Läkare och covid-19 som arbetsskada

Apropå! Läkare och covid-19 som arbetsskada

Om inte förr bör den kommande coronakommissionen initiera studier av coronaprevalens inom vård och omsorg för olika specialiteter och yrkesgrupper. Förhoppningsvis får vi då underlag för att sätta in de åtgärder som kan minska ytterligare smittspridning inom vården, skriver Sven Britton.(1 kommentar)

Omorganisationen på Karolinska fortsätter trots förstärkningsläge

Omorganisationen på Karolinska fortsätter trots förstärkningsläge

Karolinska universitetssjukhuset har gått upp i förstärkningsläge. Samtidigt uppger sjukhusdirektören Björn Zoëga att omorganisationen av sjukhuset fortsätter. Huvudskyddsombudet är kritiskt och vill att förändringen sätts på paus.

WHO avråder från behandling med remdesivir

WHO avråder från remdesivir

Det antivirala läkemedlet remdesivir bör inte användas för behandling mot covid-19, enligt en uppdaterad behandlingsrekommendation från WHO. Efter att ha granskat fyra randomiserade prövningar drar en expertgrupp slutsatsen att det inte finns evidens för att behandlingen har någon meningsfull effekt.

Coronatest i Umeå var inte forskning

Coronatestningen på Umeå universitet var inte forskning

Masstestningen för covid-19 av studenter och lärare på Umeå universitet – som gjordes på uppdrag av Folkhälsomyndigheten – var myndighetsinternt arbete. Det har Överklagandenämnden för etikprövning slagit fast.

Dalarna ger 5 000 i coronatillägg

5 000 i coronatillägg i Dalarna

Medarbetare i Region Dalarna som vårdar covid-19-patienter får ett tillfälligt lönetillägg motsvarande 5 000 kronor i månaden. Därutöver ska extra ersättning för pass utanför ordinarie arbetstid också kunna ges.

Verksamhetschef: Låt personalen turas om med tyngsta arbetet

Verksamhetschef: Låt personalen turas om med det tyngsta arbetet

När antalet sjuka i covid-19 nu blir fler står vården inför en ökad arbetsbelastning. En fråga blir hur redo personalen är om trycket fortsätter att öka. Den frågan är svår, menar Lars-Magnus Andersson, läkare och verksamhetschef för infektion inom Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Färre vill dra igång covidforskning

Färre vill dra igång covidstudier

Spridningen av det nya coronaviruset ökar igen. Samtidigt verkar suget efter att starta nya studier med koppling till covid-19 ha minskat rejält.

Sverige tecknar avtal om att köpa Pfizers coronavaccin

Sverige tecknar avtal om att köpa Pfizers coronavaccin

Sverige går med i det EU-gemensamma avtalet om att köpa vaccin mot covid-19 från Pfizer och Biontech. Sverige har nu tecknat avtal om totalt tre vaccin, vilket – om de godkänns – innebär att vaccin för hela Sveriges befolkning säkrats.

Skärpta regionala råd i Skåne och Uppsala län förlängs

Skärpta regionala råd i Skåne och Uppsala län förlängs

Alla skärpta regionala råd väntas förlängas till och med den 13 december. Och därefter planerar Folkhälsomyndigheten för att införa nationella råd som ska gälla över jul och nyår.

Covid-19 tredje vanligaste dödsorsaken

Covid-19 tredje vanligaste dödsorsaken

Efter att ha sjunkit i flera år ökade dödligheten i befolkningen det första halvåret i år. Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken, enligt en rapport från Socialstyrelsen.(1 kommentar)

Nu fortsätter pausade covidstudier

Nu fortsätter studier som pausats på grund av brist på patienter

När covidpatienterna ökar på sjukhusen kan också de covidstudier som pausats på grund av brist på patienter rulla i gång igen. Nu fortsätter försöken att ge patienter blodplasma från tillfrisknade i såväl Stockholm som Skåne.

Ytterligare ett företag flaggar för stark skyddseffekt av coronavaccin

Ytterligare ett företag flaggar för att coronavaccin gav starkt skydd

Nu flaggar även läkemedelsföretaget Moderna för att tidiga data från en stor fas 3-studie visar att deras vaccinkandidat gav ett starkt skydd mot symtomgivande covid-19. Samtidigt påbörjar den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA en granskning, för att snabba på ett eventuellt godkännande.

Smittspridningen av covid-19: Dra lärdom av våra grannar

Smittspridningen av covid-19: Lär av våra grannars agerande

Ju tidigare man ser utvecklingen av covid-19-pandemin i Sverige desto större är möjligheterna att snabbt anpassa åtgärder mot smittspridning, och ju snabbare man kan se resultatet av andra länders och regioners agerande desto snabbare kan man lära sig av dem, skriver David Bolin och Holger Rootzén.(2 kommentar)

DO-anmälningar med koppling till coronapandemin

Flera DO-anmälningar med koppling till corona

Ett 60-tal anmälningar och tips om diskriminering kopplat till coronapandemin har kommit in till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det handlar bland annat om åldersdiskriminering, rapporterar Sveriges Radio.

DO: Läkarförbundet diskriminerade medlem

DO: Läkarförbundet diskriminerade medlem

Läkarförbundet får kritik för att inte ha hjälpt en judisk läkare som påtalade antisemitiska trakasserier på Karolinska universitetssjukhuset. Enligt DO har medlemmen diskriminerats.

Västerbotten och Gotland i stabsläge

Gotland och Västerbotten i stabsläge

På torsdagen aktiverade Region Västerbotten stabsläge med särskild sjukvårdsledning. Och de senaste dagarna har Värmland, Sörmland och Gotland gjort samma sak.

Ytterligare fyra regioner får tuffare restriktioner

Nya restriktioner i ytterligare fyra regioner

Lokala restriktioner införs nu även i Dalarna, Gotland, Västmanland och Värmland. I tre regioner införs också en avrådan från onödiga resor inom och utanför regionen.

Kritiken mot omorganisationen på Karolinska växer

Ny kritik mot sammanslagningar

Omorganisationen på Karolinska fortsätter, men nu vill läkarföreningens huvudskyddsombud att processen stoppas på grund av covid-19. Samtidigt protesterar fackombud på Tema kvinnohälsa mot sammanslagningen med funktionen hälsoprofessioner.

Coronautbrott efter halloweenfest på hjärtintensiven

Coronautbrott efter halloweenfest på hjärtintensiven

Tre dagar efter att Region Kronoberg gick upp i stabsläge, ordnade personalen på hjärtintensiven vid Centrallasarettet i Växjö en halloweenfest. Efter det insjuknade delar av personalen i covid-19 och vårdplatser fick stängas, enligt Sveriges Radio P4 Kronoberg.

Hon prisas för studie om arbetsmiljön under pandemin

Hon får stipendium för studie om arbetsmiljön under pandemin

Barnläkaren Kristina Henriksson får Sjukhusläkarnas arbetsmiljöstipendium för sitt arbete om läkares arbetsmiljö och hälsa under pandemin.