Lättnader på SÄBO för de vaccinerade

Lättnader för vaccinerade äldre på SÄBO

Smittspridningen och antalet dödsfall inom särskilda boenden har minskat kraftigt i takt med allt fler blivit vaccinerade. Därför öppnar Folkhälsomyndigheten nu för att fullvaccinerade äldre på särskilt boende kan få träffa anhöriga utan fysisk distans.

Socialstyrelsen vill se uppgifter från primärvården i patientregistret

Socialstyrelsen vill se uppgifter från primärvård i patientregister

Socialstyrelsen föreslår en lagändring så att patientregistret utvidgas till att även innehålla uppgifter från primärvården. Frågan är ett decennium gammal, och nu under pandemin hade funktionen hjälpt att få statistik över hur vanligt långtidscovid är.

Östergötland öppnar en tredje mottagning för långtidscovid

Östergötland öppnar en tredje mottagning för långtidscovid

Region Östergötland har öppnat en bedömningsmottagning för patienter med långtidscovid på lasarettet i Motala. Det blir regionens tredje mottagning.

Krisavtalet räcker inte – Jönköping först med att be om hjälp

Krisavtalet räcker inte – Region Jönköpings län begär förstärkning

Läget med pandemin i Region Jönköpings län är så allvarligt att krisavtalet inte räcker för att klara bemanningen. Nu begär regionen hjälp från andra håll i landet. Det är första gången den så kallade »nationella larmytan« används.

Riskfaktorer för svår covid-19 hade större betydelse hos yngre

Riskfaktorer för svår covid-19 hade större betydelse hos yngre

En rad tillstånd med gemensam patofysiologi ökade risken för intensivvårdskrävande covid-19, enligt en svensk fall–kontrollstudie. Kopplingen var väsentligen oberoende av socioekonomiska faktorer, och samtliga riskfaktorer hade större relativ betydelse hos yngre.

20 000 anställda ska snabbtestas i Skåne

Skåne snabbtestar 20 000 anställda efter sportlovet

Direkt efter sportlovet ska 20 000 anställda i Region Skåne snabbtestas för covid-19. Anledningen är att regionen vill upptäcka eventuell smittspridning som skett under lovet.

Utmattande arbetspass på covidavdelning i USA

På intensiven intet nytt

Ett ständigt växlande mellan frustration och utmattning. Så går dagarna för läkaren Hezha Seradji-Aghdam på en covidavdelning i Cambridge, USA. Men efter ett 16-timmarspass på sjukhuset får han en personlig uppenbarelse som inger hopp för kommande arbetspass.(1 kommentar)

Facken får längre tid att fundera på krislägesavtalet

Facken får längre tid att fundera på om de vill lämna krislägesavtal

Läkarförbundet har ifrågasatt krislägesavtalet och Vårdförbundet överväger att lämna det helt. Nu kortar Sveriges Kommuner och regioner uppsägningstiden, vilket innebär att parterna hinner avsluta en utvärdering av avtalet innan fackförbunden behöver ta ställning till ett eventuellt utträde.

Stockholm skärper råd om munskydd

Skärpta lokala rekommendationer i Stockholm

Antalet fall av covid-19 i Region Stockholm har ökat med 27 procent under den senaste veckan. Nu införs skarpare lokala rekommendationer om munskydd i inomhusmiljöer och i kollektivtrafiken.(1 kommentar)

Färre anmälningar om vårdskador under pandemin

Färre anmälda vårdskador i fjol

För första gången på över 10 år minskade antalet anmälningar om vårdskador till regionernas ömsesidiga försäkringsbolag Löf. Förklaringen är pandemin och den neddragning av planerad vård som pandemin medfört.

Mycket färre inläggningar på skotska sjukhus efter vaccination

Mycket färre inläggningar på skotska sjukhus efter vaccination

Sjukhusinläggningarna i Skottland har minskat ordentligt en månad efter att en femtedel av befolkningen fått en första dos vaccin mot covid-19. Bland 80-plussarna minskade inläggningarna med 81 procent, visar preliminära resultat från en studie.

Forskare vill ha svensk luktklinik

Forskare vill ha svensk luktklinik

Många som drabbats av covid-19 får problem med luktsinnet. Nu vill två svenska forskare att en »luktklinik« byggs upp i Stockholm.

Färre 6:6a-anmälningar under pandemin – men fler skyddsstopp

Färre 6:6a-anmälningar under pandemin – men fler skyddsstopp

Antalet 6:6a-anmälningar om bristande arbetsmiljö från vården till Arbetsmiljöverket minskade förra året jämfört med 2019. Däremot syns en stor ökning av ärenden som rör skyddsstopp och en majoritet är kopplade till coronaviruset.

Gävleborg skärper råden efter spridning av brittisk mutation

Gävleborg skärper råden efter spridning av mutation

Region Gävleborg skärper de lokala restriktionerna efter att den brittiska virusvarianten spridit sig snabbt. Regionen har även fyra bekräftade fall av den brasilianska mutationen.

Stort covidutbrott på Ängelholms sjukhus

Stort covidutbrott i Ängelholm

Närmare en tredjedel av personalen och drygt 15 patienter på en medicinavdelning vid Ängelholms sjukhus har testat positivt för covid-19. Just nu råder intagningsstopp på avdelningen, rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Många covidpatienter fick skador under sin tid på sjukhus i våras

Många covidpatienter fick skador under sin tid på sjukhus i våras

Nästan var femte covidpatient drabbades av skador under tiden på sjukhus under våren. Det visar en rapport från Sveriges Kommuner och regioner där drygt 1 500 vårdtillfällen granskats. Rapporten bekräftar att dödligheten minskade över tid – men skadefrekvensen låg kvar på samma höga nivå under hela perioden.

Coronapandemin gör att regionfrågan på nytt blir aktuell

Coronapandemin aktualiserar regionfrågan på nytt

Det ska bli väldigt spännande att ta del av Coronakommissionens andra delbetänkande – som ska analysera hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera virusutbrottet. Kanske blir det där som planerna för den framtida svenska sjukvårdsstyrningen kommer att utkristalliseras, skriver Tomas Bro.(1 kommentar)

Stark kritik mot arbetsmiljön inom OP/IVA i Region Jönköpings län

Stark kritik mot arbetsmiljön inom Region Jönköpings län

En ny rapport om arbetsmiljön på OP/IVA i Region Jönköpings län visar brister vad gäller ledarskap, kommunikation och förtroendet för den högre ledningen under pandemins första våg. Det framkommer också uppgifter om kränkande beteenden inom läkargruppen.

Den nedåtgående trenden är bruten

Nedåtgående trenden bruten

Den nedåtgående trenden vad gäller antalet fall av covid-19 är bruten, och sannolikt kommer antalet fall att öka den här veckan. Dessutom ökar förekomsten av den brittiska virusvarianten på flera håll. Det beskedet lämnade Folkhälsomyndigheten vid en pressträff på torsdagen.(1 kommentar)

Flera på Folkhälsomyndigheten behöver polisskydd efter dödshot

Flera på Folkhälsomyndigheten behöver polisskydd efter dödshot

Hotet och hatet – inklusive rena dödshot – mot Folkhälsomyndigheten har eskalerat. Nu uppges flera i ledningen behöva polisskydd. Myndighetens generaldirektör Johan Carlson tror att ett hårdnat tonläge mellan forskare, och i den offentliga debatten överlag, göder hat och hot.

1 2 3 47