Svensk läkare i USA: Vaccinera personalen först mot covid-19

Svensk läkare i USA: Vaccinera personalen först mot covid-19

Pfizer kan i en första omgång distribuera 6,4 miljoner doser av covid-19-vaccin i USA. Det räcker inte långt. Officiella källor hävdar dessutom att 100 miljoner amerikaner kommer att vara vaccinerade i februari. Jag svårt att tro på den siffran, skriver Lisbeth Nordström-Lerner, före detta svensk infektionsläkare som bor i Michigan, USA.(3 kommentar)

Regionerna hinner inte smittspåra i tid

Regionerna hinner inte med smittspårningen

En majoritet av landets regioner hinner inte smittspåra tillräckligt vid covid-19. Det visar en enkät som Sveriges Radio Ekot har gjort.

Vårdkompetensrådet: Snabbutbildad personal kan innebära en risk

Vårdkompetensrådet: Arbetet under pandemin lär oss mycket

Sjukvårdens samarbete kring bemanning och fortbildning har stärkts under pandemin. Men det kan också finnas patientsäkerhetsrisker med snabbutbildad personal och omfattande delegering. Det konstaterar det Nationella vårdkompetensrådet i sin första rapport.

Pfizers vaccin får godkänt i Storbritannien

Storbritannien ger grönt ljus för Pfizers vaccin mot covid-19

Coronavaccinet från Pfizer har nu godkänts för användning i Storbritannien. Enligt den brittiska regeringen kommer vaccineringen att inledas redan nästa vecka.(2 kommentar)

Läkare avskedad efter att ha gått till jobbet med covidsymtom

Läkare avskedad efter att ha gått till jobbet trots covidsymtom

En läkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset har avskedats efter att ha gått till jobbet med symtom på covid-19. Det framgår av en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Många studier på gång om långvariga symtom vid covid-19

SBU: Många studier om långvariga symtom vid covid-19 är på gång

Få studier om vård och behandling av långvariga symtom vid covid-19 har publicerats så här långt – men mycket är i pipeline. Den slutsatsen drar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering i en färsk rapport.

Jag håller nog på att bli zoomifierad

Jag håller nog på att bli zoomifierad

»En av de copingstrategier som lyfts fram är kollegialt stöd.«

Sverige behöver en tydlig strategi för hantering av långtidscovid    

Sverige behöver en tydlig strategi för hantering av långtidscovid

Sverige behöver tydliga riktlinjer för utredning, behandling och rehabilitering vid covid-19. Det krävs även mer resurser till forskning om långtidseffekterna av sjukdomen. Det skriver representanter för Stödgruppen för läkare med långtidscovid.

Många läkarstudenter skulle skriva salstenta trots milda symtom

Många läkarstudenter beredda att skriva salstenta trots symtom

Läkarstudenterna på Karolinska institutet känner sig pressade att skriva salstentor, även om de har milda förkylningssymtom. Det visar en undersökning som Medicinska föreningens läkarsektion har gjort, där hälften svarat att de kommer skriva tentor även med symtom.(4 kommentar)

Infektionsläkare prisas för viktiga kunskapsinsatser

Infektionsläkare prisas för kunskapsinsatser under pandemin

Sjukhusläkarnas utmärkelse Friska sjukvårdspriset tilldelas Svenska infektionsläkarföreningen för deras arbete med kunskapsspridning under pandemin.

Sjukhusläkarna i Stockholm kräver munskydd i butiker

Sjukhusläkarna i Stockholm kräver munskydd i butiker

Efter rapporter om trängsel i butikerna kommer nu krav på tuffare smittskyddsregler i julhandeln. Andreas Fischer, ordförande för Sjukhusläkarna i Stockholm, vill se munskydd och en begränsning av antalet kunder i butikerna.

Ingen region har begärt hjälp från nationellt lånesystem

Ingen region har begärt personal från nya nationella lånesystemet

I takt med att covidpatienterna blir fler ökar trycket på sjukvården och dess medarbetare. Men än så länge har ingen region använt sig av det nya nationella systemet för personallån i kris.

Alla regioner har nu skärpta lokala råd

Skärpta allmänna råd i Blekinge

Folkhälsomyndigheten har beslutat att skärpa de allmänna råden om covid-19 i Blekinge. Det görs i samråd med regionen och länsstyrelsen för att minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Nu har alla regioner i landet skärpta råd.

Läkare vädjar: Backa från återinfört krav på sjukintyg

»Backa från kravet på sjukintyg«

Försäkringskassan återinförde nyligen kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och ersättning för vård av sjukt barn. I var sitt öppet brev uppmanar Distriktsläkarföreningen och Svenska läkaresällskapet myndigheten att ompröva beslutet.

Lägre dödlighet hos kritiskt sjuka i covid-19 med högre doser antikoagulantia

Lägre dödlighet i svår covid-19 med högre dos antikoagulantia

En observationsstudie från Södersjukhuset av kritiskt sjuka covid-19 patienter visar att högre dos trombosprofylax var associerad med lägre risk för död och tromboemboliska komplikationer utan att risken för blödning ökade.

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

Efter att fler examinationer började göras på distans på grund av pandemin, har också anmälningarna om fusk ökat. På Karolinska institutet pratar man om en tredubbling.

Uppsalaprofessor anmäld igen

Uppsalaprofessor anmäld igen

Ytterligare ett fall av misstänkt covidforskning utan etiskt tillstånd där Uppsalaprofessorn Åke Lundkvist är inblandad har dykt upp. En anmälan har nu gjorts till rektorn på Uppsala universitet.

Intagningsstopp efter stort covid-utbrott på Kungälvs sjukhus

Intagningsstopp efter stort covid-utbrott på Kungälvs sjukhus

En av kirurgavdelningarna på Kungälvs sjukhus har infört intagningsstoppsedan 25 personer i personalen smittats med covid-19. Läkarföreningen ser allvarligt på händelsen.

Tegnell: Vaccin tidigast i januari

Tegnell: Vaccin tidigast i januari

Det har förekommit spekulationer om vaccination mot covid-19 redan i december. Men det är omöjligt menar Folkhälsomyndigheten, som ser januari som tidigaste möjligheten.

Apropå! Covid-19 och autonom dysfunktion

Apropå! Autonom dysfunktion och covid-19

Kartläggning av autonoma symtom ger möjlighet att differentiera mellan normal stressreaktion, förstärkt stressreaktion (ohälsa men inte sjukdom) och långvarigt pågående, kraftigt förstärkt stressreaktion (svikt/sjukdom), skriver Curt Nyström och medförfattare.(2 kommentar)

1 2 3 38