Denna webbplats vänder sig till läkare

Fler beslut från fullmäktigemötet

Beslut i korthet

Årets fullmäktigemöte med bland annat ett 40-tal motioner är över. Här är några beslut i korthet.

Läkare ska få hjälp att identifiera ledarskapserfarenhet

Läkare ska få hjälp att identifiera ledarskapserfarenhet i vardagen

Läkarförbundet ska ta fram ett kommunikationsmaterial som underlättar för läkare att identifiera ledarskapserfarenheter inför framtida chefsjobb. »Läkare behöver få hjälp med att ta fram vad i deras karriärer som faktiskt räknas som ledarskapsskills«, säger Anna-Karin Agvald från Upplands allmänna läkareförening.

Förslag om påtvingad komptid i pengar blev en kompromiss

Förslag om påtvingad komptid i pengar ledde fram till kompromiss

Gör det dyrare för arbetsgivaren att mot läkarens vilja betala ut komptid i pengar i stället för i ledighet, föreslog bland andra Anders Jönsson, Hallands läkarförening. I stället landade fullmäktige i att förbundet tydligare ska betona arbetsgivarens ansvar för att läkare ska kunna ta ut sin ledighet.

Läkarförbundet vill se tydligare definition av chefläkarrollen

Läkarförbundet ska arbeta för tydligare definition av chefläkarrollen

Läkarförbundet ska verka för att Socialstyrelsen tar fram föreskrifter för uppdraget som medicinskt ledningsansvarig läkare. Lämplig myndighet ska också uppvaktas för att få fram en tydligare definition av chefläkarrollen.

Klimatmål blev oväntad nyhet i förbundets verksamhetsplan

Klimatmål blev oväntad nyhet i förbundets verksamhetsplan

Efter längre diskussion beslutade fullmäktige med knapp marginal att ett klimatmål ska ingå i verksamhetsplanen Strategi 2025. Dessutom omformuleras verksamhetsplanens skrivning om ökad statlig styrning. (3 kommentarer)

WMA:s ordförande: Läkare har ett samhällsansvar – ta plats i debatten

WMA:s ordförande: Läkare har ett ansvar – ta er plats i debatten

Läkarnas röst behövs i vårddebatten och i kampen mot faktaresistens. Det säger Heidi Stensmyren, nybliven ordförande för Världsläkarorganisationen WMA.

Första steget mot att få till hälsosamma scheman för läkare

Första steget mot hälsosamma scheman för läkare: »En bra början«

Läkarförbundet ska arbeta för att ställa samman och tillgängliggöra kunskap om hälsosam schemaläggning för läkare. »Det här är en bra början – för vi behöver få upp den här frågan på bordet«, säger Ingrid Stubelius från Västra Götalands läkarförening.

Nej till att regioner prövar särskilda förordnanden för utlandsstudenter

Nej till lika villkor för särskilda förordnanden

Läkarstudenter i Sverige kan få särskilda förordnanden direkt av regionerna. Utlandsstudenter måste däremot gå via Socialstyrelsen – vilket innebär en konkurrensnackdel, enligt SLF student som vill att samma instans ska sköta alla.

Ledarskapsraketen tas upp på nytt: »En jätteseger för alla läkare«

Ledarskapsraket tas upp på nytt: »En jätteseger för alla läkare«

Läkarförbundet ska återuppta arbetet med en påbyggnad och utveckling av Chefsföreningens ledarskapsutbildning och mentorsprogram, beslutade fullmäktige. »Det här är en jätteseger för Sveriges läkare, jag är så nöjd«, säger Chefsföreningens ordförande Tina Crafoord.

Lars Rocksén ny förste vice ordförande i Läkarförbundet

Lars Rocksén: Jag har försökt att vara en röst för kollegorna

Lars Rocksén, narkosläkare i Örnsköldsvik, har valts till ny förste vice ordförande i Läkarförbundet efter Karin Båtelson.

