»Låt medvetslösa delta i kliniska läkemedelsstudier«

»Låt medvetslösa patienter delta i kliniska läkemedelsstudier«

Ändra lagen så att det blir möjligt att låta medvetslösa patienter delta i kliniska läkemedelsstudier. Den uppmaningen för tre läkare och forskare fram i en debattartikel.(1 kommentar)

Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

Stora skillnader i överdödlighet våren 2020 utifrån födelseland

Överdödligheten under mars–maj 2020 jämfört med 2016–2019 bland medelålders och äldre personer födda i länder varifrån många nyligen invandrat som flyktingar var ca 220 procent. Bland personer födda i Sverige, EU, Norden eller Nordamerika var överdödligheten bland äldre 19 procent och bland medelålders -1 procent.(6 kommentar)

Färre besök vid psykakuterna under coronapandemin

Färre besök vid psykakuterna under pandemin

I samband med smittspridningen av det nya coronaviruset tog fart i Sverige syntes en stor minskning av antalet besök till landets psykiatriska akutmottagningar. Det visar färska siffror från Socialstyrelsen.

Låg nivå av antikroppar i Norrbotten förvånar smittskyddsläkare

Låg nivå av antikroppar förvånar smittskyddsläkare i Norrbotten

Endast 1,9 procent av norrbottningarna hade antikroppar i slutet av maj, enligt en undersökning i befolkningen. Flockimmunitet kanske aldrig blir aktuellt, enligt slutsatser i rapporten.(1 kommentar)

Läkare efter covid-19: Vårdpersonalen gav mig kraft och styrka

Läkare efter covid-19: Vårdpersonalen gav mig kraft

Läkaren Richard Gunterberg blev svårt sjuk i covid-19 och tillbringade totalt 16 dagar på sjukhus, varav åtta på intensiven. Nu är han på bättringsvägen och vill hylla vårdpersonalens insatser.(2 kommentar)

Socialstyrelsen ska stötta arbetet med vårdskulden

Socialstyrelsen ska stödja regionernas arbete med vårdskulden

Regeringen ger nu Socialstyrelsen i uppdrag att stödja regionernas hantering av uppdämda vårdbehov som orsakats av coronapandemin. En plan ska vara klar till hösten.

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på SÄBO överlever

Närmare två tredjedelar av covid-sjuka på äldreboenden överlever

De som bor på äldreboende tillhör de sköraste i samhället. Nära två tredjedelar av de som insjuknat i covid-19 på äldreboende lever trots det, och majoriteten av dem har tillfrisknat efter att ha behandlats på boendet.(5 kommentar)

Luftföroreningar kan förvärra covid-19-sjukdom

Luftföroreningar kan förvärra prognosen vid covid-19-sjukdom

Luftföroreningar påverkar immunsyste­met, försämrar prognosen vid luftvägsinfektioner och ökar risken för sjukdomar som medför dålig prognos vid covid-19. Nypublicerade studier visar samband mellan luftföroreningar och covid-19-mortalitet.

Vårdpersonal slipper skatta för gratislunch

Gratisluncher till vårdpersonal kan bli skattefria

Regeringen vill nu ändra reglerna så att luncher som donerats till bland annat vårdpersonal under pandemin ska bli skattefria.

Ökat intresse för privata sjukförsäkringar under pandemin

Fler vill teckna privat försäkring

Coronakrisen ser ut att öka intresset för privata sjukvårdsförsäkringar ytterligare. Flera försäkringsbolag väntar sig ytterligare tillströmning i takt med att vårdskulden växer i den offentliga vården.

Utbredd oro för ökad belastning i sjukvården

Oro för ökad belastning i vården

Antalet intensivvårdade covid-patienter är 20 procent färre i dag jämfört med för en vecka sedan. Men inom sjukvården finns oro för ökad smittspridning och avbrutna semestrar under sommaren.(1 kommentar)

RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Pågående RAAS-blockad bör behållas vid covid-19

Sars-cov-2 tar sig in i celler via ACE-2 och påverkar renin–angiotensin–aldosteronsystemet. Teoretiskt kan man tänka sig både för­delar och nackdelar med RAAS-blockad vid covid-19. Flera välgjorda observationsstudier visar dock ingen ökad risk.

Flera regioner växlar upp sitt arbete med smittspårning

Flera regioner växlar upp arbetet med att spåra smittspridningen

I takt med att provtagningen för covid-19 utökas förstärker flera regioner nu också smittspårningen. I Region Västerbotten arbetar man för att rekrytera fem sjuksköterskor som ska avlasta primärvården genom att smittspåra kring covid-19-fall.

Forskning med plasma går vidare

Forskning med plasma går vidare

Forskare på Karolinska institutet går nu vidare med en randomiserad studie efter positiva första erfarenheter av att ge blodplasma från tillfrisknade till patienter med covid-19.

Prevention av coronaspridning i Sverige kräver demografisk strategi

Prevention av coronaspridning kräver en demografisk strategi

Det är angeläget att optimera Sveriges svar på coronavirusutbrottet och samtidigt minimera de ekonomiska konsekvenserna. Sverige behöver därför inte en nationell utan en demografisk strategi. En storlek passar nämligen inte alla, skriver Ursula Werneke.

Tegnell: Epidemin har passerat toppen

Tegnell: Epidemin i Sverige har passerat toppen

Folkhälsomyndighetens undersökningar visar att färre bär på viruset sars-cov-2 och fler har antikroppar. Antalet intensivvårdade minskar i landet totalt, men de regionala skillnaderna är stora.(8 kommentar)

Annika Dahlqvist vill att hennes legitimation dras in

Annika Dahlqvist vill att hennes läkarlegitimation dras in

Inspektionen för vård och omsorg vill återkalla allmänläkaren Annika Dahlqvists legitimation. Annika Dahlqvist har därför själv ansökt om att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ska dra in hennes legitimation.(3 kommentar)

WHO överger forskning med malarialäkemedel

WHO överger malarialäkemedel

Nu stoppar WHO studiearmen med malarialäkemedlet hydroxyklorokin i den internationella studien Solidarity. Detta efter att tillgängliga data pekat mot att behandlingen inte har effekt på dödligheten vid covid-19.

Fler obduktioner ska öka förståelsen av hur coronaviruset dödar

Fler obduktioner ska ge läkare svar om coronavirusets påverkan

Fler obduktioner av och vävnadsprover från avlidna i covid-19 ska öka kunskapen om hur coronaviruset dödar. Det hoppas intensivvårdsläkare och patologer vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge som har startat ett forskningsprojekt, skriver Dagens Nyheter. (1 kommentar)

Risk för pseudoskov vid covid-19 hos MS-sjuka patienter

Tänk på risken för pseudoskov vid högfebril covid-19 hos MS-sjuka

Syftet med detta debattinlägg är att peka på risken för symtomgivande feberutlösta pseudoskov vid högfebril covid-19-infektion hos MS-sjuka, skriver Oluf Andersen.