Fler erbjuder antikroppstester till allmänheten

Fler erbjuder antikroppstester till allmänheten

Antikroppstester för covid-19 kommer att erbjudas även av Kry, samt Apoteket som samarbetar med Doktor 24. Det meddelar företagen kort efter att Werlabs och Apotea gjort samma sak.

Läkare sökte själv till covid-avdelning

Läkare sökte själv till covid-avdelning

Gastroenterologen Kajsa Björner arbetar nu på covid-avdelning vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I ett nytt avsnitt av Läkartidningens podd berättar hon varför hon på eget initiativ sökte sig till detta uppdrag.

Utlandsuppdrag kan leda till säkrare vårdapparat

Utlandsuppdrag kan bana väg för en säkrare vårdapparat

För att säkerställa god och säker vård borde arbetsgivarna uppmuntra ideella utlandsuppdrag. Socialstyrelsen bör överväga att ställa krav på att läkare skaffar sig erfarenheter för att hantera resursbrist, större händelser eller katastrofsituationer, skriver Pelle Conradi.

Werlabs och Apotea säljer antikroppstest för covid-19

Apotea och Werlabs säljer antikroppstest för covid-19

Werlabs börjar sälja antikroppstester för covid-19 tillsammans med nätapoteket Apotea. Fokus ligger på sjukvårdspersonal, men även privatpersoner kan köpa dem. Målet är 100 000 genomförda tester i veckan och mer data till Folkhälsomyndigheten.

Socialstyrelsen bemöter kritik av äldrevården

Socialstyrelsen vänder sig mot ordbruk i kritik av äldrevården

Vår statistik stödjer inte en bild av en äldrevård som är dålig överallt. Det sa Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen, vid dagens pressträff där även Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren, medverkade.(1 kommentar)

Ännu en läkare avliden i covid-19

Ännu en läkare avliden i covid-19

Läkaren Reber Zandi, 62 år, specialist i internmedicin och allmänmedicin, insjuknade i covid-19 i mars. För ett par veckor sedan avled han på Danderyds sjukhus.

Felaktig organisation grund till tragedin inom äldrevården

Felaktig organisation grund till tragedin inom äldrevården

Haveriet inom äldrevården under coronapandemin blottar en organisation där den medicinska kompetensen prioriterats bort. Sjukvården måste ha huvudmannaskapet för hemsjukvårdens och äldreboendenas sjuksköterskor och läkare, skriver Anna Hammarström och medförfattare.(4 kommentar)

IVO: Allvarliga brister på boenden

IVO: Allvarliga brister vid var tionde boende

Inspektionen för vård och omsorg ser allvarliga brister i var tionde verksamhet inom omsorgen, och nu genomför myndigheten ytterligare en stor tillsyn vad gäller vården vid särskilda boenden för äldre.

Lång vårdtid för covidpatienter

Lång vårdtid för covidpatienter

Många patienter med covid-19 vårdas länge på sjukhus. Det visar den första svenska statistiken på området. För dem som behövde intensivvård var medianvårdtiden 20 dagar.

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör enbart utföras av utbildad personal

Snabbtest för covid-19-antikroppar bör utföras av utbildad personal

Kommersiella snabbtest kan användas i stor skala, men endast av utbildad personal som förstår testets begränsningar och kan tolka resultatet. Man bör försäkra sig om testets prestanda, som är tillverkarberoende, före användning.(1 kommentar)

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Rätt hanterade IgG-test viktig resurs i kampen mot covid-19

Antikroppstestning har en viktig funktion i vår pandemibekämpning. På individnivå krävs hög specificitet och sensitivitet samt hög kompetens för resultatbedömning.

Antikroppstest bör relateras till både population och syfte

Serologiska test bör relateras till både syfte och population

Förväntan är stor på serologiska test för sars-cov-2, men mer kunskap om immuniteten behövs, liksom utvärdering av testens tillförlitlighet. I vilket syfte man gör test är också av stor betydelse.

Smittskyddsläkare: Glömda kommuner kan ha kostat liv

Smittskyddsläkare: Miss att inte fokusera mer på kommunal vård

Kommunerna glömdes till en början bort när Sverige förberedde sig för covid-19. Och det kan ha kostat liv, menar flera smittskyddsläkare som Sveriges Radio har pratat med.

Stockholm återupptar viss planerad vård

Stockholm återupptar viss planerad vård

Mot bakgrund av det sakta sjunkande vårdbehovet för covid-19 i Stockholm öppnar regionen nu för att viss planerad vård kan återupptas. Det måste dock stämmas av med den särskilda sjukvårdsledningen och den planerade vården får inte gå ut över akut vård.

EMA efterlyser fler bra covidstudier

EMA vill se fler bra covidstudier

En hel del observationsstudier med koppling till covid-19 har dragits i gång under pandemin. Nu efterlyser den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA fler studier av god kvalitet.

Barnakuterna i Malmö och Lund prioriterar simuleringsövningar

Barnakuterna i Malmö och Lund prioriterar simuleringsövningar

Många utbildningar ställs in i coronatider, men på barnakuterna i Malmö och Lund har man avsatt tid för simuleringsövningar med fokus just på covid-19.

SKR om ökad testning: »Det som behövs nu är en tillit till regionerna«

SKR om ökad testning: »Det som behövs nu är tillit till regionerna«

Det viktigaste är inte hur många som provtas utan att man testar utifrån behov och bygger upp ett robust testsystem. Det var budskapet från Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och regioner vid dagens pressträff.(1 kommentar)

53 anmälningar om corona från Stockholmssjukhus

53 anmälningar om corona från sjukhusen i Stockholm

Det är stora skillnader mellan Stockholmssjukhusen när det gäller hur många anmälningar om tillbud och skador kopplade till det nya coronaviruset som skickats till Arbetsmiljöverket. Det visar en sammanställning som tidningen Arbetet tagit fram.

Sjukhusen i Region Uppsala går mot miljardunderskott

Stort underskott på Akademiska

Pandemin slår hårt mot sjukhusens ekonomi i Region Uppsala. Akademiska sjukhusets årsprognos pekar på ett negativ resultat på 991 miljoner kronor. Och räknar man in hela sjukhusstyrelsens verksamhet blir underskottet över 1 miljard.

WHO pausar studier med malariamedel

WHO pausar studier med malariamedel

Världshälsoorganisationen WHO stoppar tills vidare kliniska studier med malarialäkemedlen klorokin och hydroxiklorokin hos patienter med covid-19. Detta efter att en studie i Lancet pekat mot ökad dödlighet vid behandling.

1 2 3 18