Ingen skärpt ton om privata försäkringar

Ingen skärpt ton om privata sjukförsäkringar

Patienter med privata vårdförsäkringar kan gå före i kön. Det menade två motionärer som ville att Läkarförbundet skulle skärpa tonen i frågan och tydligt redovisa för medlemmarna vilka regler som gäller. Men man kan inte säkert peka på undanträngningseffekter, menade förbundsstyrelsen. (1 kommentar)

Beslut från årets fullmäktige i korthet

Beslut från fullmäktige i korthet

Totalt behandlades 63 motioner under Läkarförbundets fullmäktigemöte i år. Här är några av besluten i korthet.

Klimatpolicy för förbundets fritidshusägande ska tas fram

Klimatpolicy för förbundets fritidshusägande ska tas fram

Förbundet ska »utarbeta en klimatmässigt hållbar policy för Läkarförbundets ägande av semesterboenden«, efter en motion från ett 80-tal medlemmar. Men förslag om att sälja lägenheterna på Gran Canaria röstades ned.(2 kommentar)

Inget gehör för motion om skadlig slamspridning

Motion om miljöfarlig slamspridning fick inte gehör

Efter en diskussion om Läkarförbundets uppdrag besvarades respektive avslogs förslag om att verka mot miljöfarlig slamspridning.(3 kommentar)

Fullmäktige: Det finns risker med att definiera vad som är läkaruppgifter

Fullmäktige: Att definiera vad som är läkaruppgifter kan slå fel

Nordvästra Skånes läkareförening ser risker med task shifting och vill att Läkarförbundet ska verka för råd och anvisningar om vad som är läkaruppgifter. Fullmäktige höll dock med förbundsstyrelsen om att det finns problem med det och avslog motionen.(3 kommentar)

Livlig debatt om kommunala läkare

Kommunala läkare väckte debatt

Flera motioner under årets fullmäktige tog upp frågan om kommunalt anställda läkare. Efter långa diskussioner beslutades att Läkarförbundet ska verka för att funktionen medicinskt ansvarig läkare ska finnas i alla kommuner.

Förbundet ska verka för ökad insyn i SKR

Förbundet ska verka för ökad insyn i SKR

Läkarförbundet ska verka för att Sveriges Kommuner och regioner omfattas av kraven på offentlighet och sekretess samt framföra vikten av ansvarsutkrävande och transparens i SKR:s verksamhet.

Rydgren Stale: Min ambition att jobba tätare med delföreningarna

Rydgren Stale: Min ambition att jobba tätt med delföreningarna

Ordförandevalet kändes som en urladdning. Men Läkarförbundets nya ordförande Sofia Rydgren Stale är redo att kasta sig in i sin nya roll direkt. Framöver kommer fortbildningsfrågan bli viktig. Därtill vill hon engagera delföreningarna ännu mer.

Fullmäktige vill se omvänd bevisbörda när läkare smittas

Fullmäktige: Verka för omvänd bevisbörda när läkare smittas

Frågan om covid-19 som arbetsskada väckte starkt engagemang under fullmäktigemötet. Efter att ha kört över förbundsstyrelsen bestämde fullmäktige bland annat att förbundet ska verka för att omvänd bevisbörda tillämpas – så att det blir upp till arbetsgivaren att bevisa att läkare inte smittats på jobbet.

Sofia Rydgren Stale ny ordförande i Läkarförbundet

Sofia Rydgren Stale tar över som ordförande för Läkarförbundet

Sofia Rydgren Stale valdes på torsdagseftermiddagen till ny ordförande i Läkarförbundet. Till ny andre vice ordförande valdes Marina Tuutma.

Lokalföreningar vill kunna aktivera krislägesavtal på regional nivå

Föreningar vill kunna aktivera krislägesavtal på regional nivå

Coronapandemin har visat att kollektivavtalet inte omfattar en så speciell och långdragen kris som vårens, enligt sex lokalföreningar som yrkade på att Läkarförbundet ska verka för rimliga arbetsvillkor vid extrema situationer.

Läkarförbundet ska driva på för nationell ledarskaps-ST

Läkarförbundet ska driva på för nationell ledarskaps-ST

Förbundsstyrelsen anser att ledarskaps-ST kan bidra till att fler läkare blir chefer i sjukvården. Nu ska man arbeta för att staten tar ett nationellt ansvar för detta. Läkarförbundet ska också verka för att ledarskaps-ST ska finnas i alla regioner.

Inget stopp för fackliga flygresor

Inget stopp för fackliga flygresor

Jämtlands läns läkarförening fick, trots omformulering, inte gehör för sitt förslag om stopp för förbundsarrangemang som kräver flygresa.(1 kommentar)

Klimat för fackligt förtroendevalda ska granskas

Så ska hårdare klimat för fackligt förtroendevalda tacklas

Läkarförbundet ska undersöka de fackligt förtroendevaldas situation och tydliggöra vilket skydd förtroendevalda har. Detta efter en motion från Stockholms läkarförening.

Bättre facklig information ska hjälpa unga läkare

Bättre facklig information ska hjälpa unga läkare

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren pekar ut unga läkares situation som en viktig fråga framöver. Fullmäktige beslutade att läkare i början av karriären ska få bättre information om sina rättigheter inför nyanställningar.

Läkarförbundet ska kräva bättre verktyg för att registrera arbetstid

Förbundet vill ha bättre verktyg för att registrera all arbetstid

Läkarförbundet ska ligga på arbetsgivarna ännu hårdare för att de ska införa bättre verktyg för att registrera arbetstid. Det beslutade fullmäktige på onsdagen.

Fortsatt kamp om ordförandeposten

Fortsatt strid om ordförandepost

På torsdagen ska en ny ordförande för Läkarförbundets väljas. Valberedningen har lagt fram Sofia Rydgren Stale som sitt förslag. Men kampen är inte avgjord. Karin Båtelson står kvar som ordförandekandidat.

Politiskt program fokuserar mer på läkarnas villkor

Matigare politiskt program fokuserar mer på arbetsvillkor

För första gången innehåller Läkarförbundets politiska program inte bara sjukvårdspolitik utan även facklig politik. Där finns specifika punkter om exempelvis kollektivavtal, pension och arbetsmiljö.

Tegnell: Nu är ett utmärkt tillfälle att lyfta läkarna

Tegnell: Det här är ett utmärkt tillfälle att lyfta läkarna

Pandemin har visat att läkarnas roll är viktig i utvecklingen av vården. Det konstaterade statsepidemilogen Anders Tegnell under Läkarförbundets fullmäktigemöte.(1 kommentar)

Heidi Stensmyren: Läkarkåren har stått i främsta ledet under pandemin

Heidi Stensmyren: Läkarna har stått längst fram under pandemin

Den pågående coronapandemin stod i fokus när avgående ordförande Heidi Stensmyren för sista gången öppnade Läkarförbundets fullmäktigemöte. Hon lyfte även fram det nya löneavtalet som en framgång – men slog samtidigt fast att det gäller att fortsätta springa.