Läkare dömer ut direktåtkomst till patientjournaler

Läkarna i Uppsala, det första landsting som låter patienter komma åt sina journaler över nätet, anser inte att direktåtkomst till patientjournaler leder till bättre vård.(4 kommentar)

Läkarfackets ande svävade över konferensen

Det är i synnerhet Upplands allmänna läkarförening, UAL, som varit starkt kritisk till projektet med direktåtkomst och anmält det till en rad tillsynsmyndigheter, och mycket av diskussionerna vid konferensen handlade om att tillbakavisa den kritik som kommit inför och efter lanseringen. – Den stora dramatik man såg vid införandet har inte visat sig. Det här […]

»Det fanns inget intresse att involvera facket«

– Man ser inte med naturlighet att kollegor ska vara med och yttra sig i sammanhanget. Det är samma erfarenhet vi haft tidigare, vi blir sent inbjudna och när vi blir det är det med armbågen. Torbjörn Karlsson bemöter också påståendet att det skulle vara en »vandringslegend« att patienter fått söka psykiat­risk hjälp efter att […]