Skriv under Klinik och vetenskap

Klinik och vetenskap omfattar bland annat originalstudier, översikter, fallbeskrivningar, medicinska kommentarer, Medicinens ABC och rapporter.

För den vetenskapliga sektionen ansvarar huvudsakligen de medicinska redaktörerna.

 

Vill du författa en vetenskaplig artikel?

Gör så här:

1.  Ta del av våra allmänna författaranvisningar.

2. Wordmallar kan användas som stöd i skrivprocessen. Välj mall här:

3. Färdiga artiklar skickas in via vårt manushanteringssystem.

 

OBS! Särskilda instruktioner gäller för Nya rön.

 

Välkommen med ditt manus!

Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör
Michael Wilczek, medicinsk andreredaktör