Denna webbplats vänder sig till läkare

Debatt och brev i Läkartidningen

Vill du debattera? Kontakta debattredaktören, Julius von Wright.

Debattinlägg i Läkartidningen bör inte vara längre än 4 000 tecken, inklusive mellanslag.

Brev bör inte överstiga 3 000 tecken inklusive mellanslag.

Läkartidningen förbehåller sig också rätten att korta och redigera i texterna.

Alla accepterade inlägg och brev publiceras på Läkartidningen.se. Utvalda artiklar publiceras i pappersutgåvan.

Vill du inte skriva en hel artikel utan bara kommentera en publicerad artikel? Använd funktionen »Kommentera« överst i den artikel som intresserar dig.

Vill du replikera på en artikel i Läkartidningen? Kontakta debattredaktören! 

Läs gärna igenom våra författarinstruktioner för debattt och brev (se nedan).

Behöver du tips och råd? Följ den här länken.

Välkommen med ditt inlägg!

Julius von Wright, debattredaktör
08-790 34 91

 

Författarinstruktioner

Artikellängd
Texten bör vara max 4 000 tecken inklusive mellanslag (3 000 tecken i brev). Behöver du ge en bakgrund till texten? Då kan det passa med en faktaruta på max 300 tecken, gärna i punktform. Huvudtexten ska i så fall minskas till max 3 700 tecken inklusive mellanslag. Repliker bör vara max 3 000 tecken inklusive mellanslag. 

Filformat
Skicka texten som bilaga i e-brev, helst i Word-format.

Porträttfoton
Vi vill gärna ha foto på våra författare (gäller för artiklar med max 2 författare). Det är bra om ni skickar med foto (i så hög upplösning som möjligt) redan när ni skickar in er artikel.

Figurer
Vi publicerar endast diagram eller andra figurer som är väsentliga för resonemanget. Diagram tecknas alltid om för att passa Läkartidningens grafiska profil.

Referenser
Var noga med referenser. 
Det underlättar om du sätter upp referenslistan enligt LT:s mall. (Är du osäker, så titta på någon av våra vetenskapliga artiklar.) Referenslistan publiceras i artikelns webbversion på Läkartidningen.se.

Eventuella jäv
Har du personliga eller professionella omständigheter eller kommersiella relationer som kan påverka trovärdigheten eller synen på det aktuella ämnet; exempelvis medverkan i kliniska prövningar, finansiellt stöd eller arvoderade uppdrag för organisationer eller företag ska detta uppges. Om inget jäv föreligger ska detta deklareras som »Jäv saknas«.

Författaruppgifter
Ange korrekta och utförliga författarpresentationer både i e-brevet och i artikeln. Titta i tidningen hur författarpresentationer i LT brukar ställas upp.

»Bäst-före-datum«
Ange om artikeln har ett särskilt nyhetsvärde för Läkartidningens läsare, eller om den är kopplad till någon visst datum (till exempel ett planerat utspel, en presskonferens eller en konferens).

Repliker i Läkartidningen
För att inte tappa tempo i en intressant debatt bör repliker komma in så snart som möjligt. Repliker som accepteras publiceras på Läkartidningen.se, med en kort hänvisning i nästa utgåva av papperstidningen. Repliker publiceras endast i undantagsfall i direkt anslutning till det första inlägget i pappersutgåvan. 

Författaren/författarna till den ursprungliga artikeln får alltid möjlighet att publicera en slutreplik. Läkartidningen avgör när det är dags att dra streck i debatten. Repliker i LT bör vara max 3 000 tecken inklusive mellanslag.

Du kan också välja att kommentera debattartiklar direkt på Läkartidningen.se. Använd funktionen »Kommentera« överst i den artikel som intresserar dig.)