Stockholms läkare: Task shifting urholkar läkarnas kompetens

Stockholms läkare: Task shifting urholkar läkarnas kompetens

Det finns en risk för att task shifting urholkar läkarnas kompetens, befarar Stockholms läkarförening. »Vi ser inte att läkargruppen blir av med uppgifter som vi skulle vilja bli av med, till exempel administration, men däremot att vi förlorar praktiska moment«, säger föreningens förste vice ordförande Yvonne Dellmark.

Ledarskap som gett AT-platser får Läkarförbundets hederspris

Ledarskap som gett AT-platser får Läkarförbundets hederspris

På fullmäktigemötets andra dag delade Läkarförbundet ut tre pris till särskilt engagerade medlemmar. Ett av dem gick till AT-chefen Fredrik Larsson som både ökat antalet AT-tjänster och förbättrat deras kvalitet på sin arbetsplats.

Läkare för miljön vill se mer verkstad

Läkare för miljön vill se mer verkstad

Läkare för miljön vill att Läkarförbundet ska steppa upp sitt arbete när det gäller klimat och hälsa. De fick dock inget gehör för sina motioner. Från fullmäktige blev det bland annat nej till att inrätta en central klimatdelegation och till att erbjuda fackliga kurser enbart på orter dit man kan ta sig utan flyg.

Regionala skyddsombud ska stärkas

Regionala skyddsombud ska stärkas

Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet tillsammans med lokalföreningarna ska utveckla den regionala skyddsombudsfunktionen. Syftet är att stärka det fackliga stödet till medlemmar i privat sektor.

Bortbyggda läkarexpeditioner stort problem på flera håll i landet

Bortbyggda läkarexpeditioner ett problem på flera håll i landet

Bristen på ostörda läkararbetsplatser är ett stort arbetsmiljöproblem, enligt Sjukhusläkarna. Nu ska Läkarförbundet ta fram ett akutpaket med åtgärder för att hindra att administrativa utrymmen byggs bort.

SLF student: Oro för framtida läkares kompetens

SLF student: Oro för framtida läkares kompetens

SLF student varnar för att brister i dimensioneringen av läkarutbildningen kan leda till att framtidens nylegitimerade läkare blir mindre kompetenta och säkra.»Ett skräckexempel är tio studenter på en handledare på en gynekologikurs«, säger ordföranden Niki Shams.

Ökat stöd till läkare efter kritiska händelser

Ökat stöd till läkare som varit med om svår händelse i arbetet

När läkare är med om en allvarlig händelse på jobbet kan det få svåra konsekvenser. Nu ska Läkarförbundet förbättra stödet till dem som drabbas och bevaka att arbetsgivare har aktuella handlingsplaner. »Det är viktigt att frågan lyfts«, säger Benny Ståhlberg, ordförande i Östra Skånes läkarförening.

Skånska läkare vill se stopp för att avtala bort övertidsersättning

Skånska läkare vill se stopp för att avtala bort övertidsersättning

Många läkare runt om i landet har utan att de själva vet om det gått med på att stå utan övertidsersättning. »Vi skulle vilja att förbundet arbetar mer intensivt med frågan«, säger Olof Lindqvist från Mellersta Skånes läkareförening.

Fortsatt frustration över låga underläkarlöner

Fortsatt frustration över låga underläkarlöner

Låga underläkarlöner har varit en het fråga de senaste åren. För att förbättra villkoren för unga läkare vill SLF student att även underläkare före legitimation ska inkluderas i det centrala kollektivavtalet. Men motionen röstades ner.

Inget ökat inflytande för Seniora läkare

Inget ökat inflytande för Seniora läkare

Fullmäktige sa nej till att ge intresseföreningen Seniora läkare egen representation vid fullmäktigemötet. Däremot blev det bifall till förslaget att Läkarförbundet ska utreda hur äldre läkares erfarenheter kan gagna förbundets utveckling.