Tre procent av covid-19-prov i Göteborg visade pågående infektion

Tre procent av covid-19-prov i Göteborg visade aktiv infektion

Tre procent av de svarande i en undersökning i Göteborg bar på sars-cov-2. Det visar preliminära resultat av det slumpmässiga hemtest som skickades ut till 17 000 personer för några veckor sedan.

Frustrerade läkare vid Ryhov: Kliniken riskerar falla samman

Frustrerade läkare vid Ryhov: Kliniken riskerar falla samman

Uppoffringarna i coronatider har varit många, men kompensationen och ledningen har varit dålig. Det menar 25 läkare vid Länssjukhuset Ryhov som i en debattartikel skriver att operations- och intensivvårdskliniken håller på att falla samman.

Terapeutisk möjlighet om nikotinet skyddar rökare mot covid-19

Skyddar nikotinet rökare från att insjukna i covid-19?

Rökare är underrepresenterade bland dem som insjuknat i covid-19. Detta öppnar för möjligheten att i randomiserade studier undersöka nikotinets effekt som terapeutiskt läkemedel för att minska svåra symtom och dödlighet vid covid-19, skriver Marie Hagbom och Lennart Svensson.(5 kommentar)

Vård av covidsjuka äldre – så gjorde och gör vi på Tullhuset

Vård av äldre vid covid-19 – så gjorde och så gör vi på Tullhuset

Äldre patienter kan även i vanliga fall ha symtom som liknar dem vid covid-19. På Tullhuset har vi valt att dagligen ta objektiva parametrar, skapa mindre enheter för nyinkomna, införa kohortvård i 14 dagar samt förlänga tiden till smittfriförklaring/symtomfrihet, skriver Ann-Sofi Eriksson och Britt-Marie Hennerdal.(3 kommentar)

Vaccin »lovande« efter fas 1-studie

Vaccin verkar »lovande« efter fas I-studie

Samtliga deltagare i en studie av den omtalade vaccinkandidaten mRNA-1273 mot covid-19 utvecklade antikroppar. Det visar resultaten av en fas I-studie som publicerats i New England Journal of Medicine. Men frågan är om nivåerna räcker för ett skydd mot sjukdomen.

Läkemedel mot prostatacancer ska testas vid covid-19

Läkemedel mot prostatacancer ska testas vid covid-19

I en ny studie ska svenska forskare undersöka om läkemedlet enzalutamid som används vid prostatacancer också kan användas för att behandla patienter med covid-19.(2 kommentar)

Stora skillnader i erbjudande om antikroppstest

Stora skillnader i erbjudanden om antikroppstest för covid-19

Gratis antikroppstest, och test som kostar ett par hundra kronor. Testning som skalas upp under sommaren för att möta efterfrågan, och program som får vänta till hösten. De största regionerna i landet har valt att göra på olika sätt med covid-19-testen.

Spårning av smitta borde även omfatta ventilationssystem

Smittspårning borde även omfatta ventilation

Data talar alltmer för att coronavirus kan följa med luftströmmar som en finfördelad aerosol. Vissa åtgärder som varit framgångsrika för att minska luftburen smitta och infektionsrisken vid ledproteskirurgi borde kunna användas även för covid-19-pandemin, framför allt inom äldrevården, skriver Lars Lidgren(2 kommentar)

Tidiga riktlinjer vid venös trombos vid covid-19 behövdes

Tidiga riktlinjer vid venös trombos vid covid-19 var nödvändiga

Vi håller med om att det finns ett stort behov av kunskap. Vi bedriver och deltar i flera studier avseende covid-19-relaterade koagulationsaspekter, och när resultat från de randomiserade studier som pågår internationellt publiceras blir de naturligtvis värdefulla för fortsatt uppdatering av våra riktlinjer. Det skriver författarna till ett inlägg apropå en tidigare debattartikel i Läkartidningen.

Föreskrifterna om smittspårning görs om – för krångliga

Folkhälsomyndigheten ändrar föreskrifterna om smittspårning

Föreskrifterna om smittspårning är för krångliga att följa. Det anser Folkhälsomyndigheten som nu vill göra om dem, rapporterar Dagens Nyheter.

