Denna webbplats vänder sig till läkare
»Man är en liten röst i mängden«

»Man är en liten röst i mängden«

Stort engagemang och livliga diskussioner präglade den första av Läkarförbundets två fullmäktigedagar på Waterfront i centrala Stockholm. Läkartidningen fångade en handfull av delegaterna på plats och frågade: Vad är det viktigaste under fullmäktigemötet?

Sjukvårdsministern: Fortsätt att vara en blåslampa på mig

Sjukvårdsministern: Fortsätt att vara en blåslampa på mig

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) tycker att läkare ska fortsätta att ligga på politikerna för att få till en förändring. Det sa hon under sitt tal på Läkarförbundets fullmäktigemöte på onsdagseftermiddagen.

Forskningen i fokus för Seniora läkare

Fokus på vetenskap och forskning i motioner från Seniora läkare

Läkarförbundet och Läkaresällskapet bör slås ihop, anser föreningen Seniora läkare. Föreningen vill också stärka ställningen för seniora läkare som forskar men som inte är knutna till något universitet.

»Slavparagrafen har överutnyttjats i vården«

»Slavparagrafen har överutnyttjats«

Förbundet bör verka för att den så kallade »slavparagrafen« tas bort ur läkarnas avtal. Paragrafen som ger arbetsgivaren rätt att flytta personal och förändra arbetsuppgifter överutnyttjas, menar Västra Götalands och Jämtlands läkarföreningar.

Kräver mindre administration och byråkrati: »Tjänstemannavälde«

Föreslår system för minskad byråkrati

Läkarförbundet bör arbeta mer för att minska onödig byråkrati och administration inom sjukvården. Det anser Västra Götalands distriktsläkarförening i en motion till fullmäktige. »Ett tjänstemannavälde som vuxit alltmer«, säger föreningens ordförande Henrik Nyström.

Känslosam hyllning till Wieselgren: »Hör hennes röst i svaga ögonblick«

Hyllning till Wieselgren: »Hör hennes röst när jag misströstar«

Läkarförbundets fullmäktigemöte öppnades under dämpade former – med en högtidlig hyllning till mördade Ing-Marie Wieselgren. »Sverige har förlorat sin starkaste röst för den psykiska hälsan«, sa ordförande Sofia Rydgren Stale. (1 kommentar)

Underläkare kräver 40 000 i minimilön

SLF student: 40 000 kronor i minimilön för före läkarexamen

Missnöjet med underläkarlönerna märks tydligt även i år. SLF student vill ha en minimilön på 40 000 kronor för underläkare före examen och att gruppen inkluderas i huvudöverenskommelsen. (4 kommentarer)

Sjukhusläkarna: Fortbildningen måste få ett mer mätbart system

Sjukhusläkarna: Fortbildningen måste få ett mer mätbart system

Dagens system med fortbildning är för diffust och fungerar inte tillräckligt bra. Det menar Sjukhusläkarna som vill se ett annat, mätbart, med konkreta kriterier. Föreningen har lämnat en motion till årets fullmäktigemöte med förslag om att utreda ett poängsystem. Men Läkarförbundets styrelse vill ge avslag. (4 kommentarer)

Seniora läkare vill att nya ombud införs för ökad patientsäkerhet

Seniora läkare vill att nya ombud införs för ökad patientsäkerhet

Inspektionen för vård och omsorg »behöver patientsäkerhetsombud på samma sätt som Arbetsmiljöverket har stöd av skyddsombud«. Det menar föreningen Seniora läkare, som framför förslaget i en motion till fullmäktige. Men Läkarförbundets styrelse ogillar idén. (1 kommentar)

KLF: Utred hur föräldraledighet påverkar läkares löneutveckling

KLF: Utred hur föräldraledighet påverkar läkares löneutveckling

Sveriges kvinnliga läkares förening vill att Läkarförbundet ska utreda hur föräldraledighet påverkar löneutvecklingen för läkare – något som förbundsstyrelsen håller med om. Däremot säger styrelsen nej till att kartlägga vad det kvarstående lönegapet mellan manliga och kvinnliga läkare beror på.

