Lägre dödlighet hos kritiskt sjuka i covid-19 med högre doser antikoagulantia

Lägre dödlighet i svår covid-19 med högre dos antikoagulantia

En observationsstudie från Södersjukhuset av kritiskt sjuka covid-19 patienter visar att högre dos trombosprofylax var associerad med lägre risk för död och tromboemboliska komplikationer utan att risken för blödning ökade.

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

Fler anmälda för fusk med tenta på distans

Efter att fler examinationer började göras på distans på grund av pandemin, har också anmälningarna om fusk ökat. På Karolinska institutet pratar man om en tredubbling.

Uppsalaprofessor anmäld igen

Uppsalaprofessor anmäld igen

Ytterligare ett fall av misstänkt covidforskning utan etiskt tillstånd där Uppsalaprofessorn Åke Lundkvist är inblandad har dykt upp. En anmälan har nu gjorts till rektorn på Uppsala universitet.

Intagningsstopp efter stort covid-utbrott på Kungälvs sjukhus

Intagningsstopp efter stort covid-utbrott på Kungälvs sjukhus

En av kirurgavdelningarna på Kungälvs sjukhus har infört intagningsstoppsedan 25 personer i personalen smittats med covid-19. Läkarföreningen ser allvarligt på händelsen.

Tegnell: Vaccin tidigast i januari

Tegnell: Vaccin tidigast i januari

Det har förekommit spekulationer om vaccination mot covid-19 redan i december. Men det är omöjligt menar Folkhälsomyndigheten, som ser januari som tidigaste möjligheten.

Apropå! Covid-19 och autonom dysfunktion

Apropå! Autonom dysfunktion och covid-19

Kartläggning av autonoma symtom ger möjlighet att differentiera mellan normal stressreaktion, förstärkt stressreaktion (ohälsa men inte sjukdom) och långvarigt pågående, kraftigt förstärkt stressreaktion (svikt/sjukdom), skriver Curt Nyström och medförfattare.(2 kommentar)

FHM presenterar nytt scenario och vägledning för antigentester

FHM presenterar nytt scenario och vägledning för antigentester

Folkhälsomyndigheten presenterar ett nytt översiktligt scenario där kulmen i pandemin nås i december. Myndigheten får regeringens uppdrag att fortsätta skapa scenarion varannan månad. Folkhälsomyndigheten presenterade på torsdagen även en ny vägledning om antigentester.(1 kommentar)

Två patienter avled efter smittspridning på sjukhus

Två patienter på sjukhus i Lund avled efter smittspridning

Sju patienter blev coronasmittade när de var inlagda på en infektionsavdelning på Skånes universitetssjukhus i våras. Två patienter avled och nu lex Maria-anmäler sjukhuset händelsen.

Lagändring ska låta långtidssjuka fortsätta vara försäkrade

Lagändring ska låta långtidssjuk vara fortsatt sjukförsäkrade

Januaripartierna har kommit överens om ett förslag till lagändring som gör det lättare för långtidssjuka i bland annat covid-19, att fortsätta vara sjukförsäkrade efter ett halvår. Lagen föreslås träda i kraft i mars.

Framtida testning för sars-cov-2 – inte bara mer utan smartare

Framtida testande för sars-cov-2 – inte bara mer utan smartare

PCR-test för sars-cov-2 är värdefulla för diagnostik och ska tolkas i klinisk kontext. Kvalitetskontroll är nödvändig för att undvika falskt positiva och falskt negativa resultat. Antigentest för sars-cov-2 har stor potential som epidemiologiskt instrument.

Distriktsläkare: Ta fram miniminivå för läkarinsatser på äldreboenden

Distriktsläkare vill se miniminivå för läkarinsatser på äldreboende

Bristerna i regionernas vård av äldre på särskilda boenden är ytterligare ett bevis för att primärvården är underdimensionerad. Det anser Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma som nu efterlyser en fastslagen lägsta nivå för läkarinsatserna.(4 kommentar)

PIR – patientsäkerhet i realtid – lämpade sig väl under pandemin

PIR – patientsäkerhet i realtid – lämpade sig väl under pandemin

Journalgranskning av pågående vård för att identifiera patientskador kombinerad med intervjuer med patienter och vårdpersonal kan vara en användbar metod för proaktivt arbete med patientsäkerhet under svåra förutsättningar som en pandemi.

5 frågor: Personalens stora engagemang var det mest positiva

5 frågor till Elin Fröding

Elin Fröding, chefläkare, Re­gion Jönköpings län, är en av författarna till en artikel om genomförandet av PIR (patientsäkerhet i realtid) i regionens covid-19-vård.

Låt inte den andra vågen släcka glöden

Låt inte den andra vågen släcka glöden

»Glöd behöver dock underhållas … Måtte inte arbetsgivarna glömma det nu …«

Coronavaccin ska följas upp extra noga

Läkemedelsverket ska följa upp coronavaccin extra noga

Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att göra en fördjupad säkerhetsuppföljning av kommande vaccin mot covid-19. Syftet är att göra det lättare att upptäcka oförutsedda och sällsynta biverkningar.

Sverige sluter avtal om att köpa coronavaccin från Curevac

Ytterligare ett vaccinavtal klart

Sverige tecknar avtal om att köpa 4,5 miljoner doser av Curevacs vaccinkandidat mot covid-19. »Nu har Sverige skrivit avtal för fyra vaccin. Alla fyra ser väldigt lovande ut«, sa Sveriges vaccinsamordnare Richard Bergström under en pressträff.

Stora brister i regionernas vård av äldre på särskilda boenden

Stora brister i regionernas vård av äldre på särskilda boenden

Samtliga regioner uppvisade allvarliga brister i medicinsk vård och behandling av äldre på särskilda boenden under covid-pandemin. En femtedel av patienterna på de mest drabbade boendena fick ingen individuell läkarbedömning, visar en ny granskning som Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, har gjort.

Halvering av andelen döda bland sjukhusvårdade för covid-19

Halvering av andelen döda bland sjukhusvårdade för covid-19

Dödligheten bland dem som vårdats på sjukhus för covid-19 har halverats mellan mars och oktober. Andelen som behöver intensivvård har också minskat. Det visar färska siffror från Socialstyrelsen.

Så har Sveriges coronastrategi framstått under åtta månader

Så har Sveriges coronastrategi framstått under åtta månader

Sveriges initiala covid-19-strategi har syftat till att begränsa men inte helt stoppa covid-19, att skydda äldre och riskgrupper, att undvika en kollaps av vården och att hålla grundskolor öppna, men avstå från en total nedstängning av samhället. Trots en nationell strategi har landet uppvisat stora regionala skillnader i covid-19-förekomst. (2 kommentar)

Astra Zenecas vaccin 70 procent effektivt

Astra Zeneca flaggar för att coronavaccin var 70 procent effektivt

Nu går även Astra Zeneca ut med preliminära fas 3-data för sin vaccinkandidat mot covid-19. Två olika doseringsstrategier‚ som visade 90 respektive 62 procent effekt, gav en effekt på 70 procent i genomsnitt.