Fotledsdistorsion

Fotledsdistorsion

Fotledsstukning uppfattas ofta som en godartat och banal skada. Kirurgi behövs sällan, men för att undvika risken för komplikationer är det viktigt med ett adekvat akut omhändertagande.(1 kommentar)

Ketoacidos vid diabetes hos vuxna

Diabetesketoacidos definieras av triaden hyperglykemi, ketos och metabol acidos. En ABC-artikel presenterar översiktligt initial utredning och behandling av detta potentiellt livshotande tillstånd.

ABC om Akut psykos

ABC om Akut psykos

De klassiska psykotiska symtomen – hallucinationer och vanföreställningar – förekommer vid en rad olika tillstånd. Differentialdiagnostik och val av behandling är därför komplicerat. I denna artikel beskrivs handläggningen vid akut psykos, med fokus på diagnostik, utredning och behandling.(6 kommentar)