Denna webbplats vänder sig till läkare
Fullmäktigemötet biföll inte motion om färre platser på läkarutbildning

Fullmäktigemötet nobbade förslag om utbildningsplatser

Trängseln på läkarutbildningen hotar kvaliteten och förvärrar AT-flaskhalsen enligt SLF student som vill att Läkarförbundet ska verka för att utökningen av läkarprogrammet bromsas. Men läkarstudenterna lyckades inte övertyga fullmäktigemötet.

SLF students motion om slutprov avslogs

Förslag om nationell slutexamination röstades ner av fullmäktigemötet

Frågan om en nationell slutexamination bör införas i den nya läkarutbildningen delade fullmäktigemötet i två tydliga läger. Efter en intensiv debatt vann nej-sidan. (4 kommentarer)

»Vi planerar med berått mod för en sjukvårdskatastrof«

»Det kommer att bli extremt svåra prioriteringar för er«

Andreas Wladis, professor i traumatologi och katastrofmedicin, målade upp en skrämmande verklighetsbild av sjukvårdens beredskap i kris och krig på fullmäktigemötet 2022. (3 kommentarer)

Nej till att ge läkarstudenterna mer från förbundets understödsfond

Nej till att ge läkarstudenterna mer från understödsfonden

I två motioner lyfte SLF student fram behovet av bättre ekonomiskt stöd under studierna. De vill se hårdare påverkansarbete för ett höjt maxtak för studiemedel, och att studenterna får mer ur Läkarförbundets understödsfond. Men ingen av motionerna fick bifall.

Fullmäktigemötet röstade ner krav på minimilön för läkarstudenter

Ingen minimilön för studenter

Det blev ett knappt nej till underläkarnas krav på att Läkarförbundet ska verka för ett återinförande av lägsta lön för underläkare före examen. Förbundsstyrelsen höll visserligen med om behovet – men vill inte låsa sig inför avtalsrörelsen.

Fullmäktige vill se mer arbete mot onödig administration

Fullmäktige vill se mer arbete mot onödig administration

Läkarförbundet ska lägga in en högre växel i arbetet mot onödig administration och byråkrati i vården. Det beslutade fullmäktige och gick därmed längre än förbundsstyrelsen.

Läkarförbundet ska kartlägga task shifting och hur läkarna påverkas

Läkarförbundet ska kartlägga hur task shifting påverkar läkare

Task shifting gör att läkare riskerar att hamna i baksätet och tvingas stå som medicinsk garant för processer de inte haft kontroll över, varnar flera läkarföreningar. Läkarförbundet lovar att kartlägga fenomenet och hur läkarrollen har påverkats. (1 kommentar)

Partsgemensam lönestatistik ska hjälpa privatanställda läkare

Partsgemensam lönestatistik ska ge stöd till privatanställda läkare

Lönestatistik ska i den mån det är möjligt, bli tillgänglig för läkare som arbetar under kollektivavtalet med Vårdföretagarna. »Det är det absolut viktigaste instrumentet för våra doktorer i den privata sektorn«, säger motionsskrivaren Thomas Zilling under Läkarförbundets fullmäktigemöte.

Hanna Kataoka ny i styrelsen: »Rörd och överraskad – måste fylla rocken«

Hanna Kataoka ny i styrelsen: »Nu måste jag fylla rocken«

Allsidig, strukturerad och vältalig – men samtidigt humoristisk och grym på dansgolvet. Superlativen haglade över Hanna Kataoka från Västra Götalands läkarförening som röstades in i Läkarförbundets styrelse. »Jag är väldigt överraskad och rörd. Nu måste jag verkligen se till att fylla den här rocken och göra gott för Sveriges läkarkår.«

Privat försäkrade patienter ska inte prioriteras i offentlig vård

Privat försäkrade patienter ska inte prioriteras i offentlig vård

Läkarförbundet ska arbeta för att patienter med privata sjukförsäkringar inte prioriteras i offentlig vård framför dem med större medicinska behov. Därmed bestämde fullmäktigemötet att Läkarförbundet ska gå längre i sin politik, än vad styrelsen förespråkat. (6 kommentarer)

Ansvaret för utbildningen av företagsläkare ska tydliggöras

Ansvaret för utbildningen av företagsläkare ska tydliggöras

När Arbetslivsinstitutet lades ner hamnade utbildningen av nya företagsläkare mellan stolarna. Det drabbar tillväxten, enligt Svenska företagsläkarföreningen. Nu ska Läkarförbundet jobba för att tydliggöra huvudmannaskapet för bristspecialiteten och finansiering av ST i arbetsmedicin.

