Denna webbplats vänder sig till läkare

Uppgifter: Rapport tar inte upp hur barn påverkats av covid-19

Uppgifter: Rapport tar inte upp hur barn påverkats av att insjukna i covid

Folkhälsomyndighetens utredning om pandemins effekter på barns hälsa utesluter helt sjukdomskonsekvenserna och fokuserar bara på stängda skolor och inställda aktiviteter, enligt uppgifter till Sveriges Radio Ekot. Svenska covidföreningen är starkt kritisk. (1 kommentar)

Covid ökar på nytt – nära 10 000 dödsfall i december världen över

Covid ökar på nytt – nära 10 000 dödsfall i december världen över

Nära 10 000 människor världen över dog av covid-19 under december, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Träffar med nära och kära under jul och nyår, liksom en ny omikronvariant, har varit bidragande faktorer.

För vem är Paxlovid ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ?

För vilka grupper är Paxlovid ett kostnadseffektivt alternativ?

För de grupper där risken för sjukhusinläggning eller död är högst är behandlingskostnaden med Paxlovid lägre än att avstå behandling, skriver Fredrik Nilsson och Christian Gerdesköld Rappe från Pfizer AB, baserat på en hälsoekonomisk modell, där Paxlovid jämförs med ingen antiviral behandling. (2 kommentarer)

Antibiotika ska inte ges rutinmässigt vid inflammatorisk covid-19

Nej, antibiotika ska inte ges som rutin vid inflammatorisk covid-19

I sina uppdaterade riktlinjer avråder både WHO och National Institute for Health and Care Excel­lence (NICE) från rutinmässig användning av antibiotika till patienter med covid-19, skriver företrädare för Svenska infektionsläkarföreningens expertgrupp för behandling av covid-19 i en replik. (2 kommentarer)

Norsk studie: Högt pris för räddade liv – svenska covidstrategin var bättre

Högt pris för norsk covidstrategi – svenska vägen bättre i ny studie

En ny norsk studie visar att priset för landets nedstängning under coronapandemin blev högt – varje räddat liv kostade 130 miljoner norska kronor. »Det kan ifrågasättas om detta var motiverat när det inte förhindrade fler än 2 025 coviddödsfall«, skriver forskarna – som tycker att Sverige valde en rimligare väg. (9 kommentarer)

Nya avloppsprov pekar på att covid-19 är på nedgång igen

Nya avloppsprov pekar på att covidspridningen är på nedgång

Spridningen av covid-19 ser ut att ha nått sin topp den här säsongen, att döma av analyser av virusmängden i avloppsvattnet under förra veckan.

Vilken nytta har betablockad vid kronisk och akut covid-19?

Vilken nytta kan betablockad ha vid kronisk och akut covid-19?

Jag hoppas att kardiologer och intensivvårdsläkare i samarbete med immunologer ska ta initiativ till kliniska prövningar av till exempel propranolol eller alprenolol vid både akut och kronisk behandling av covid-19, skriver Gunnar Nyberg. (4 kommentarer)

Ny rekommendation: Dessa grupper bör ta nya vaccindoser

Ny rekommendation: Riskgrupper och äldre bör fylla på sitt covidskydd

Personer i riskgrupp och de som är 65 år eller äldre bör ta en säsongsdos mot covid-19 i höst, enligt Folkhälsomyndighetens uppdaterade rekommendationer.

Ny covidvariant cirkulerar i Sverige

Ny covidvariant cirkulerar i Sverige

En ny variant av coronaviruset har upptäckts i Sverige. En farhåga är att den lättare tar sig förbi immunförsvaret som många byggt upp – men ännu är mycket kring den okänt.

Ny covid-19-variant kan ta över

Nya varianten Eris kan dominera

EG.5, också kallad Eris, är en ny undervariant av omikron. Enligt Världshälsoorganisationen kan den bli dominerande i världen.

Regeringen ser över FHM:s organisation

Regeringen vill göra en översyn av Folkhälsomyndighetens organisation

Regeringen gör en översyn av Folkhälsomyndigheten, FHM. En utredning tillsätts också för om smittskyddslagen ska ändras – för att till exempel munskyddskrav ska kunna införas snabbare. (4 kommentarer)

Överenskommelse om covidvaccination förlängd ett halvår

Överenskommelse om covidvaccination förlängd ett halvår

Regeringen och SKR förlänger avtalet om covid-19-vaccination som bland annat reglerar ersättning.

Möjligheten att ge covid-vaccin till bland andra barn utreds

Möjligheten att ge covid-vaccin till bland andra barn utreds

Regeringen ber nu Folkhälsomyndigheten undersöka om privata aktörer kan få vaccinera mot covid-19. Förhoppningen är att fler personer utanför myndighetens rekommendationer ska kunna vaccineras – exempelvis barn. (1 kommentar)

Metformin gav skydd mot långtidscovid

Diabetesläkemedlet metformin gav skydd mot långtidscovid i studie

Patienter som inte vaccinerats mot covid-19 och som snabbt fick det vanliga läkemedlet metformin hade betydligt lägre risk att utveckla långtidscovid än andra, enligt en studie.

Kinesisk expert: Coronaviruset kan ha kommit från laboratorium i Kina

Myndighetsexpert: Coronavirus kan ha kommit från labb i Kina

Det kan inte uteslutas att coronaviruset ursprungligen kom från ett laboratorium. Det säger George Gao, tidigare chef för den kinesiska folkhälsomyndigheten i en intervju med brittiska BBC.

Riksrevisionens rapport: Svenskt smittskydd brister vid pandemier

Riksrevisionens rapport: Svenskt smittskydd brister vid pandemier

Det nationella smittskyddet behöver stärkas och bli bättre på att hantera framtida pandemier. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny rapport där myndigheten identifierar brister i både system och regelverk. Även de data för nationell övervakning som finns är otillräckliga.

Världshälsoorganisationen, WHO, förhandlar omstritt pandemiförslag

WHO inleder förhandlingar om omstritt pandemiförslag på möte

Världshälsoorganisationens, WHO:s, generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus öppnade på söndagen den årligt återkommande mötet för medlemsländerna.

Lex Maria-anmälan efter otydlig åldersgräns för Modernas vaccin

Lex Maria-anmälan efter otydlig åldersgräns för Modernas vaccin

Region Värmland har gjort en lex Maria-anmälan efter att en ung patient avled veckor efter vaccination mot covid-19.

WHO: Covid-19 inte längre internationellt hälsonödläge

WHO: Covid-19 är inte längre ett internationellt hälsonödläge

Covid-19 är inte längre ett internationellt hot mot människors hälsa. Det deklarerade Världshälsoorganisationens generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus på fredagseftermiddagen.

Kollegor och meditation gav stöd i pressen under coronapandemin

Kollegor och meditation gav stöd i pressen under coronapandemin

Stöd från chefer och kollegor, men också meditation och andningsövningar tycks ha haft en positiv effekt på sjukvårdspersonalens välmående under coronapandemin. Det visar en kunskapssammanställning från Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

1 2 3 76