FHM varnar för ökad belastning på vården när smittan ökar på nytt

FHM varnar för ökad belastning på vården när smittan ökar igen

Spridningen av covid-19 fortsätter att öka – och kurvan förväntas fortsätta uppåt. Nu spår Folkhälsomyndigheten en ökad belastning på vården i sommar.

Spridningen av covid-19 ökar i landet

Spridningen av covid-19 ökar i landet

Antalet fall av covid-19 fortsätter att stiga trots sommarvärme och semestrar. Under vecka 24 rapporterades en ökning på 37 procent jämfört med veckan innan, enligt Folkhälsomyndigheten.

FHM varnar för ökad smittspridning i höst

Folkhälsomyndigheten varnar för ökad smittspridning

I augusti kan spridningen av covid-19 vända brant uppåt igen – vilket kan öka antalet personer som behöver vård – enligt nya scenarier från Folkhälsomyndigheten. Nu uppmanar myndigheten sjukvården att ta höjd för det här.

Folkhälsomyndigheten: Kraftigt ökat skydd med fjärde vaccindos för äldre

Folkhälsomyndigheten: Kraftigt ökat skydd med fjärde vaccindos

En fjärde vaccindos mot covid-19 ökar skyddseffekten mot allvarlig sjukdom eller död till över 90 procent bland personer över 65 år, enligt en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Regeringens krishantering får kritik av Konstitutionsutskottet

KU kritiserar krishanteringen

Regeringen har inte bistått coronakommissionens arbete tillräckligt, och kontakten mellan regeringens ministrar och krishanteringsgruppen GSS har varit för otydligt. Det är ett par punkter i Konstitutionsutskottets årliga granskning av regeringens arbete, vilken presenterades på torsdagen.

Covid-19 ökar risk för blödning och venös tromboembolism

Covid-19 ökar risken för venös tromboembolism och blödning

Covid-19 är en oberoende riskfaktor för venös tromboembolism och blödning, enligt en studie som omfattar hela svenska befolkningen. Resultaten indikerar att koagulationsrubbningar är vanliga manifesta­tioner till covid-19 och antyder vikten av vaccination mot covid-19.  (1 kommentar)

Läkare saknade lagstöd för att isolera covidsmittad patient

Läkare saknade lagstöd för att isolera covidsmittad patient

Den covidsmittade patienten höll inte avstånd, hade inte på sig munskydd och riskerade att smitta andra patienter och personal. Ändå gjorde den psykiatriska kliniken vid ett sjukhus i Gävleborg fel när de beslutade sig för att isolera den tvångsvårdade patienten, anser Inspektionen för vård och omsorg.

Femte dos vaccin rekommenderas i höst för alla över 65

Femte vaccindos rekommenderas i höst för alla över 65 eller i riskgrupp

Alla vuxna över 65 år och vuxna i riskgrupp rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos mot covid-19 i höst, meddelar Folkhälsomyndigheten. Däremot bedöms vinsterna med vaccination vara låga för yngre vuxna och barn som inte är i riskgrupp.

Riksrevisionens kritik: Brist på skyddsutrustning efter sent agerande

Riksrevisionen: För sena insatser för att säkra skyddsutrustning

Statens insatser dröjde när de behövdes som mest. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Riksrevisionen om arbetet för att säkra skyddsutrustning under pandemin.

Många vuxna saknar tredje dosen vaccin

Många vuxna saknar tredje dosen

64 procent av alla vuxna i Sverige har tagit den tredje dosen vaccin mot covid-19. Samtidigt finns stora skillnader i vaccinationstäckningen mellan olika delar av regionerna, rapporterar Dagens Nyheter.

FHM: Restriktioner och pandemilagar kan komma tillbaka

FHM:s nya plan: Restriktioner och pandemilagar kan komma tillbaka

Nya restriktioner och tillfälliga lagar kan återigen bli aktuellt, enligt Folkhälsomyndighetens beredskapsplan inför ännu en coronavåg. Vid det allvarligaste scenariot väntas stora konsekvenser för både sjukvården och samhället i stort.

Vårdpersonals vaccinationsgrad varierar utifrån födelseland

Vårdpersonals vaccinationsgrad varierar beroende på födelseland

Hälso- och sjukvårdspersonal född i Sverige av svenskfödda föräldrar har en högre vaccinationsgrad än hälso-och sjukvårdspersonal född utanför riket.

Nytt scenario pekar ut smittotopp i maj

Nytt scenario pekar ut smittotopp i maj men lugnare läge i sommar

Folkhälsomyndighetens senaste scenario över smittspridningen av covid-19 visar på en möjlig ökning under våren med en topp i mitten av maj. Antalet smittade i den nya modellen är dock avsevärt lägre än myndighetens förra scenario.

Myokardit vanligare efter Spikevax och bland unga män

Myokardit vanligare efter Spikevax och bland unga män

Myokardit är en sällsynt biverkning av mRNA-vaccin. Men risken varierar. Risken är högre för unga män än för kvinnor och högre efter Modernas vaccin Spikevax än efter Pfizer/Biontechs Comirnaty, enligt en stor nordisk studie. (2 kommentarer)

Sjukvården behöver ta täten för saklig information på nätet

Sjukvården måste ta täten för pålitlig information på nätet

Vaccination mot covid-19 av gravida är generellt säker, men vaccinationsgraden är låg. Sjukvården behöver bli bättre på att nå ut med tillförlitlig information på plattformar som Instagram, Twitter och Tiktok, skriver Ylva Carlsson, specialist i obstetrik och gynekologi.

Folkhälsomyndigheten ska ta fram beredskapsplan för ny pandemivåg

Folkhälsomyndigheten ska ta fram beredskapsplan för ny våg

För knappt två veckor sedan avskaffades pandemilagen. Nu har Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att ta fram en beredskapsplan för eventuella nya vågor.

Fjärde dos till personer under 65 först efter sommaren

FHM: Fjärde dos till personer under 65 först efter sommaren

»För personer under 65 blir det sannolikt aktuellt med en fjärde dos covidvaccin först efter sommaren«. Det säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten. Han förklarar också varför myndigheten landat i något annat än den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC när det gäller dos fyra till personer under 80 år.

EMA: För tidigt att ge fjärde dos till personer under 80 år

EMA: För tidigt att ge fjärde dos till personer under 80 år

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC anser att det är för tidigt att ge en fjärde dos mRNA-vaccin mot covid-19 till personer under 80 år.

Var femte vårdmedarbetare smittad kort efter den tredje vaccindosen

Var femte medarbetare smittad kort efter den tredje vaccindosen

Mer än var femte sjukvårdsmedarbetare testade positivt för omikron inom fyra veckor strax efter att de tagit sin påfyllnadsdos, visar en pågående studie vid Danderyds sjukhus. »Att så många skulle bli infekterade trots att de just fått tredje dosen och troligtvis uppnått maximalt vaccinskydd var förvånande«, säger ansvarig forskare Charlotte Thålin. (1 kommentar)

Regeringen tillför ny miljard för möjlig fjärde vaccindos åt alla

Regeringen tillför ny miljard för möjlig fjärde vaccindos till alla

Trots att pandemins akuta fas är förbi är läget framåt osäkert. Regeringen vill därför skjuta till 1,2 miljarder kronor för att kunna ge alla svenskar en fjärde vaccindos om så krävs.

1 2 3 73