Denna webbplats vänder sig till läkare

Skriv under Klinik och vetenskap

Klinik och vetenskap omfattar bland annat originalstudier, översikter, fallbeskrivningar, medicinska kommentarer, Medicinens ABC och rapporter.

För den vetenskapliga sektionen ansvarar huvudsakligen de medicinska redaktörerna.

 

Vill du författa en vetenskaplig artikel?

Gör så här:

1.  Ta del av våra allmänna författaranvisningar.

2. Färdiga artiklar skickas in via vårt manushanteringssystem.

 

OBS! Särskilda instruktioner gäller för Nya rön.

 

Välkommen med ditt manus!

Lena Marions, medicinsk huvudredaktör
Michael Wilczek, medicinsk huvudredaktör