Tredjelandsläkares tid i »väntrummet« måste minska

Runt om i landet väntar 100-tals läkare från länder utanför EU på att påbörja valideringen av sin läkarutbildning. I Västra Götaland och Skåne har man startat projekt för att korta tiden i »väntrummet«.(4 kommentar)

»Ett Bergwall-fall kan hända igen«

En central roll i dramat Sture Bergwall spelade den psykologiprofessor som i rättegång efter rättegång gick i god för äktheten hos Sture Bergwalls »bortträngda minnen«. Detta har väckt frågan om expertvittnenas roll vid våra domstolar, vilket var temat för ett seminarium som anordnades av Statens medicinsk-etiska råd, Smer.(1 kommentar)

Olika lätt få ledigt för utlandsjobb

Olika lätt få ledigt för utlandsjobb

Anestesiläkaren Denise Bäckström har nyligen kommit hem från ett uppdrag med svensk militär i Mali. Förra året var hon i Afghanistan. Trots riskerna är hon säker på att hon kommer att åka ut fler gånger.

Sylf efterlyser »mindre strykrädda« chefer

Sylf efterlyser »mindre strykrädda« chefer

Det kommer allt fler signaler om ökad stressrelaterad psykisk ohälsa bland läkare. Nu måste landsting och regioner fundera på hur man kan bli bättre arbetsgivare, menade Dag Larsson, Sveriges Kommuner och landsting, på ett seminarium som anordnades av Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

Dags att skrota behovsprincipen?

Svensk lagstiftning säger att vård ska ges utifrån behov. Står sig den principen när allt mer av vården styrs av efterfrågan? Den frågan debatterades på ett seminarium i Almedalen den 1 juli.

Klimatet: »Den stora utmaningen är att få vår kår att ta ställning«

Klimatet: »Den stora utmaningen är att få vår kår att ta ställning«

Läkarkåren kan spela viktig roll att spela för att öka medvetenheten om klimatförändringarnas påverkan på hälsan och främja en mer miljövänlig livsstil. Det menade deltagarna på Läkarförbundets seminarium om klimat och hälsa.

Många läkartjänster annonseras inte ut

Ett hinder för att arbetsmarknaden ska fungera optimalt är att många läkartjänster inte annonseras ut. Det framkom vid ett seminarium i Almedalen den 30 juni.

Nio av tio klarar vårdgarantin

Nio patienter av tio får vård inom de tidsgränser som föreskrivs i vårdgarantin. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vårdanalys. Vårdgarantin fyller en viktig roll, men nu behöver den kompletteras, fastslår myndigheten.

Allmänläkarna på väg mot »all-time-low«

Allmänläkarna på väg mot »all-time-low«

Allmänläkarna blir allt färre. »Vi är på väg mot ett all-time low«, sa Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, på ett seminarium som Läkarförbundet hade arrangerat. (23 kommentar)

»Medarbetarna måste delta i forskningen om vårdens styrning«

Vårdens medarbetare måste involveras i forskningen om vårdens ledning, styrning och organisation, om resultatet ska bli relevant. Det framhöll Läkarförbundets vice ordförande Karin Båtelson på ett seminarium på måndagen.

Jämlik hälsa mobiliserar professionerna

Jämlik hälsa mobiliserar professionerna

Vid ett seminarium i Almedalen den 29 juni deltog bland andra fem fackförbundsordförande och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

MSF vill ha nationell introduktion för läkarvikarier

Sjukvården skulle knappast gå runt sommartid utan dem – läkarstudenterna som läst minst nio terminer och vikarierar på särskilt förordnande. Men mer kan göras för att stötta dem, enligt Medicine studerandes förbund, MSF.