Personal smittades – fikapausen misstänks

Flera i personalen smittade – fikapausen misstänks

17 personer i personalen på en avdelning smittades i covid-19. Nu gör Länssjukhuset i Sundsvall en anmälan till Arbetsmiljöverket. Och det finns en misstanke om att smittan kan ha skett under lunch- och fikapauser.

Regionens vårdapp bidrar till anhörigkontakt vid IVA i Umeå

Regionens vårdapp bidrar till anhörigkontakt vid IVA i Umeå

Besöksförbuden runt om i vården innebär en stor utmaning när det gäller anhörigkontakten för patienter på sjukhus. På IVA vid Norrlands universitetssjukhus tog personalen hjälp av regionens egen vårdapp för att erbjuda videosamtal.

Danderyd blir nav för rehabilitering efter covid-19 i Stockholm

Danderyd blir Stockholms nav för rehab efter covid-19

Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken vid Danderyds sjukhus har fått i uppdrag att erbjuda högspecialiserad rehabilitering för de mest komplicerade fallen av covid-19 samt att hjälpa andra vårdaktörer med rehabiliteringsbedömningar av covidpatienter.

Sverige sexa i digitalisering – covid-19 driver utvecklingen i världen

Sverige sexa i digitalisering – pandemin driver utvecklingen

Danmark är etta och Sverige sexa när Förenta nationerna rankar länderna efter digitala tjänster i den offentliga verksamheten. Den nya FN-rapporten lyfter vikten av vårdtjänster och framhåller coronapandemin som en katalysator för utvecklingen i flera länder.

Debattörer: Gör katastrofmedicin obligatorisk i vårdutbildningar

Debattörer: Katastrofmedicin måste ingå i vårdutbildningar

Katastrofmedicin måste bli en obligatorisk del i grundutbildningen för läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. Det skriver fyra företrädare för katastrof- och försvarsmedicin på DN Debatt.

Heidi Stensmyren: Öka den nationella styrningen av vården

Stensmyren: Öka nationella styrningen av sjukvården

Coronapandemin och vårdskulden visar behovet av en ökad nationell styrning av hälso- och sjukvården. Det menar Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. Hon vill bland annat se statlig samordning av vårdköer, nationella väntelistor och medicinskt ansvariga läkare i äldrevården.

Njursjukdom risk vid covid-19

Njursjukdom risk vid covid-19

Akut njursvikt, hematuri och albumin­uri är vanligt och ökar mortaliteten vid covid-19. Beskrivna orsaker är direktupptag och påverkan av virus i tubuli och podocyter, hyperkoagulabilitet samt akut tubulär nekros, där undervätskning kan bidra. Kronisk njursjukdom är en riskfaktor för svårare sjukdom.

Svårt följa lagen under covid-19 – stor vårdskuld inom screening

Svårt följa lagen under covid-19 – stor vårdskuld inom screening

Pandemin har bromsat cancerscreeningen på flera håll i landet. 18 av 21 regioner har inte klarat att kalla till mammografi som de ska. Och i Västra Götaland och Stockholm har 140 000 kvinnor fått prov för livmoderhalscancer uppskjutna, rapporterar Dagens Nyheter.

Flera sjukhus lämnar nu beredskapslägen

Flera sjukhus lämnar beredskapslägen

Allt fler sjukhus i landet återgår från de beredskapslägen som gällt under pandemin till ordinarie styrning. Men på några ställen i landet har sjukhusen ännu förhöjd beredskap.

Stor andel patienter har överlevt covid-19-vård på svenska sjukhus

Stor andel patienter har överlevt covid-19-vård på svenska sjukhus

Socialstyrelsens sammanställning illustrerar den omfattande sjukdomsbörda och mortalitet som covid-19-pandemin åsamkat Sverige under våren 2020, men den visar också att 83 procent av patienterna överlevde vid vård på vanlig vårdavdelning respektive 73 procent efter vård på IVA. Det skriver Håkan Hanberger och medförfattare från bland annat Socialstyrelsen.