyg för klinisk forskning

Med artikelserien »Verktyg för klinisk forskning« vill Läkartidningen ge inspiration till goda forskningsidéer, tips och råd om studieupplägg och hur man söker anslag, gör analyser och skriver en vetenskaplig artikel.

Serien består av 14 artiklar: 

Slutord. Att forska är och ska vara roligt
Anders Ekbom, Sven Cnattingius
Läkartidningen nr 15/2013 (14/14)

Att skriva en vetenskaplig artikel – några steg på vägen
Michael Fored, Anna-Karin Edstedt Bonamy
Läkartidningen nr 15/2013 (13/14)

Att söka anslag – tips för en lyckad ansökan
Jonas F Ludvigsson
Läkartidningen nr 13-14/2013 (12/14)

Screening: ett tilltalande men problematiskt koncept
Magdalena Lagerlund, Sophia Zackrisson
Läkartidningen nr 12/2013 (11/14)

Diagnostikstudier bör följa internationella riktlinjer. Planering och utvärdering kräver teoretiska och praktiska överväganden
Jonas Björk, Mikael Hellström, Ingegerd Mejare, Ulf Nyman
Läkartidningen nr 11/2013 (10/14)

Biostatistik har en central roll i epidemiologi. Introduktion till begrepp och metoder utifrån kliniska observationella studier
Andreas Pettersson, Max Gordon, Gustaf Edgren, Paul W Dickman
Läkartidningen nr 9–10/2013 (9/14)

Att strukturera och dokumentera forskningsprojekt
Sandra Eloranta, Anna LV Johansson, Sigurdur Y Kristinsson, Therese M-L Andersson
Läkartidningen nr 8/2013 (8/14)

Att studera ovanliga utfall
Johan Reutfors, Ola Olén, Cecilia Magnusson, Andreas Pettersson
Läkartidningen nr 7/2013 (7/14)

Bra prognosstudier kan ge bättre kliniska beslut. Validerade risk-/prognosfaktorer hjälper läkaren
Katja Fall, Lars Holmberg, Johan Sundström
Läkartidningen nr 6/2013 (6/14)

Biobankerna utvecklas för att möta forskningens krav
Sonja Eaker, Anna Beskow, Loreana Norlin
Läkartidningen nr 5/2013 (5/14)

Etiska aspekter att tänka på i observationsstudier
Stefan Eriksson, Erik Sundström
Läkartidningen nr 5/2013 (4/14)

Att skatta behandlingseffekt
Jonatan Lind
Läkartidningen nr 4/2013 (3/14)

Observationella kohortstudier. Översikt och några exempel från området läkemedelssäkerhet
Marie Holmqvist, Pauline Raaschou, Martin Neovius, Johan Askling
Läkartidningen nr 3/2013 (2/14)

»Verktyg för klinisk forskning« – ny artikelserie i Läkartidningen
Karin Ekström Smedby, Ylva Trolle Lagerros
Läkartidningen nr 3/2013 (1/14)