Denna webbplats vänder sig till läkare

Tips och råd till debattören

VAR AKTUELL OCH ANVÄND DIN NYHETSNÄSA
Artikeln får gärna kommentera en utredning som presenteras, eller en pågående debatt. Det är ofta bra att citera en ny rapport eller ett remissvar. För dig som skribent är naturligtvis din åsikt det viktigaste, men ett sätt att lyfta frågan kan vara att presentera en ny undersökning, tidigare opublicerad statistik eller en ny upptäckt.

TÄNK PÅ ALLMÄNINTRESSET
Dölj inte egenintresset, men du når läsaren bättre genom att redogöra för hur frågan berör många. Ge gärna konkreta exempel.

MEDFÖRFATTARE ELLER INTE?
Om fler vill ställa sig bakom och underteckna debattartikeln ökar allmänintresset. Oväntade författarnamn väcker ofta intresse i sig. Fördelarna med delat författarskap bör du väga mot det faktum att din egen roll tunnas ut och mot risken för att tvingas kompromissa om innehållet.

STÅNDPUNKTER OCH SVAROMÅL
Redogör tydligt för olika ståndpunkter och ställ gärna någon till svars. Läkartidningen uppskattar skarpa replikskiften, och den person som inleder debatten får i normalfallet en slutreplik.

FILA PÅ RUBRIKEN
Läkartidningen sätter i regel en egen rubrik på alla inlägg, men kom gärna med ett bra förslag. En tumregel är att rubriker bör vara korta och väcka intresse genom ett tydligt budskap.

FILA PÅ DISPOSITIONEN
Inled med huvudbudskapet och sammanfatta artikeln i några korta meningar. Debattartiklar i Läkartidningen har inte ingress på webben, men däremot en »puff« i ingresslängd. Redaktionen skriver ingress till debattariklar som publiceras i pappersutgåvan. Håll dig till en tankegång per stycke. Låt huvudbudskapet löpa som en röd tråd genom texten, och komplettera med delbudskap. Avsluta med att sammanfatta, uppmana till åtgärder eller ställa någon till svars, gärna genom en konkret fråga till en person, organisation eller myndighet. OBS: Börja aldrig med bakgrunden, då riskerar du att tappa läsare; pröva i stället att presentera bakgrunden i en faktaruta i punktform!

LÅNGT, KRÅNGLIGT OCH GOD TON
Skriv kort, då ökar artikelns läsvärde. Håll dig till ett tydligt formulerat budskap. Använd en god ton när du bemöter motståndares argument eller skriver repliker. Undvik personangrepp.

RING REDAKTIONEN
Kontakta gärna LT:s debattredaktör innan du skickar in din artikel. Upplys om huruvida artikeln har ett särskilt nyhetsvärde, eller ett »bäst-före-datum«.

REPLIKER
Svara snabbt på repliker. Vill du replikera bör du kontakta redaktören så snart som möjligt.