Nej till fler lokala röster vid centrala avtalsförhandlingar

Splittrat om starkare röst åt lokalföreningarna i förhandlingar

Ska förhandlingsdelegationen växa och få fler representanter från lokalföreningarna? Frågan splittrade fullmäktige som till slut valde att nobba förslaget. »Motionen lyfter kritik mot hur delegationen har arbetat och den ska man förstås ta till sig – men det här är fel väg att gå«, ansåg Sjukhusläkarnas ordförande Elin Karlsson.

Veckoarbetstider ska kartläggas: »Skulle vinna på kortare arbetstid«

Veckoarbetstider ska kartläggas

Läkarförbundet ska utreda arbetstidsförkortning och kartlägga veckoarbetstider för såväl övriga vårdyrken som ur ett läkarperspektiv internationellt, efter flera motioner till fullmäktige. »Det här är ett stort steg framåt, för hittills har veckoarbetstiden varit en icke-fråga«, säger Västra Götalands läkarförenings vice ordförande Christina Sjöberg.

Öppna KTC:s dörrar för utlandsutbildade

Öppna dörren till träningscentra även för utlandsutbildade läkare

Läkarförbundet ska verka för att även utlandsutbildade läkare får möjlighet att träna praktiska moment på KTC. »Vi vill komma in i svensk sjukvård snabbare och slippa tappa viktiga år«, säger Mohammad Qutait, som är ordförande för Internationella läkarföreningen i Sverige.

Jämkning – Motionärer fick gehör för »slavparagraf«-motion

Efter omarbetning av motionen om arbetsgivarens utvidgade arbetsledningsrätt, som förbundsstyrelsen tidigare rekommenderat avslag på, lyckades motionärerna från Västra Götalands och Jämtlands läkarföreningar att få styrelsen att ändra sig.

Nytt mål: Krafttag för att gravida ska kunna slippa jour och beredskap

Nytt mål: Krafttag för att gravida läkare ska kunna slippa gå jour

Gravida läkares möjlighet att slippa jour och beredskap ledde till het debatt i fullmäktige. »Om inte vi i Läkarförbundet kan skydda gravida och se hälsan som främsta mål, vem ska göra det då?« frågade Elizabeth Lorraine Lichtenstein som tidigare stridit i frågan.

Läkarförbundet ska utreda dolda namn i elektroniska journaler

Läkarförbundet ska utreda om det går att dölja namn i elektroniska journaler

Fullmäktige gick emot förbundsstyrelsens vilja och röstade för att Läkarförbundet ska utreda möjligheten att dölja delar i den elektroniska journal som patienten ser, till exempel läkarens namn i journalen på 1177.se.

Journaler i domstol rättsosäkert – SLF vill se ökat antal rättsintyg

Journaler i domstol rättsosäkert – SLF vill se ökat antal rättsintyg

Att polis och jurister lutar sig mot journalanteckningar, i stället för rättsintyg, är rättsosäkert. Det menar Läkarförbundet, som ser hur intygen från Rättsmedicinalverket stadigt minskat i antal över åren. Nu ska förbundet verka för att rättsintygen tvärtom ska öka i antal.

Beslut i korthet

Fullmäktigebeslut i korthet

Här samlar Läkartidningen beslut kring ett urval av de motioner som behandlats på Läkarförbundets fullmäktigemöte 2022.

»Lönekarteller« ska stoppas: »Enda sättet att få upp sin lön är att sluta«

»Lönekarteller« ska motarbetas

Läkare som byter jobb inom regionen får inte alltid förhandla om ny lön. Sådana »lönekarteller« ska nu Läkarförbundet försöka stoppa. »Vi ska ha fri lönesättning, men många arbetsgivare kringgår detta«, säger Ylva Sandström från Stockholms läkarförening. (1 kommentar)