Krav på läkarintyg återinförs

Krav på läkarintyg återinförs

Den 1 november återinförs kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och för ersättning för vård av sjukt barn. Men Försäkringskassans beslut möter kritik.

Sjukhusen i Kronoberg i stabsläge – operationer ställs in

Sjukhusen i Kronoberg går upp i stabsläge – operationer ställs in

Ansträngt vårdplatsläge i kombination med snabb ökning av inneliggande covidpatienter gör att sjukhusen i Kronoberg nu går upp i stabsläge. Planerade operationer ställs in den kommande veckan.

Första fallet av återinsjuknande i covid-19 som bekräftats i Sverige

Första fallet av återinsjuknande i covid-19 som bekräftats i Sverige

En kvinna har infekterats två gånger med olika stammar av sars-cov-2 och däremellan varit virusfri. Det bekräftas av forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet. Fallet är det första bekräftade i Sverige.(2 kommentar)

Regionerna ska lättare kunna låna personal av varandra i kris

Regionerna ska lättare kunna låna personal av varandra i kris

På torsdagen presenterades två åtgärder för att göra det lättare för regionerna att låna personal av varandra vid kriser. Ett initiativ kommer från arbetsgivarna, och ett från staten. Bland annat ska en nationell resurs undersökas.

Vaccinationsregister föreslås omfatta covid-19-vaccination

Vaccinationsregister föreslås omfatta vaccination mot covid-19

Uppgifter om vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.(1 kommentar)

Coronautbrott bland läkarstudenter på Umeå universitet

Läkarstudenter i Umeå smittade av covid-19

Elva läkarstudenter vid Umeå universitet har smittats av covid-19. De ska ha utsatts för smittan både i undervisningen och i privata sammanhang.

Pandemin har visat vägen för att nå det globala hälsomålet

Pandemin har visat oss vägen för att uppnå det globala hälsomålet

Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen bör aktivt användas för det fortsatta hälso­arbetet, både under pågående pandemi samt i fasen efter den. Covid-19 har gett oss viktiga lärdomar och insikter i hur fortsatt nationellt och internationellt hälsoarbete kan bedrivas.(1 kommentar)

Covid-sjuka hotas av utförsäkring

Covid-sjuka hotas av utförsäkring

Hundratals människor som är långtidssjuka i covid-19 hotas av utförsäkring. Nu larmar Försäkringskassan om att man behöver hjälp för att kunna göra korrekta bedömningar.

Psykiatrichefer ser ökat behov av vård

Psykiatrichefer ser ökat behov av vård

Flera chefer i psykiatrin bedömer att fler människor kommer att behöva vård och stödjande insatser. Samtidigt ökar inte resurserna. Det visar en enkät från den ideella organisationen Suicide zero, som också varnar för att vårdskulden kan få negativa följder för patienterna. (2 kommentar)

Coronapandemin har riktat ljuset mot systemfel i vården

Pandemin har riktat ljuset mot sjukvårdens systemfel

För en infektionsläkare, virusforskare och hygienläkare med insyn i sjukvårdens organisation har pandemin riktat ljuset mot vårdens systemfel, skriver Martina Sansone.(2 kommentar)

Robotundersökning på distans kan underlätta vid covid-19

Robotundersökning på distans kan underlätta vid covid-19

Ett 5G-baserat robotstyrt system för distansundersökning av lungor och hjärta är användbart och kan bidra till att bedöma svårighetsgraden av covid-19, enligt en studie från Kina.

Skärpta lokala åtgärder på remiss till smittskydden

Förslag om skärpta lokala åtgärder på remiss till smittskydden

Det blir ingen ökning av publikgränsen för evenemang till 500 personer. Bakgrunden är det försämrade läget kring smittspridningen. Samtidigt vill Folkhälsomyndigheten stärka regionerna i arbetet kring lokala åtgärder vid utbrott.

Norrtälje sjukhus i stabsläge efter flera covidfall

Norrtälje sjukhus i stabsläge igen

På grund av stor sjukfrånvaro samt flera fall av covid-19 bland både personal och patienter går nu Norrtälje sjukhus upp i stabsläge. Planerade och icke-akuta operationer kommer att skjutas upp.

Färre barn inlagda för infektion i Östergötland under pandemin

Färre barn inlagda för infektion i Östergötland under pandemin

Mindre än hälften så många barn har lagts in för infektion på östgötska sjukhus under pandemin, jämfört med tidigare år. Orsaken tros vara att Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19 håller den allmänna smittspridningen nere.(1 kommentar)

Livsmedelshandelns annonser ofta oförenliga med kostråd

Livsmedelshandelns annonser ofta oförenliga med kostråd

Marknadsföring med rabatter på varor med sämre näringskvalitet riskerar att bidra till ökande hälsoklyftor. Det finns anledning att ifrågasätta livsmedelshandelns ansvar för folkhälsoarbetet, skriver Melissa Mjöberg och medförfattare.

Bröstsmärta vid covid-19 var troligen virusorsakad myokardit

Bröstsmärta vid covid-19 var troligen virusorsakad myokardit

Här redogörs för ett patientfall med covid-19-associerad myokardit. Patienten hade förhöjda hjärtskademarkörer, men inte avsevärt stegrade inflammationsmarkörer såsom D-dimer och interleukin-6.

Digital behandling inte alltid tillräcklig vid psykisk ohälsa

Digital behandling inte alltid tillräcklig vid psykisk ohälsa

Det är absolut bra att utnyttja digitala möten även inom psykiatrin. Men vad gör vi i alla de fall där digital behandling inte fungerar, undrar Maiken Fjelkegård.

Ökning av covid-19 bland yngre åldersgrupper

Ökning av covid-19 bland yngre åldersgrupper

Antalet fall av covid-19 ökar i Sverige, om än från låga nivåer. Ökningen syns framför allt i de yngre åldersgrupperna. Det sa statsepidemiolog Anders Tegnell vid dagens pressträff.

EMA granskar ännu ett coronavaccin

EMA granskar ett andra vaccin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA börjar nu utvärdera ytterligare en vaccinkandidat mot covid-19. Den här gången har ansökan lämnats in av företaget BioNTech i samarbete med Pfizer.

Tidiga erfarenheter av steroidbehandling vid covid-19 beskrivs

Tidiga erfarenheter av steroidbehandling vid covid-19

I mitten på juni visades att steroider minskade dödlighet hos patienter med covid-19 som vårdas i respirator. Här beskrivs erfarenheter med steroidbehandling av många patienter med covid-19 på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge under pandemins första månader i Stockholm.

1 2 3 33