Beslut i korthet

Beslut i korthet

Under Läkarförbundets fullmäktigemöte behandlades 52 motioner och 7 propositioner. Här är några av besluten i korthet.

Läkarförbundets klimatarbete ifrågasattes i två motioner

Läkarförbundets klimatarbete ifrågasattes i två motioner

I två motioner efterlystes att Läkarförbundet agerar mer kraftfullt för klimatet. Yrkandena gick inte igenom. Med ett undantag. Klimatfrågan ska förklaras som »a health emergency«.(3 kommentar)

Läkarna vill ta strid om övertiden

Läkarna vill ta strid om övertiden

Motionerna om övertid och registrering av arbetstid var några av de mest debatterade under fullmäktige. Bland annat beslutades att Läkarförbundet ska jobba för att även icke beordrat övertidsarbete ska ersättas.(1 kommentar)

Medlemsavgiften höjs 2020

Medlemsavgiften höjs 2020

Medlemsavgiften i Läkarförbundet höjs med 48 kronor nästa år för yrkesverksamma medlemmar. (1 kommentar)

Nej till nationell slutexamination för läkarstudenter

Nej till nationell slutexamination för läkarstudenter

Bör en nationell slutexamination införas i samband med att den nya läkarutbildningen startar hösten 2021? Ja, tyckte SLF student – men fick inte igenom förslaget. (3 kommentar)

Här är den nya förbundsstyrelsen

Här är den nya förbundsstyrelsen

Karin Båtelson omvaldes som förste vice ordförande i Läkarförbundet, Johan Styrud och Sven Söderberg omvaldes som ledamöter i förbundsstyrelsen och fem nya namn tog plats i styrelsen. Alla enligt valberedningens förslag.(1 kommentar)

Inget gehör för att införa »forskningsöverläkare« i regionerna

Inget gehör för att införa »forskningsöverläkare« i regionerna

Sjukhusläkarna vill att Läkarförbundet ska verka för att införa befattningen »forskningsöverläkare«, där forskning ingår i tjänsten. Fullmäktige satsar hellre på fler så kallade kombinationstjänster.

Läkare ska slippa jour under hela graviditeten

Läkare ska slippa jour under hela graviditeten

Läkarförbundet ska driva frågan om att de läkare som vill ska befrias från jour och beredskap under hela graviditeten – inte bara de sista 60 dagarna. (1 kommentar)

Ledarskapsutbildning för läkare ska byggas på

Ledarskapsutbildning för läkare ska byggas på

Läkarförbundet ska stödja en påbyggnad och utveckling av Chefsföreningens befintliga ledarskapsutbildning. Men förslaget antogs inte utan diskussion om vad som ska vara det fackliga kärnuppdraget.

Chefläkarens uppdrag ska synliggöras

Chefläkarens uppdrag ska synliggöras

Förbundet ska verka för att chefläkaruppdraget ska synliggöras och definieras, efter beslut om en motion från Sjukhusläkarna.(1 kommentar)

KLF: Arbetet för lika lön går för långsamt

KLF: Arbetet för lika lön går för långsamt

I tio år har Kvinnliga läkares förening (KLF) motionerat i Läkarförbundets fullmäktige för att lyfta frågan om jämställd lönesättning och bättre synliggöra skillnader mellan könen. KLF fick inte bifall på motionen i år heller.

Verksamhetschef ska även tituleras med sitt yrke

Läkarförbundet ska verka för att verksamhetschefer utöver sin chefstitel också tituleras med yrkestillhörighet.(2 kommentar)

Möjlighet att tillgodoräkna sig vikariat i AT ska utredas

Möjlighet att tillgodoräkna sig vikariat i AT ska utredas

»Det har pågått ett mänskligt resursslöseri under alldeles för lång tid – samtidigt som vården på många håll skriker efter färdiga specialistläkare«, skriver Upplands allmänna läkarförening i en motion om AT-flaskhalsen. Nu ska möjligheten att tillgodoräkna sig vikariat i AT utredas.(3 kommentar)

Tredje gången gillt för utlysning av underläkartjänster

Tredje gången gillt för utlysning av underläkartjänster

Förbundsstyrelsen ska verka för att alla underläkartjänster utlyses offentligt. En seger för SLF student som drivit frågan i flera år.

Mer krut på läkares rätt till ostörd arbetsplats

Mer krut på läkares rätt till ostörd arbetsplats

Läkarförbundet ska jobba ännu hårdare för läkares rätt till en egen ostörd arbetsplats. Förbundsstyrelsen ska också visa hur man jobbat med frågan de senaste åren. 

Nej till lägstalön för underläkare

Nej till lägstalön för underläkare

35 000 i lägstalön för oexaminerade läkare – det förslaget la SLF student fram i en motion till fullmäktige. Men Läkarförbundets styrelse tror inte på lägstalöner – och fick stöd för sin linje. (7 kommentar)

SLF student och Sylf rök ihop i debatt om läkarassistenter

SLF student och Sylf rök ihop i debatt om läkarassistenter

Underläkartjänster som fyller sjuksköterskevakanser har rivit upp känslor under året. På fullmäktigemötet kretsade debatten dock främst kring om Läkarförbundet bör verka för fler läkarassistenttjänster eller inte.(1 kommentar)

De har en »schysst« AT-rekrytering

De har en »schysst« AT-rekrytering

Intresset för att få Sylfs certifiering för en »schysst rekrytering« har ökat bland AT-orterna. I år sökte nästan dubbelt så många om att bli certifierade och många orter har förbättrat sin rekrytering, enligt Sylf.

Socialministern: Det behövs fler medarbetare i vården – inte färre

Socialministern: Det behövs fler medarbetare i vården – inte färre

Sjukvården behöver fler medarbetare – inte färre. Det sa socialminister Lena Hallengren (S) under Läkarförbundets fullmäktigemöte.

Heidi Stensmyren:»Vi måste våga prata lön«

Heidi Stensmyren:»Vi måste våga prata lön«

»Det är tuffare än någonsin där ute«. Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren målade upp en dyster bild av läkarnas arbetsmarknad i sitt tal på fullmäktigemötet. Rekordstora varsel, hårdare konkurrens om jobben samtidigt som stora kullar läkarstudenter ska ut i yrkeslivet.(12 kommentar)