Hård debatt om vårdplatsbristen

Hård debatt om vårdplatsbristen

Bristen på vårdplatser är en fråga som engagerar. Trots att skillnaden mellan förslagen kunde tyckas liten, blev det en lång debatt och en rekordjämn omröstning.

Beslut i korthet

SLF snart som app? Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska utveckla sin digitala kommunikation med medlemmarna. Motionären, Stockholms läkarförening, föreslår bland annat att förbundet utvecklar en app där man kan lagra sitt medlemskort, uppdatera personuppgifter samt få information om förbundets aktiviteter och svar på vanliga frågor. Förbundet ska också enligt beslutet modernisera sin webbplats, som enligt […]

De läkaretiska reglerna ska ses över

Industriläkarföreningen motionerade om att få in fyra punkter i Läkarförbundets etiska regler. Så blev det inte, däremot beslutades det att de nuvarande reglerna ska ses över.

Tjänstepensioner hett ämne

Tjänstepensioner hett ämne

Hur bra är Läkarförbundet på att informera medlemmarna om tjänstepensionen? Åsikterna om det gick isär på fullmäktigemötet. (1 kommentar)

Låt kommuner anställa läkare

Ändra lagen så att kommuner kan anställa egna läkare i äldrevården. Det beslöt fullmäktige, och gick därmed emot CS rekommendation.(1 kommentar)

Tvingande tidsramar för cancervård?

Tvingande tidsramar för cancervård?

I Danmark har man infört ett enhetligt system med tvingande tidsramar för cancervården. Ska Sverige gå samma väg?

Obducera mera

Allt färre avlidna obduceras i Sverige. Nu slår Läkarförbundet larm och kräver åtgärder.(1 kommentar)

Djupt allvar bakom roligt skriven motion

Göteborgs läkarförenings motion om trenden med att arbetsgivare vill att läkare ska arbeta på flera sjukhus kallades för den roligast skrivna någonsin. Men bakom den ligger en stark oro och Läkarförbundet ska nu hålla ögonen på frågan. 

Läkare ska ha tillgång till egen ostörd arbetsplats

Läkare ska ha tillgång till egen ostörd arbetsplats

Läkarförbundet ska verka för att varje läkare har tillgång till en egen arbetsplats där man ostört kan arbeta med diktering, journalföring, patientkontakter och andra administrativa arbetsuppgifter.

Chefskap ska kunna kombineras med kliniskt arbete

Den minskade andelen läkare som är chefer i vården togs upp i flera motioner. Läkarförbundet ska nu verka för att tjänster införs som gör det möjligt att vara både chef och kliniskt verksam läkare.

Nej till att återinföra läkared

Ett förslag att i stället införa en frivillig ed röstades ned. Läkarförbundet ska nu satsa på att öka medvetenheten om förbundets etiska regler.

Nej till kortad ST för forskare

Chefsföreningen ville att Läkarförbundet skulle verka för att läkare som efter examen och AT valt en akademisk karriär skulle ges möjlighet till en förkortad ST. Fullmäktige avslog dock motionen.

Oförändrad medlemsavgift

Det budgeterade nettoresultatet för 2016 är nästan 10 miljoner kronor lägre än för 2015. Det fanns dock inga förslag på höjda medlemsavgifter i förbundsstyrelsens budgetförslag.

Arbetstidsförändringar sätts under lupp

Stockholms läkarförening ser en trend att läkare allt oftare måste utföra ordinarie arbetsuppgifter utanför ordinarie arbetstid.Om inget görs kommer dagens underläkare få jobba treskift i framtiden, varnade Björn Cars.

De tar plats i förbundsstyrelsen

De tar plats i förbundsstyrelsen

Sarah Jevrém, Johan Styrud, Carl Johan Sundberg, Sven Söderberg och Jonas Ålebring valdes in i Läkarförbundets styrelse på onsdagseftermiddagen, enligt valberedningens förslag.

Läkarförbundets centralstyrelse döps om till förbundsstyrelse

En rad stadgeändringar röstades igenom under Läkarförbundets fullmäktigemöte. Bland annat döps förbundets centralstyrelse om till förbundsstyrelse.

Fullmäktige vill se mer stöd till fackligt aktiva privatanställda

Svårigheterna för privatanställda att ägna sig åt fackligt arbete väckte stort engagemang på Läkarförbundets fullmäktigemöte.

Kvinnliga och manliga läkares livslöner ska analyseras

Kvinnliga och manliga läkares livslöner ska analyseras

Underläkarlöner som släpar efter och lönediskriminering av kvinnliga läkare togs upp i två motioner.

Avsättning för förtroendevaldas pension ska göras retroaktivt

De förtroendevalda som har heltids- eller deltidsersättning från Läkarförbundet ska få »erforderlig« avsättning för pension och försäkringar enligt kollektivavtal, enligt ett beslut på mötet på tisdagen.

Ersättningskommittén avskaffas på styrelsens förslag

På centralstyrelsens förslag ändrades på tisdagen stadgarna så att den kallade Ersättningskommittén avskaffas med omedelbar verkan.