Denna webbplats vänder sig till läkare

Skriv under Nya rön

Nya rön omfattar referat av artiklar publicerade i annan vetenskaplig tidskrift och referat av avhandling.

Ett nytt rön kan vara referat av egen eller andras publicering.

Vänligen se till att manuset följer våra Författaranvisningar för Nya rön.

Skicka in ditt manus till: nya.ron@lakartidningen.se

 

Välkommen med ditt manus!

Michael Wilczek, medicinsk huvudredaktör

Läs även: »Medicinskt fackspråk i skrift«