Covid-19 hos barn – initiala lärdomar från Kina

Covid-19 hos barn – initiala lärdomar rapporteras från Kina

I en studie från Kina har man sammanställt data om alla barn (ålder 0–18 år) som rapporterats in till kinesiska smittskyddsinstitutet under perioden 16 januari till 8 februari. (3 kommentar)

Nya riktlinjer för vård av födande kvinnor med covid-19

Nya riktlinjer för hur födande kvinnor med covid-19 ska hanteras

Smittade kvinnor ska förlösas i isoleringsrum och inte använda lustgas som smärtlindring. Det framgår av SFOG:s rekommendationer om hur förlossningspersonal ska agera under pandemin.(1 kommentar)

Tät kontakt med företag och universitet för att hitta vårdpersonal

Täta kontakter med företag och universitet för att hitta personal

Covid-19 pressar sjukvårdens personalförsörjning, både med högre patienttryck och egen sjukfrånvaro. Nu mobiliserar regionerna bland annat universitetspersonal och företag hör själva av sig och erbjuder personal med vårdkunskaper.

Akutläkarna startar ny informationssajt

Akutläkarna startar informationssajt om covid-19

Svensk förening för akutsjukvård har lanserat en särskild sajt med information kring covid-19. Tanken är att sammanställa relevant information och att sjukhus och akutmottagningar ska kunna inspireras och lära av varandra.

Covid-19 – uppdatering om klinisk bild och behandling

Covid-19 – aktuell uppdatering om klinisk bild och behandling

Sars-cov-2 orsakar covid-19 genom att infektera celler i luftvägarna via ACE-2-receptorn. Ett fåtal blir kritiskt sjuka, men mortaliteten bland intensivvårdade patienter är hög. Behandlingarna är fortfarande experimentella och studier pågår. Både virusläkemedel och immunmodulerare prövas.(8 kommentar)

Slumptester ska visa spridningen av corona

Slumptester ska visa spridningen

De närmaste veckorna ska ett tusental slumpmässigt utvalda personer testas för sars-cov-2. Målet är att få en bättre bild av hur många i befolkningen som har smittats.(4 kommentar)

Vem tar ansvar för att skydda den personal som utför vården?

Vem tar ansvar för att skydda den som utför vården?

Coronaviruset är ett faktum. Lagstiftning som både ska skydda patient och personal i vårdmöten finns. Frågan är om lagarna efterlevs och om det finns ett reellt ansvarstagande och ansvarsutkrävande, skriver Ulf H Fröberg.(1 kommentar)

Stockholm förbereder extern covid-19-IVA

Stockholm förbereder för att inrätta extern covid-19-IVA

Stockholm ska på sikt kunna växla upp intensivvårdsplatserna till dubbla antalet och inrätta en extern covid-19-IVA utanför den vanliga sjukhusvården. Samtidigt arbetas febrilt för att ha tillräckligt med personal redo.(1 kommentar)

Skånes universitetssjukhus redo att förstärka med läkarstudenter

Skånes universitetssjukhus redo för att anställa läkarstudenter

Redan nästa vecka räknar Skånes universitetssjukhus med att börja timanställa frivilliga läkarstudenter för att förstärka den hårt pressade vården under pandemin. Till att börja med handlar det om några tiotal personer, men det kan bli fler.

Johan Carlson: Kritiken mot Tegnell är närmast ovärdig

Johan Carlson: Kritiken mot Tegnell är närmast ovärdig

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson kallar kritiken som statsepidemiolog Anders Tegnell fått utstå för »närmast ovärdig«.(1 kommentar)

Västra Götaland vill sätta upp fältsjukhus

Västra Götalandsregionen vill ha fältsjukhus

Behovet av intensivvårdsplatser är stort i Västra Götalandsregionen. Nu vill man att Försvarsmakten sätter upp ett fältsjukhus med 20 platser.(1 kommentar)

Johan von Schreeb: Viktigt att akutsjukvård inte prioriteras bort

Katastrofläkare: Viktigt att inte akutsjukvården prioriteras bort

Den snabba spridningen av covid-19 kräver snabba omställningar i vården. »Nu måste vi prioritera hårdare – men den vanliga akutsjukvården behövs«, säger Johan von Schreeb, professor i katastrofmedicin.(1 kommentar)

Utlandsutbildade läkare vill hjälpa pressad sjukvård

Utlandsutbildade läkare vill hjälpa vården

I ett öppet brev till bland annat Socialstyrelsen ställer sig omkring 75 läkare utbildade utomlands till vårdens förfogande. »Coronaviruset väntar inte«, säger initiativtagaren Lala Babayeva.(2 kommentar)

Astma är ännu ingen bevisad riskfaktor för covid-19-infektion

Astma är ännu ingen bevisad riskfaktor för covid-19-infektion

Många frågor cirkulerar nu om astma som riskfaktor och om risken för allvarlig sjukdom vid coronainfektion. Mot bakgrund av att astma räknas som en folksjukdom är det viktigt att korrekt information når allmänheten, skriver Victoria Strand och Christer Janson. (6 kommentar)

Screening pausas på grund av corona

Screening pausas på flera håll i landet på grund av coronaviruset

Cancerscreening stoppas tillfälligt på flera håll i landet på grund av coronasmittan. Bland annat pausas all screening i Stockholm. Vissa typer av screening är nödvändig enligt lag, men det finns förståelse för den speciella situationen.

Nytt avtal ger vården extra andningsskydd

Nytt avtal ger vården extra andningsskydd

Socialstyrelsen har i dag tecknat ett avtal med ett medicinteknikbolag som innebär att sjukvården ska få tillgång till 200 000 extra andningsskydd. Det meddelade socialminister Lena Hallengren (S) vid en pressträff.(1 kommentar)

SFAM flyttar årets kongress till hösten

SFAM flyttar fram sin kongress

Svensk allmänmedicinsk kongress flyttas fram till oktober med anledning av situationen kring det nya coronaviruset. Samtidigt väljer Sveriges yngre läkares förening (Sylf) att hålla sitt fullmäktigemöte digitalt.

»Svårt att följa vårdprogram för prostatacancer i detta läge«

»Svårt följa vårdprogram för prostatacancer i detta läge«

Nu släpps det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Men många regioner kommer inte att kunna följa det under pandemin, konstaterar Ola Bratt, ordförande i vårdprogramgruppen. Samtidigt stoppas den organiserade PSA-testningen i Västra Götalandsregionen.

Läkarförbundet vill skjuta upp införandet av BT

Läkarförbundet vill skjuta på BT

Det nya systemet med bastjänstgöring för läkare ska införas i sommar. Nu vill Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och regioner att regeringen skjuter upp införandet.

Militären bygger ett fältsjukhus

Försvarsmakten kommer att upprätta ett fältsjukhus på Ärna flygbas i Uppsala. Det uppger överbefälhavare Micael Bydén.