Denna webbplats vänder sig till läkare

Om läsarkommentarer på webben

Med en kommentar kan du delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel. 

Några saker som kan vara bra att veta om hur vi arbetar med läsarkommentarer:

  • Kommentarer till artiklar förutsätts skrivas i första hand av läkare som anger för- och efternamn, titel och arbetsplats. 
  • Namn, titel, arbetsplats och eventuellt jäv publiceras. E-postadress publiceras inte.
  • Kommentarer ska skrivas på svenska, vara relevanta och hålla en god ton.
  • Samtliga inlägg granskas före publicering. Redaktionen förbehåller sig rätten att acceptera, avböja eller redigera kommentarer utan särskild motivering.
  • Samtliga publicerade kommentarer syns varje gång den kommenterade artikeln öppnas. Kommentaren kan även komma att publiceras i pappersutgåvan.
  • Om du lägger in en kommentar utanför ordinarie kontorstid kan det dröja innan den blir synlig, eftersom alla kommentarer granskas före publicering.

Välkommen med dina kommentarer!

Redaktionen