»Man förstår hur det är att vara i underläge«

 »Man förstår hur det är att vara i underläge«

Den tydliga dramaturgin i patientmötet sätts ur spel när det är en läkare som är sjuk. Att gå från att vara den som vårdar till den som är sjuk är svårt – så svårt att många läkare väntar alltför länge med att söka professionell hjälp.

»Viktigt värna om läkarens individuella behov av sjukvård«

»Viktigt värna om läkarens individuella behov av sjukvård«

– Jag tycker det är bra att vi tydligt markerar i de etiska reglerna att vi läkare måste söka vård vid sjukdom som påverkar yrkesutövandet, säger Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd och ledamot i förbundsstyrelsen.

»Extra nervöst när patienten är läkare«

»Extra nervöst när patienten är läkare«

Henrik Habermann minns sin första läkarpatient tydligt. Han var ST-läkare i allmänmedicin när en sjuk läkarprofessor klev in på mottagningsrummet. 

»Det finns något lite ’fint’ i att vara den som orkar bita ihop«

»Det finns något lite ’fint’ i att vara den som orkar bita ihop«

Ett utmattningstillstånd kommer sällan som en total överraskning – signalerna finns ofta där. Men alla lyssnar inte på dem, säger Kerstin Jeding, psykolog på Stressmottagningen i Stockholm. (1 kommentar)

I Kollegialt nätverk stöder läkare andra läkare

Sedan 1998 kan läkare som upplever svårigheter i arbetet eller privatlivet vända sig till andra läkare i Läkarförbundets kollegiala nätverk. Nätverket bildades i en tid när det precis som nu fanns tecken på att läkares ohälsa ökade. (1 kommentar)

Ny föreskrift riktar in sig på den psykosociala arbetsmiljön

Den 31 mars i år träder en ny föreskrift från Arbetsmiljöverket i kraft, »Organisatorisk och social arbetsmiljö«. (2 kommentar)

I dag känner hon sina gränser

I dag känner hon sina gränser

Pia Malmquist, sektionschef för barnakuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm, drabbades för 11 år sedan av utmattningssyndrom. Det var en resa till helvetet, säger hon, men det gjorde henne också till en bättre chef. (3 kommentar)

WMA: Verka för läkares hälsa!

World Medical Association (WMA) antog i oktober 2015 ett uttalande där de nationella läkarförbunden uppmanas arbeta för att förbättra läkares hälsa.

Läkarna nu fler än sjuksköterskorna bland Erstas patienter

Alexander Wilczek, verksamhetschef för psykiatriska kliniken på Ersta sjukhus, Stockholm, som är inriktad mot vårdpersonal som drabbats av utmattning, märker tydligt att den psykiska ohälsan bland läkare ökar. »För två år sedan hade vi fler sjuksköterskor än läkare. Nu är det tvärtom.«

Utdrag ur talet som Saskia Bengtsson höll i Jönköping, september 2015

Utdrag ur talet som Saskia Bengtsson höll i Jönköping, september 2015

Saskia Bengtsson, specialist i allmänmedicin i Region Jönköping, föreläste på den nationella primärvårds­konferensen i Jönköping den 29–30 september 2015. (7 kommentar)

Den psykiska ohälsan ökar bland läkare

Den psykiska ohälsan ökar bland läkare

I januari 2006 publicerade Läkartidningen en artikelserie om läkares hälsa. Där kunde vi konstatera att läkare överlag är en frisk yrkeskår, men att det förekom problem med arbetsrelaterad psykisk ohälsa. När Läkartidningen nu tio år senare följer upp artikelserien är det åter på det psykiska området orostecknen finns. Särskilt bland yngre och kvinnliga läkare ökar den psykiska ohälsan. (2 kommentar)

Läkares arbetsmiljö har blivit sämre

Läkares arbetsmiljö har blivit sämre

På flera punkter visar statistiken att läkares arbetsmiljö försämrats sedan millennieskiftet. Framför allt upplever man att inflytandet över arbetssituationen minskat, såväl gällande arbetstakten, uppläggningen av arbetet som när olika arbetsuppgifter ska utföras.(1 kommentar)