»Förvånansvärt positiva remissvar«

»Förvånansvärt positiva remissvar«

Rapporten »En värdefull vård«, skriven av en arbetsgrupp inom Läkaresällskapet, föreslår stora förändringar inom svensk sjukvård. Remissvaren är förvånansvärt positiva, säger arbetsgruppens ordförande Karl Sallin. Men i SFAM, Svensk förening för allmänmedicin, blev det strid om hur remissvaret skulle formuleras.

Detaljstyrning tar fokus från egna kvalitetsprojekt

Detaljstyrning tar fokus från egna kvalitetsprojekt

Varför är så många läkare kritiska mot NPM, New public management? Läkartidningen har följt husläkaren Gustaf Allerstrand under en förmiddag för att ta reda på vad NPM betyder för hans arbete. (6 kommentar)

»Vi såg att det fanns möjligheter att förändra«

»Vi såg att det fanns möjligheter att förändra«

De hoppades kunna samla in ett par tusen namnunderskrifter under sommaren, och sedan kanske försöka få uppropet publicerat på DN Debatt. Men det visade sig att Läkaruppropet hade betydligt större sprängkraft än så. 

»Det värsta är avprofessionaliseringen«

»Det värsta är avprofessionaliseringen«

Läkaresällskapet har flyttat frågan om NPM högt upp på sin agenda och har startat ett projekt för att utveckla alternativ. Drivande i detta arbete är Ingemar Engström, barnpsykiater i Örebro och ordförande i delegationen för medicinsk etik.

»En gradvis framväxande frustration«

»En gradvis framväxande frustration«

Läkarförbundets ordförande Marie Wedin tror inte att NPM i sjukvården kan avskaffas helt. Men hon arbetar för att det ska förändras i en bättre riktning.

»Läkaruppropet kom i rätt tid«

»Läkaruppropet kom i rätt tid«

Heidi Stensmyren är förste vice ordförande i Läkarförbundet, och valberedningens kandidat till ny ordförande vid fullmäktigemöte i maj. Hon tycker att förbundet ska stödja initiativ som Läkaruppropet. (1 kommentar)

Går det att avskaffa NPM?

NPM, New public management, är en epok som nästan är över. Det anser ekonomen Hans Winberg, generalsekreterare för tankesmedjan Global Health Care. Det märks på debatten det senaste året, säger han: – Trots att reaktionerna mot NPM är så starka, är det nästan ingen som vågar ta begreppet i försvar. Alla förstår problemen med styrmetoderna. […]

NPM var en syndabock ingen hade hört talas om

För drygt ett år sedan publicerade Dagens Nyheter en artikelserie om sjukvården, författad av journalisten Maciej Zaremba. Artiklarna väckte enormt uppseende, inte minst bland läkare. Hans Winberg är generalsekreterare för Leading Health Care, en tankesmedja grundad av Handelshögskolan i Stockholm, och han är inte förvånad. – Zarembas problembeskrivning sätter fingret på något som är väldigt […]