Motionärer räknar med debatt om de privata sjukvårdsförsäkringarna

Motionärer räknar med debatt om de privata sjukförsäkringarna

Privata sjukvårdsförsäkringar och Läkarförbundets hållning i frågan har vållat en hel del debatt, inte minst på sistone. I årets fullmäktigemöte finns två motioner från totalt fem föreningar som vill att förbundet tar skarpare ställning. (1 kommentar)

FS vill växla upp för bättre arbetsmiljö

Förbundsstyrelsen beredd att lägga i högre växel för bättre arbetsvillkor

De nedslående resultaten från Läkarförbundets arbetsmiljöenkät kräver krafttag, menar Stockholms läkarförening inför nästa veckas fullmäktigemöte. Förbundsstyrelsen är med på noterna och föreslår bifall för att lägga in en högre växel för bland annat höjda grundlöner, rimligare arbetsbelastning inom dygnet-runt-vård och större möjligheter till återhämtning.

SLF student vill ha bättre stöd vid diskriminering

SLF student efterlyser bättre stöd för studenter som diskriminerats

SLF student vill att Läkarförbundets ombudsmän med ansvar för diskrimineringsfrågor ska få vidareutbildning för att bättre kunna stötta studenter som utsatts för diskriminering på grund av exempelvis kön eller etnicitet.

SLF student: ALF-medlen måste ökas

SLF student: Utöka ALF-medlen

Regionerna måste få mer pengar från staten för att kunna fortsätta utbilda läkarstudenter med hög kvalitet. Det anser Sveriges läkarförbund student som nu vill att Läkarförbundet driver på för att ALF-medlen ska ökas.

Norrbottens läkarförening vill se fler anmälningar om dålig arbetsmiljö

Norrbottens läkarförening vill se fler anmälningar om arbetsmiljö

Det är för krångligt att anmäla arbetsmiljöproblem eller göra en förhandlingsframställan, anser Norrbottens läkarförening och efterlyser mallar.

Sjukhusläkarna vill lyfta fackligas löner

»Om inte Läkarförbundet slåss för oss – vem ska göra det då?«

Sjukhusläkarna vill att Läkarförbundet arbetar aktivt för en central lönesättning av förtroendevalda med stora fackliga uppdrag. Annars riskerar de att halka efter lönemässigt, enligt föreningen. (1 kommentar)

Två dagar demokrati, diskussion, ansvarsutkrävande och lite fest

Två dagar demokrati, diskussion, ansvarsutkrävande och lite fest

Om en vecka startar Läkarförbundets fullmäktigemöte. Läkartidningen kommer att bevaka på plats och publicerar under tiden fram till mötet artiklar om några av de motioner som lämnats in.

Rätten till betalt för övertid het fråga återigen: »Läkare arbetar gratis«

Rätten till betalt för övertid åter het fråga: »Läkare jobbar gratis«

Trots ljummet mottagande tidigare kräver flera läkarföreningar återigen inför fullmäktigemötet att Läkarförbundet tar krafttag mot bortskriven rätt till övertid. »Även ett maraton har ett första steg – vi måste fortsätta att visa hur viktig den här frågan är«, säger Hanna Kataoka från Västra Götalands läkarförening. (3 kommentarer)

Valberedningen om kritiken mot styrelsen

Valberedningen om kritiken mot Läkarförbundets styrelse

Madeleine Liljegren har kritiserat samarbetsklimatet i förbundsstyrelsen. Men Läkarförbundets valberedning har starkt förtroende för såväl ordföranden som resten av styrelsen. »Kritiken får stå för Madeleine Liljegren«, säger Kristina Jennische, ordförande i valberedningen, som vill att den sittande förbundsordföranden väljs om.

Madeleine Liljegren: »Alla måste få säga vad de tycker«

Madeleine Liljegren om beslutet: Alla måste få säga vad de tycker

Madeleine Liljegren ville hoppa av Läkarförbundets styrelse redan för ett år sedan. Nu kliver hon av och riktar skarp kritik mot samarbetsklimatet i förbundsstyrelsen. »För mig är det självklart att det finns beslutsunderlag och att man får diskutera frågor«, säger hon. (1 kommentar)