Kunskapsöversikt för långdragna covid-19-symtom ska tas fram

Kunskapsöversikt för långdragna covid-19-symtom ska tas fram

Flera frågor har väckts angående patienter med långvariga symtom vid covid-19. Nu ska Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, utvärdera det vetenskapliga stödet för diagnostisering och behandling. (1 kommentar)

Möjligheten att återgälda Norge med skyddsutrustning ses över

Möjligheten att återgälda Norge med skyddsutrustning ses över

Socialstyrelsen ska undersöka om Sverige kan bidra med eventuellt överskott av skyddsutrustning och sjukvårdsmateriel till Norge samt till andra europeiska länder.

Regeringen möter utvalda regioner som drabbats särskilt hårt

Regeringen möter regioner som drabbats särskilt hårt

Civilminister Lena Micko bjuder in ett antal regioner och kommuner som drabbats särskilt hårt av pandemin till samtal. Syftet är att hitta åtgärder för att vända den negativa utvecklingen.

Minskad dödlighet hos patienter med covid-19 på IVA

Minskad dödlighet bland covidpatienter på IVA

Mortaliteten inom 30 dagar för patienter med covid-19 i intensivvården har minskat från 34 procent i mars till 19 procent i maj. Det visar en sammanställning som SVT Nyheter gjort.

Fem skäl att inte överge patienter som är i behov av palliativ vård

Fem skäl att inte överge patienter som är i behov av palliativ vård

Debatten om palliativ vård vid covid-19 och huruvida patienter undanhålls kurativ behandling har skapat osäkerhet bland kollegor, patienter och närstående. En enkät bland medlemmarna i Svensk förening för palliativ vård visar att 13 procent fått minskat remissflöde. Utvecklingen är bekymmersam, skriver Ursula Scheibling och medförfattare.(1 kommentar)

65-plussare mådde bättre än tidigare år – trots pandemin

65-plussare kände ökat välbefinnande – trots pandemin

Tidigt i covidpandemin var den självskattade hälsan hos personer 65–71 år bättre än tidigare år. Och de som distanserade sig fysiskt mådde bättre än de som inte gjorde det. Det visar en studie vid Göteborgs universitet.

Svårt drabbade av covid-19 använde mera läkemedel

Svårt drabbade av covid-19 använde mera läkemedel

Det finns stora skillnader i läkemedelsanvändningen mellan dem som intensivvårdats eller avlidit till följd av covid-19 och befolkningen som helhet. Det visar en analys från Socialstyrelsen. Myndigheten pekar särskilt på den påtagligt högre användningen av loopdiuretika hos de intensivvårdade eller avlidna.

Sjukvården laddar för omfattande rehabilitering

Vården laddar för stort behov av rehabilitering i pandemins spår

I coronapandemins kölvatten finns ett stort behov av fysisk och psykisk rehabilitering, och vid landets sjukhus växlar man upp för att möta behovet. Nyköping satsar på en nystartad step-down-mottagning och anpassad post-IVA-mottagning för covid-19-patienter.

Linköping byggde upp en helt ny rehabavdelning

Linköping byggde upp en helt ny rehabavdelning

För att klara eftervården av patienter med covid-19 har Universitetssjukhuset i Linköping byggt en egen rehabavdelning för denna patientgrupp. 

Sahlgrenska satsar på tydlig sortering för rätt rehabilitering

Sahlgrenska satsar på en tydlig sortering

Via triage skapade man ett flöde genom sjukhuset för att säkerställa att alla patienter med covid-19 ska få rehabilitering på rätt nivå.

»Men med handskar är trösten inte alls densamma«

Dikter i tiden: »… med handskar är trösten inte alls densamma«

Kina Nilsson, infektionsläkare, och hennes kollegor på Danderyds sjukhus, Stockholm, sattes på hårda prov i yrket när patienter drabbade av covid 19 började strömma in till avdelningen. Som distraktion och som en livlina till verkligheten bestämde hon sig för att skildra pandemins vardag genom att skriva en dikt om dagen. Några av dikterna publiceras i Läkartidningen.(4 kommentar)

Partier öppnar för kommunala läkare

Partier öppnar för kommunala läkare

Coronakrisen har satt fokus på landets äldreboenden. Nu vill flera partier se en ökad läkarmedverkan för att höja den medicinska kompetensen. Liberalerna öppnar för att äldreboenden ska kunna anställa läkare. (3 kommentar)

»Anställningsformen inte det viktiga«

»Anställningsform inte viktigast«

Coronakrisen sätter fokus på att den medicinska kompetensen inom kommunerna behöver stärkas, men att kommunerna själva anställer läkare är mindre viktigt. Det menar både Distriktsläkarföreningen och Sjukhusläkarna.

Ivo ser allvarliga brister vid 91 äldreboenden

Ivo ser allvarliga brister vid 91 äldreboenden

Det har i vissa fall förekommit generella bedömningar av vårdbehov, vårdnivå och behandlingsbegränsningar för personer vid äldreboenden. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg i en granskning.

Coronapandemin slår hårt mot patienter med ätstörningar

Studie visar att coronapandemin slår hårt mot personer med ätstörningar

Det är angeläget att behandlingsenheter erbjuder sina patienter med ätstörningsproblematik socialt stöd och hjälp att strukturera vardag och ätande samt säkerställer behandlingskvaliteten under pandemin, skriver David Clinton och medförfattare.(2 kommentar)

Verksamhetsförlagd utbildning på distans under pandemin

»Den virtuella avdelningen« – VFU på distans under pandemin

Regeringens beslut om distansundervisning på Sveriges universitet under pågående covid-19-pandemi föranledde en snabb omställning till digital utbildning. Kreativa lösningar fick ersätta kliniska moment, såsom avdelningsarbete och rond, vilket normalt hör till den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på sjukhus.

Myndigheter ska förbereda för nya utbrott

Myndigheter får i uppdrag att förbereda för nya covid-utbrott

Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att under resten av sommaren förbereda för nya utbrott av covid-19. Bland annat ska Folkhälsomyndigheten beskriva tänkbara scenarier och Läkemedelsverket ta fram åtgärder för att säkra tillgången på läkemedel.

IVA-läkare förklarar covid-19-arbetet i tv

IVA-läkare förklarar covid-arbete i tv

Det började med att tv-programmet Aktuellt kontaktade läkaren Karin Hildebrand och undrade om hon ville beskriva situationen på intensivvården under pandemin. Detta ledde till att hon vid sidan av långa arbetspass på IVA har berättat om arbetet med sjukdomen i olika medier.

Läkare tar plats i kommissionen

Läkare tar plats i kommissionen

En läkare finns med när Coronakommissionens ledamöter nu har valts ut. Det är Göran Stiernstedt, infektionsläkare och välkänd beslutsfattare inom vården.

Nu ska forskningsskulden betas av

Nu ska forskningsskuld betas av

Mycket forskning som inte har med covid-19 att göra har satts på vänt under pandemin. Nu börjar Skånes universitetssjukhus låta sådana studier rulla igång igen.

1 2 3 23