5 frågor: »Indikerar likvärdiga beslut«

5 frågor till Gustav Öhrling

Gustav Öhrling, ST-läkare vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har tillsammans med Knut Taxbro studerat begränsningar av livsuppehållande behandling hos patienter med covid-19 vid tre sjukhus i Region Jönköpings län.

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Inga skillnader i andel beslut att avstå livsuppehållande covidvård

Beslut om att begränsa livsuppehållande behandling hos patienter med covid-19 tycks ha fattats på lika grunder vid sjukhusen i Region Jönköpings län, visar en retrospektiv jämförelse. Bara en liten minoritet av besluten har följt Socialstyrelsens föreskrifter om att involvera både patienter och närstående i besluten.

Strama underskattade behovet av antibiotika under pandemin

Strama underskattade behovet av antibiotika under pandemin

Den svenska policyn att inte ge antibiotika vid covid-19 kan ha medfört onödig morbiditet och mortalitet under pandemin, framför allt innan covidvacciner blev tillgängliga, skriver Lars G Burman och Claes Schalén. (2 kommentarer)

Region Västerbotten öppnar för att låta vårdpersonal jobba trots snuva

Västerbotten öppnar för att låta vårdpersonal jobba trots snuva

För att minska sjukfrånvaron lättar Region Västerbotten på rutinerna för när medarbetare i sjukvården ska stanna hemma från jobbet för misstänkt covid-19. Nu kan man jobba trots lindriga symtom, under förutsättning att man känner sig tillräckligt frisk. (2 kommentarer)

Vaccinationer med Nuvaxovid stoppas för personer under 30 år

Stopp för vaccination med Nuvaxovid för de under 30

Folkhälsomyndigheten pausar användningen av covidvaccinet Nuvaxovid hos personer under 30 år. Orsaken är signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation och hjärtsäcksinflammation hos framför allt yngre personer. (1 kommentar)

Nu slopas generell vaccination mot covid hos barn och unga i riskgrupp

Nu slopas generell vaccination mot covid hos barn i riskgrupp

Hittills har Barnläkarföreningen rekommenderat generell vaccination för vissa grupper av barn över fem år som bedömts ha ökad känslighet för covid-19. Nu rekommenderas i stället en individuell bedömning av ansvarig läkare – förutom för en liten grupp barn med vissa specifika immunbristsjukdomar. (2 kommentarer)

Ny rapport: Fjärde dos skyddade de äldre

Rapport: Fjärde dos skyddade äldre

Den fjärde vaccindosen mot covid-19 ger personer över 65 ett bra skydd mot allvarlig sjukdom – det slår Folkhälsomyndigheten fast i en ny rapport. (1 kommentar)

»Hur mycket är vi värda?« Röster från undersköterskor på SÄBO under covid-19

»Hur mycket är vi värda?« Röster från undersköterskorna på SÄBO

Undersköterskor som arbetat på SÄBO under pandemin har farit illa och lämnats ensamma utan stöd från sjuksköterskor och ledning, visar en kvalitativ studie med fokusgruppsdiskussioner.

Vaccin mot covid-19 rekommenderas inte längre för barn

FHM slopar covid-vaccin till unga: »Som ett vanligt förkylningsvirus«

Hög immunitet och låg risk för allvarlig sjukdom innebär att Folkhälsomyndigheten nu tar bort den allmänna rekommendationen om vaccin mot covid-19 för barn och unga. (1 kommentar)

Rekommendationer för vaccin mot covid-19 borde förtydligas

Rekommendationer för vaccin mot covid-19 borde förtydligas

»Vår bedömning är att höstens påfyllnadsdos absolut bör rekommenderas också till friska personer över 50 år« skriver Helena Hervius Askling och Magnus Gisslén och efterlyser tydligare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Annars finns det risk för att den socioekonomiska ojämlikheten i vaccinationstäckning ökar ytterligare. (1 kommentar)

Vaccinsamordnaren kritisk till otydliga rekommendationer

Vaccinsamordnaren kritisk till otydliga rekommendationer

Den avgående vaccinsamordnaren Richard Bergström tycker att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om covid-19-vaccin, är för otydliga. Han förstår inte att påfyllnadsdosen inte rekommenderas alla vuxna.

Ny rapport: Varannan svensk avstod från att söka vård under pandemin

Rapport: Varannan svensk avstod att söka vård under pandemin

Hälften av svenskarna avstod vid något tillfälle under pandemin från att söka vård och nära tre av tio har fått vård inställd. Det visar en ny rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys om hur vårdkonsumtionen påverkats av covid-19.  

Covid-19-pandemin hade stor inverkan på ST-läkarnas utbildning

Covid-19-pandemin inverkade stort på ST-läkarnas utbildning

69 procent av ST-läkare inom gynekologi och obstetrik svarade på en enkät att de var oroliga att kvaliteten på ST-utbildningen skulle påverkas negativt av pandemin. Till exempel hade 70 procent opererat mindre under pandemin än före.

Postinfektiösa tillstånd kräver kunskapsstyrning

Postinfektiösa tillstånd kräver kunskapsstyrning

Patofysiologin bakom det postvirala paraplysyndromet PACS är komplex. Det är nu upp till vårdens aktörer – vårdgivare, forskare och regionala sjukvårdspolitiker – att agera för nationell samverkan för en jämlik och förstklassig vård inom postinfektiösa sjukdomstillstånd, skriver Helga Hagman (bilden) och medförfattare. (1 kommentar)

Studie: Antikroppar i luftvägar tycks skydda mot omikroninfektion

Studie: Antikroppar i luftvägar tycks skydda mot omikron

Antikroppar mot sars-cov-2 i luftvägarna tycks skydda mot omikroninfektion – men många får inte mätbara antikroppsnivåer i just luftvägarna trots tre doser vaccin, enligt en studie bland personal på Danderyds sjukhus. Vägen framåt kan vara att ge vaccin i form av nässprej, anser forskarna.

Grönt ljus för nytt covidvaccin

Grönt ljus för nytt covidvaccin

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA gör tummen upp för ytterligare ett uppdaterat covidvaccin från Pfizer Biontech. Vaccinet är utvecklat för att ge bättre skydd mot den just nu dominerande omikronvarianten i Sverige.

Färre bekräftade fall trots väntad topp

Färre bekräftade covidfall – trots väntad topp vid månadens slut

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsätter att minska, visar nya siffror från Folkhälsomyndigheten. 17 av 21 regioner rapporterade förra veckan en nedgång.

Uppdaterade vaccin snart ute i regionerna

Uppdaterade vaccin mot covid kan snart vara ute i regionerna

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA rekommenderar de uppdaterade covidvaccinen från Moderna och Pfizer-Biontech. Snart väntas EU-kommissionen ta beslut och inom några veckor kan vaccinen finnas ute i regionerna. (1 kommentar)

Riksdagsmajoritet för kunskapscenter om postcovid

Riksdagsmajoritet för statligt kunskapscenter om postcovid

En majoritet i riksdagen är positiva till att inrätta ett statligt kunskapscenter om postcovid, enligt en undersökning gjord av Svenska covidföreningen. Fem av åtta riksdagspartier säger ja till ett sådant centrum, medan tre partier inte har tagit ställning.

Många hade covid-19 utan att veta om det

De flesta hade covid-19 utan att veta om det

Mer än hälften var omedvetna om att de hade haft covid-19. Det visar en studie som undersökt smittspridningen av omikron. Bäst på att identifiera egen sjukdom var personer som arbetar i vården.

1 2 3 74