Klinik såg att metoden inte fungerade – stoppade operationerna i det tysta

Klinik såg att metoden inte fungerade – stoppade operationerna i det tysta

Redan hösten 2013 stod det klart att transplantationerna av konstgjorda luftstrupar inte fungerade, och i det tysta stoppade toraxkliniken på Karolinska operationerna. Men varken Karolinska institutet eller de tidskrifter där metoden beskrevs som en framgång informerades. Enligt uppgifter hann åtminstone en patient till opereras innan det blev känt att det fanns allvarliga tveksamheter kring metoden. (1 kommentar)

Omstridda operationer får skärpt brottsrubricering

Åklagaren vill utreda de transplanterade luftstruparna på Karolinska universitetssjukhuset som grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada. Det förlänger preskriptionstiden avsevärt.

Ny brottsanmälan mot omstridda transplantationer

Ny brottsanmälan mot omstridda transplantationer

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, åtalsanmäler de ansvariga för de ifrågasatta transplantationerna av syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset för brott mot etikprövningslagen.

Expert riktar kritik mot omfattande oredlighet i KI-professors forskning

Enligt en oberoende expert som granskat fuskanklagelserna mot en gästprofessor vid Karolinska institutet har denne gjort sig skyldig till omfattande oredlighet i forskning. Står sig bedömningen efter att KI:s rektor sagt sitt kan den internationellt kände kirurgens karriär vara i fara.

»Patienter måste vara säkra på att man följer lagen«

Både forskaren och den klinik där operationerna genomfördes hade informerats om att man behövde tillstånd från Läkemedelverket. Trots det fortsatte Karolinska universitetssjukhuset att utföra transplantationer av konstgjorda luftstrupar. Det är bakgrunden till Läkemedelsverkets ovanliga beslut att polisanmäla för brott mot läkemedelslagen.

Transplantationer av luftstrupar polisanmälda av Läkemedelsverket

De ifrågasatta transplantationerna av syntetiska luftstrupar vid Karolinska universitetssjukhuset utreds nu av åklagare. Det är Läkemedelsverket som polisanmält att man inte sökte tillstånd för klinisk prövning innan operationerna utfördes.  (1 kommentar)

Kirurg friad från fuskanklagelser

Karolinska institutet friar en toraxkirurg från anklagelser om oredlighet i forskning. Han har visserligen i flera fall brutit mot god forskningssed, enligt KI, men det ska ha skett av oaktsamhet.

Läkare som larmade om forskningsfusk slipper varningar

De fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset, KS, som anmält en gästprofessor vid Karolinska institutet för forskningsfusk slipper varningar för att de olovligen gått in i journalsystemet för att hämta underlag för sin anmälan.

Gästprofessor inte funnen skyldig till oredlighet i forskning

Den gästprofessor vid Karolinska institutet som utfört transplantationer av konstgjorda luftstrupar har av institutets rektor friats från de anklagelser om oredlighet i forskning som framförts av en belgisk professor.

Läckta patientuppgifter polisanmälda

Läckta patientuppgifter polisanmälda

Patientuppgifter från Karolinska universitetssjukhusets journalsystem har publicerats på en utländsk blogg om forskningsfusk. Nu har sjukhuset polisanmält händelsen.

Fuskanklagelser efter världsunik operation på Karolinska

Tre år efter den första transplantationen någonsin av en konstgjord luftstrupe, som genomfördes på Karolinska universitetssjukhuset, riktar flera inblandade anklagelser om oredlighet mot varandra.