Läkemedelsverket vill begränsa användning av malarialäkemedel

Malarialäkemedlen klorokin och hydroxiklorokin bör bara användas inom ramen för kliniska studier hos patienter med covid-19. Den uppmaningen riktar Läkemedelsverket till sjukvården.

Läkemedelsbrist oroar intensivvården

Brist på läkemedel i intensivvården

Brist på läkemedel oroar intensivvården, och Socialstyrelsen publicerar ett nytt kliniskt stöd för läkemedelsbehandling i palliativ vården i kommunal hälso- och sjukvård. Det var några budskap på dagens presskonferens.

Aerosoler i luften kan vara en smittväg vid svår influensa

Aerosoler kan vara en smittväg vid svår influensa

Personal som vårdar patienter med covid-19-infektion där risken är stor att luften innehåller höga halter av infektiös aerosol ska ha tillgång till andningsskydd av typen N95. Det bör åligga huvudmännen att lägga alla resurser på att tillgodose tillgången, skriver Sven Erik Lundin.(7 kommentar)

Fler vill nu bli läkare

Fler vill nu bli läkare

Antalet sökande till läkarprogrammet har ökat med 23 procent jämfört med förra året, enligt siffror från Universitets- och högskolerådet som Dagens Nyheter tagit del av.

Stor oro för kommande brist på intensivvårdsplatser i Stockholm

Nu ökar trycket på intensivvårdsavdelningarna i landet. Region Stockholm uppges vara nära taket, men även andra regioner uttrycker oro för en kommande platsbrist, rapporterar SVT.

Skyddsstopp på Östra sjukhuset hävt

Skyddsstopp på Östra sjukhuset hävt

Det skyddsstopp som fackförbundet Kommunal införde på en medicinavdelning på Östra sjukhuset i Göteborg i går onsdag hävdes på onsdagskvällen efter dialog mellan skyddsombud, arbetsgivare och Arbetsmiljöverket.

Läkarförbundet: Dags att aktivera krislägesavtalet

Läkarförbundet: Dags att aktivera krislägesavtalet

Det är hög tid att aktivera krislägesavtalet, tycker Läkarförbundet. »Om det inte är kris nu, när är det då kris?«, frågar ordförande Heidi Stensmyren. Och i Stockholm kan det vara nära förestående.

Snart startar försök med blodplasma till patienter med covid-19

Försök med blodplasma ska hjälpa patienter med covid-19

Inom kort ska patienter i Stockholm med covid-19 erbjudas behandling med blodplasma från personer som tillfrisknat. Etikmyndigheten har gett grönt ljus till försöket på Karolinska universitetssjukhuset.

Socialstyrelsen delar bilden av plattform för prioriteringar

Socialstyrelsen delar bilden av den etiska plattformen

Vi välkomnar synpunkter som förs fram i ett debattinlägg i Läkartidningen och vill lugna författarna med att Socialstyrelsen delar deras bild av den etiska plattformen för prioriteringars ställning i svensk lagstiftning, skriver Thomas Lindén och Lars Sandman.(1 kommentar)

Läkare efterlyser gemensamt grepp kring vård vid covid-19

Läkare efterlyser gemensamt grepp kring vård vid covid-19

Läkare på Södertälje sjukhus efterlyser samarbete mellan en rad specialiteter kring vård av patienter med covid-19 på vårdavdelning och IVA. »Det bästa är om vi tillsammans kan ta fram ett vårdprogram«, säger Roland Söderholm, överläkare i internmedicin på sjukhuset.

Ivo stoppar inspektioner på plats – startar tipstjänst

Ny tipstjänst för vårdpersonal

På grund av covid-19 har Inspektionen för vård och omsorg beslutat att inte göra tillsynsbesök ute i sjukvården. I stället startar man en tipstjänst.

Nytt krispaket på 15 miljarder till regioner och kommuner

Nya krismiljarder till regionerna

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om att ge regioner och kommuner ett krispaket på 15 miljarder kronor. Krispaketet är det största i sitt slag någonsin, säger finansministern.

Folkhälsomyndigheten inleder dialog med regioner om skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten inleder dialog om skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten ska nu ha dialogmöten med landets regioner kring skyddsutrustning vid covid-19. Syftet är att på ett tydligare sätt strukturera information och kommunikation med vårdpersonalen.(3 kommentar)

Läkarförening: Redovisa vårdpersonal som blir sjuk i covid-19

Läkarförening: Redovisa vårdpersonal som blir sjuk i covid-19

Region Stockholm bör öppet redovisa hur många i sjukvårdspersonalen som behöver sjukhusvård för covid-19. Det anser Yvonne Dellmark, ordförande i läkarföreningen vid Karolinska universitetssjukhuset.(2 kommentar)

Nästan 5 000 bekräftade fall av covid-19 i Sverige

Nästan 5 000 fall av covid-19

Sverige har nu nära 5 000 bekräftade fall av covid-19 och 240 döda. Nu tycks siffrorna öka fortare. Samtidigt skärper Folkhälsomyndigheten sin uppmaning till allmänheten om försiktighetsåtgärder och publicerar nya allmänna råd.

Myndigheten bör fundera på att uppdatera prognos

Utfallet avviker från myndighetens prognos

Andreas Palm skriver i ett debattinlägg i LT att Folkhälsomyndigheten underskattar det ökade behovet av vårdplatser i samband med covid-19-pandemin. Motsvarande myndigheter i Danmark och Norge räknar med ett mer aggressivt förlopp, skriver Mattias Haglund och Tom Gyllenhammar.(2 kommentar)

Miljarder ska säkra utrustning och tester

Miljarder till utrustning och tester

Socialstyrelsen ska få betydligt större möjlighet att låna pengar till att säkra skyddsutrustning och annan sjukvårdsmateriel, enligt ett förslag från regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen stoppar möjligheten att hamstra läkemedel

Regeringen begränsar möjligheten att hamstra läkemedel

Apotek får från och med i dag den 1 april inte lämna ut läkemedel för mer än tre månader till en patient. Det har regeringen beslutat på initiativ från Läkemedelsverket.

Folkhälsomyndigheten får hjälp

En rådgivande referensgrupp med experter ska inrättas vid Folkhälsomyndigheten. Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Läkare i intensivvård för covid-19

Det finns nu läkare som vårdas inom intensivvård i Region Stockholm på grund av covid-19. Det uppger Johan Styrud, ordförande för Stockholms läkarförening.