Vaccination mot pneumokocker eller antibiotika motverkar svår covid-19

Pneumokockvaccination eller antibiotika motverkar svår covid-19

Åtgärder mot komplicerad covid-19 brådskar. Vården behöver fokusera på covidvaccination, men även på optimering av pneumokockvaccination, bakteriologisk diagnostik och antibiotikafrågan vid problematisk covid-19 i primärvård, skriver Lars G Burman och Claes Schalén.

Potentiellt orsakssamband mellan sars-cov-2 och diabetes

Möjligt att orsakssamband finns mellan sars-cov-2 och diabetes

Även om den kliniska erfarenheten av att diabetes har ökat under pandemiåret är tämligen entydig, och flera attraktiva hypoteser för detta existerar, måste kommande analyser av incidens av olika typer av diabetes och i olika åldersgrupper inväntas innan det går att svara på om sars-cov-2 kan orsaka diabetes. (1 kommentar)

Fler regioner startar fas 4

Ytterligare regioner startar fas 4

Regionerna Stockholm och Uppsala startar i dag fas 4 av vaccination mot covid-19. Tidigare i veckan startade regionerna Värmland, Kalmar och Jönköping. (1 kommentar)

Få allvarliga fall av covid-19 efter vaccination

Få allvarliga fall efter vaccination

Bland de över två miljoner personer i Sverige som fått minst en dos vaccin har 0,3 procent konstaterats smittade med covid-19. Av dessa har 20 personer fått intensivvård. Det visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten.

Sämre utfall för män än för kvinnor efter covid-19-vård på IVA

Sämre utfall för män efter intensivvård för covid-19

I en svensk studie med komplett 90-dagarsuppföljning av covid-19-patienter inlagda på IVA hade män högre mortalitet jämfört med kvinnor, även efter justering för relevanta förväxlingsfaktorer. Orsakerna är ännu inte fullständigt klarlagda.

Fackförbund i Blekinge kräver vaccin till personal

Fackförbund i Blekinge kräver vaccin till vårdpersonal

Fem fackförbund kräver nu att Region Blekinge sätter igång med vaccination av all vårdpersonal i patientnära arbete. Kravet framförs i en skrivelse till regiondirektören.

ACE-2 och typ I-interferon var genmarkörer för svår covid-19

ACE-2 och typ I-interferon var genmarkörer för svår covid-19

I en omfattande analys undersöktes den genetiska skillnaden mellan individer som drabbades av svår covid-19-infektion och kontrollpersoner. Resultaten i studien ger stöd för att rekombinant ACE-2 och typ I-interferon bör utvärderas som terapi vid covid-19.

Världsunik jämförelse av godkända covidvaccin får nobben

Unik jämförelse av godkända vaccin mot covid-19 får nobben

Svenska forskare vill jämföra de godkända covidvaccinens effektivitet under vaccinationsprogrammets gång. Men Läkemedelsverket säger nej. Nu efterlyser forskarna en diskussion om hur läkemedelslagen ska formuleras. (5 kommentarer)

Vaccinationsmål flyttas fram till september

Vaccinationsmål flyttas fram igen

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste prognos kommer målet om att alla vuxna i Sverige ha erbjudits vaccination nås senast den 5 september. Det tidigare datumet för prognosen var den 15 augusti.

Kritik mot att vårdpersonal får vänta på vaccin efter snävare prioritering

Kritik mot att personal får vänta på vaccin efter ny prioritering

Folkhälsomyndighetens förtydligande om att personalvaccination i fas 2 endast ska fokusera på viss personal i somatisk vård väcker reaktioner bland fackförbund i vården. I Uppsala har huvudskyddsombudet vänt sig till Arbetsmiljöverket. (1 kommentar)

Covid-19 i primärvården – dags att »mota Olle i grind«?   

Covid-19 i primärvården – är det dags att »mota Olle i grind«?  

Vi menar att läkarkåren bör uppmärksammas på möjligheten att, i utvalda fall av tidig covid-19 med luftvägssymtom, överväga behandling med kombinationen budesonid och formoterol i inhalation (off label-förskrivning), skriver Johan Ullman och medförfattare. (3 kommentarer)

Barnläkarföreningen vill att vissa under 18 år ska få vaccin

Barnläkarföreningen: De här ungdomarna bör få vaccin

Ungdomar under 18 år med vissa svåra underliggande sjukdomar bör få vaccin mot covid-19. Det är budskapet i nya rekommendationer från Barnläkarföreningen, där ett antal patientgrupper ringas in.

Meddelarfriheten under pandemin ska granskas

Offentlighetsprincipen under pandemin ska granskas

Regeringen tillsätter en utredare som ska granska hur offentlighetsprincipen och meddelarfriheten fungerat under pandemin.

Många covid-fall smittspåras bara via formulär på webben

Många covid-fall smittspåras bara via formulär på webben

EU:s smittskyddsmyndighet rekommenderar personliga samtal vid smittspårning. Men bara ett fåtal regioner följer upp alla bekräftade covid-19-fall med telefonsamtal. De flesta använder digitala webbformulär.

Läkemedelsverket: Exceptionellt många anmälningar om biverkningar

»Vi får in exceptionellt många anmälningar om biverkningar«

Bara på några månader har Läkemedelsverket fått lika många anmälningar om biverkningar som myndigheten normalt får på fyra år. Tre fjärdedelar kommer från privatpersoner och gäller milda biverkningar från vaccin. »Konsumenter är väldigt duktiga på att rapportera«, säger Veronica Arthurson på Läkemedelsverket.

Karolinska återgår till normal drift

Karolinska lämnar stabsläget

Vid lunchtid på tisdagen lämnade Karolinska universitetssjukhuset stabsläget för att övergå i normal drift. Det skriver sjukhuset i ett pressmeddelande.

Vetenskapsakademien: Inrätta fler mottagningar för långtidscovid

Vetenskapsakademien vill se fler mottagningar för långtidscovid

Det behövs fler specialistmottagningar för covid-19. Sådana kan bidra stort till forskningen om långdragna symtom efter infektionen. Det menar Vetenskapsakademiens expertgrupp om covid-19 i en ny rapport.

Vårdpersonal kan få andra dos av Astra Zenecas vaccin

Läkare och annan vårdpersonal kan få andra dos av Astra Zenecas vaccin

Folkhälsomyndigheten öppnar upp för att personer under 65 år kan få även sin andra dos av Astra Zenecas vaccin – om de vill. Rekommendationen är dock fortfarande att ge ett mRNA-vaccin som andra dos. (1 kommentar)

Mer kunskap behövs om matförgiftningar

Mer och rätt kunskap behövs om matförgiftningar

Antalet ärenden om matförgiftning minskade kraftigt i Sverige under pandemiåret 2020. Liknande resultat rapporteras från andra länder. Långsiktigt ser vi dock ingen minskande trend, skriver Jonas Toljander och Roland Lindqvist vid Livsmedelsverket.

Tocilizumab bör övervägas i tidigt skede av svår covid-19

Tocilizumab bör övervägas i tidig försämringsfas av svår covid-19

Det finns tydliga belägg för att tocilizumab som tilläggsbehandling till steroider minskar mortaliteten när det ges tidigt i förloppet vid kritisk covid-19. Tocilizumab bör därför övervägas vid försämring med behov av behandling med nasal högflödesbehandling, non-invasiv ventilation eller mekanisk ventilation.

1 2 3 53