»Anställningsformen inte det viktiga«

»Anställningsform inte viktigast«

Coronakrisen sätter fokus på att den medicinska kompetensen inom kommunerna behöver stärkas, men att kommunerna själva anställer läkare är mindre viktigt. Det menar både Distriktsläkarföreningen och Sjukhusläkarna.

Ivo ser allvarliga brister vid 91 äldreboenden

Ivo ser allvarliga brister vid 91 äldreboenden

Det har i vissa fall förekommit generella bedömningar av vårdbehov, vårdnivå och behandlingsbegränsningar för personer vid äldreboenden. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg i en granskning.

Coronapandemin slår hårt mot patienter med ätstörningar

Studie visar att coronapandemin slår hårt mot personer med ätstörningar

Det är angeläget att behandlingsenheter erbjuder sina patienter med ätstörningsproblematik socialt stöd och hjälp att strukturera vardag och ätande samt säkerställer behandlingskvaliteten under pandemin, skriver David Clinton och medförfattare.(2 kommentar)

Verksamhetsförlagd utbildning på distans under pandemin

»Den virtuella avdelningen« – VFU på distans under pandemin

Regeringens beslut om distansundervisning på Sveriges universitet under pågående covid-19-pandemi föranledde en snabb omställning till digital utbildning. Kreativa lösningar fick ersätta kliniska moment, såsom avdelningsarbete och rond, vilket normalt hör till den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på sjukhus.

Myndigheter ska förbereda för nya utbrott

Myndigheter får i uppdrag att förbereda för nya covid-utbrott

Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att under resten av sommaren förbereda för nya utbrott av covid-19. Bland annat ska Folkhälsomyndigheten beskriva tänkbara scenarier och Läkemedelsverket ta fram åtgärder för att säkra tillgången på läkemedel.

IVA-läkare förklarar covid-19-arbetet i tv

IVA-läkare förklarar covid-arbete i tv

Det började med att tv-programmet Aktuellt kontaktade läkaren Karin Hildebrand och undrade om hon ville beskriva situationen på intensivvården under pandemin. Detta ledde till att hon vid sidan av långa arbetspass på IVA har berättat om arbetet med sjukdomen i olika medier.

Läkare tar plats i kommissionen

Läkare tar plats i kommissionen

En läkare finns med när Coronakommissionens ledamöter nu har valts ut. Det är Göran Stiernstedt, infektionsläkare och välkänd beslutsfattare inom vården.

Nu ska forskningsskulden betas av

Nu ska forskningsskuld betas av

Mycket forskning som inte har med covid-19 att göra har satts på vänt under pandemin. Nu börjar Skånes universitetssjukhus låta sådana studier rulla igång igen.

Begränsad tillgång till remdesivir

Begränsad tillgång till remdesivir

Sverige ser ut att få klara sig på de befintliga lagren av covidläkemedlet remdesivir under de närmsta månaderna. Orsaken är att USA uppges ha köpt nästan all medicin, rapporterar nyhetsbyrån TT.(2 kommentar)

Coronakrisen slår mot läkares utbildning

Coronakrisen lägger krokben för läkarnas specialistutbildning

I en enkätundersökning från Läkarförbundet uppger omkring hälften av 1 700 tillfrågade läkare att covid-19 påverkat deras utbildning eller fortbildning negativt.

Rätt behandling under pandemin vid hög risk för fraktur

Rätt behandling under pandemin vid hög risk för allvarliga frakturer

Äldre sköra patienter har högst risk att drabbas av såväl frakturer som kräver sjukhusinläggning som svår covid-19. Under pandemin bör vi arbeta proaktivt för att undvika ökad förekomst av frakturer och sjukhusinläggningar, skriver Märit Wallander och medförfattare.

Rejäl minskning av nya cancerfall under pandemin

Rejäl minskning av nya cancerfall

I april och maj diagnostiserades 30 procent färre nya cancerfall än förväntat i Region Stockholm. Däremot verkar inte vården för dem som redan hade en cancerdiagnos när pandemin var ett faktum ha påverkats.

Stora risker med utebliven uppföljning efter intensivvård

Risk med utebliven uppföljning efter intensivvård vid covid-19

Behandlingen av covid-19-patienter har delvis skiljt sig från ordinarie intensivvård. För att vårdapparaten ska få del av de erfarenheter vi fått måste intensivvården vara en del av uppföljningen. Detta kan inte vänta till efter sommaren, skriver Eva Åkerman och Anna Ericsson.

Studie: Fler kan vara skyddade mot viruset

Studie: Fler kan vara skyddade mot coronaviruset

Enligt en ännu opublicerad svensk studie har många personer med mild eller asymtomatisk covid-19 så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset. Resultaten indikerar att immuniteten i samhället kan vara större än vad antikroppstesterna visar.

Preprint ska granskas av ny tidning

Ny tidning ska granska preprint

Preprint-artiklar om covid-19 ska nu granskas av en ny tidning, Rapid Reviews: Covid-19. Tanken är att lyfta fram både felaktig information och viktig forskning.

Trombosprofylax vid covid-19 – krävs ny handläggning?  

Venös tromboembolism vid covid-19 – krävs ny handläggning?   

Det vetenskapliga stödet för trombosprofylax hos sjukhusvårdade patienter med covid-19 är mycket begränsat. Rekommendationerna bygger på ett begränsat underlag och det finns ett stort behov av ytterligare studier, skriver Jens Wretborn och medförfattare.

Vanligare med antikroppar hos de som vårdat coronapatienter

Vanligare med antikroppar hos de som vårdat coronapatienter

Var fjärde medarbetare som arbetat med covid-19-patienter hade antikroppar. Bland övrig personal var det färre som hade utvecklat antikroppar, enligt en pågående studie vid Danderyds sjukhus.

Nationellt vårdprogram för covid-19

Nytt nationellt vårdprogram ska hjälpa sjukvården vid covid-19

Nu har Infektionsläkarföreningen tillsammans med Hygienläkarföreningen och Föreningen för klinisk mikrobiologi tagit fram det första nationella vårdprogrammet för covid-19.(1 kommentar)

KI:s rektor: Ge forskningen stor plats i kommissionen

KI:s rektor: »Ge forskningen plats i kommissionen«

Forskningsperspektivet måste få stort utrymme i den kommande Coronakommissionen. Det hävdar Ole Petter Ottersen, rektor vid Karolinska institutet.

Regioner får remdesivir från läkemedelsbolag

Regioner får remdesivir från läkemedelsbolag

Sveriges regioner har accepterat en donation av läkemedlet remdesivir från det amerikanska läkemedelsbolaget Gilead.