»Det här ska bli grymt roligt och spännande«

»Det här ska bli grymt roligt och spännande«

Intervju med Heidi Stensmyren efter att hon valts till ny ordförande i Läkarförbundet.(1 kommentar)

Patientansvarig läkare tillbaka i ny form

Under vården ska det alltid finnas en namngiven läkare med ansvar för patienten. Det beslöt fullmäktige, som inte är nöjt med den nuvarande ordningen.(1 kommentar)

Nationell plan för läkarförsörjningen

Läkarförbundet ska ta initiativ till att det görs en nationell analys av behovet av läkare i framtiden. Någon sådan långsiktig analys finns inte i dag i Sverige.

Mer statlig styrning av sjukvården

Läkarförbundet ska verka mer kraftfullt för statlig finansiering och styrning av sjukvården. Men meningarna var delade om Socialstyrelsens roll.

Hur synas mer i sjukvårdsdebatten?

Hur synas mer i sjukvårdsdebatten?

Hur ska Läkarförbundet göra större avtryck i sjukvårdsdebatten? Meningarna var delade om värdet av tvärprofessionellt samarbete.

Beslut i korthet: Fortbildning, medlemskap, snabbare mediereflexer …

Ett stort antal motioner avhandlades. Bland annat en från Kvinnliga läkares förening som gav flera exempel på att ersättningen för vård av »kvinnosjukdomar« är lägre än vid liknande sjukdomar som drabbar båda könen. Något som måste ändras, enligt fullmäktige.

Förbundet ska verka för ökat läkarinflytande över IT-systemen

Upplands allmänna läkarförening fick till slut med sig CS och fullmäktigemötet på att Läkarförbundet ska verka för att tillsammans med sina skyddsombud bli delaktiga och få inflytande i utvecklingen av nationella IT-system för vården.

»Kontorslandskap är en styggelse«

Läkarförbundet ska verka för att arbetsplatser och lokaler ska utformas på ett sådant sätt att de uppfyller krav på såväl god arbetsmiljö som andra författningskrav, till exempel sekretess.

Motion om läkareden bifölls

»Jag vill inte läsa i en tidning att frågan om läkared var uppe på fullmäktige, men att Läkarförbundet inte ens ville utreda frågan«, sa Mattias Hällje, Östergötlands läkarförening.(2 kommentar)

Heidi Stensmyren valdes till ordförande i Läkarförbundet

Heidi Stensmyren valdes till ordförande i Läkarförbundet

Heidi Stensmyren valdes till ordförande i Läkarförbundet på fredagseftermiddagen. Även övriga val följde valberedningens förslag. Artikeln uppdaterad kl 22.30.(3 kommentar)

Extra programpunkt om lägenhetsturerna inledde fredagen

Extra programpunkt om lägenhetsturerna inledde fredagen

– Vi som revisorer har inga invändningar mot CS principiella handläggning av frågan. Det sa Bernhard Grewin, en av Läkarförbundets lekmannarevisorer, till fullmäktige på fredagsmorgonen.

Henriksson nekar till att ha skickat skrivelsen

Staffan Henriksson, ordförande i Privatläkarföreningen och ledamot i CS, förnekar att det var han som skickade den anonyma skrivelsen till Skatteverket, men säger att han är den som drivit skattefrågan i CS.Uppdaterad kl 20.30.(9 kommentar)

Heidi Stensmyren förnekar illojalitet

Heidi Stensmyren säger att det enda hon gjort är att svara på en fråga från Skatteverket, och menar att den centrala frågan är att förmåner hanteras på ett transparent sätt.(2 kommentar)

»Let us run together«

»Let us run together«

WMA:s ordförande Margaret Mungherera från Uganda uppmanade kollegerna från den mer lyckligt lottade delen av världen att arbeta ihop med kolleger som fortfarande kämpar med den mest basala hälso- och sjukvård.

Marie Wedin ställer inte upp till omval

Marie Wedin ställer inte upp till omval

På grund av illojalitet inom förbundets centralstyrelse ställer Marie Wedin inte upp till omval som ordförande. Det meddelande hon i sitt inledningsanförande på fullmäktigemötet. Artikeln har uppdaterats kl 21.00.(11 kommentar)

Karin Båtelson kan bli förste vice ordförande

Karin Båtelson kan bli förste vice ordförande

Valberedningen föreslår att Karin Båtelson tar över Heidi Stensmyrens post som förste vice ordförande. Samtidigt kan två tidigare ledamöter komma att göra comeback i centralstyrelsen.

Valberedningen föreslår Heidi Stensmyren

Valberedningen föreslår Heidi Stensmyren

Men enligt valberedningen handlar det inte om något »direkt misstroendevotum« mot den sittande ordföranden Marie Wedin. (1 kommentar)

Heidi Stensmyren: »Jag känner att jag har starkt stöd«

Heidi Stensmyren: »Jag känner att jag har starkt stöd«

»Vi behöver komma ut bättre med vår politik«. Det säger Heidi Stensmyren om beslutet att kandidera till ordförandeposten i Läkarförbundet.

Marie Wedin:
»Det är fullmäktige som bestämmer«

Marie Wedin: »Det är fullmäktige som bestämmer«

Marie Wedin tänker kandidera även om hon inte skulle få valberedningens stöd.

Associerat medlemskap i yrkesföreningarna förslås

Läkarförbundets centralstyrelse föreslår en stadgeändring som rör medlemmar som vill vara med i flera yrkesföreningar.