Spur (Läkarförbundets och Läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet) kvalitetsgranskar ST-utbildningar genom inspektioner av kliniker. Här presenteras resultatet av inspektioner inom kardiologi utförda under 2005 och 2006.
Tidigare resultat från förra årets inspektioner redovisades i Läkartidningen nr 50–52/2005.
1–3 bedömare sätter poäng på kliniken. Bedömningen görs på en skala 0–3. De sju betygssiffrorna avser i tur och ordning:
1. Verksamhet
2. Läkarstab
3. Lokaler
4. Tjänstgöringens uppläggning
5. Utbildningsklimat
6. Teoretisk utbildning
7. Forskning (1 = forskning bedrivs)

Läs om kriterierna för poängsättning på http://www.lakarforbundet.se/spur
Om tabellen är svår att läsa hänvisar vi till den nedladdningsbara pdf:n.