Landstingsråd går på Karolinskas linje – ber inte om ursäkt

Nyligen meddelade Karolinska universitetssjukhusets ledning att man inte har för avsikt att ge de fyra visselblåsarna i Macchiarinifallet någon ursäkt. Nu går Stockholms läns landsting på samma linje.(8 kommentar)

Macchiarinis patient anmäler KI till Inspektionen för vård och omsorg

En av kirurgen Paolo Macchiarinis luftstrupspatienter anmäler både Macchiarini och Karolinska institutet till Inspektionen för vård och omsorg. Patienten vill se ytterligare granskning.

Personlig dokumentär om Paolo Macchiarini visas snart i Sverige

Personlig dokumentär om Paolo Macchiarini visas snart i Sverige

Den personliga dokumentären om Paolo Macchiarinis liv när skandalen på Karolinska uppdagades visas snart i svensk tv. Läkartidningen har sett den.

KI fäller Macchiarini och tre medförfattare för forskningsfusk

Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen har nu beslutat att fälla Paolo Macchiarini och ytterligare tre medförfattare för oredlighet i forskning. Beslutet gäller en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Respiration.(1 kommentar)

Ny Macchiarinidokumentär i februari

Ny Macchiarinidokumentär i februari

Skandalen kring kirurgen Paolo Macchiarini har väckt uppmärksamhet över hela världen. I mitten av februari sänds en amerikansk tv-dokumentär om affären.

Paolo Macchiarini åtalsanmäld för misstänkt djurplågeri

Länsstyrelsen i Stockholm åtalsanmäler kirurgen Paolo Macchiarini för misstänkt djurplågeri i samband med djurförsök vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge där råttor genomgått transplantation av matstrupe.

Beslutet att lägga ner Macchiarini-utredningen granskas

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Göteborg kommer att inleda en granskning av hela ärendet rörande Paolo Macchiarinis luftstrupsoperationer vid Karolinska universitetssjukhuset. Detta sedan två målsägande begärt överprövning av ett tidigare åklagarbeslut att lägga ner förundersökniningen.(1 kommentar)

Expertgrupp: Inte möjligt att avgöra oredlighet för Macchiarini-poster

Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning bedömer att det inte går att avgöra om Paolo Macchiarini och en annan forskare, tidigare verksam vid Karolinska institutet, gjort sig skyldiga till oredlighet avseende en vetenskaplig poster från 2012.

Macchiarini frias av italiensk domstol

Kirurgen Paolo Macchiarini har friats från anklagelserna om att ha försökt förmå svårt sjuka patienter i Italien att betala för vård. Det rapporterar italienska medier på onsdagen.

Överprövning begärd gällande åklagarbeslutet i Macchiarini-fallet

Överprövning begärd gällande åklagarbeslutet i Macchiarini-fallet

Beslutet att inte väcka åtal mot Paolo Macchiarini har mött kritik från flera håll. Nu har två begäranden om överprövning skickats till Åklagarmyndigheten, men eftersom de kommit från utomstående personer riskerar ärendet att inte ens tas upp för bedömning.(2 kommentar)

Skarp kritik mot KI i ny Macchiarini-granskning

Skarp kritik mot KI i ny Macchiarini-granskning

Karolinska institutet (KI) har till varje pris velat skydda Paolo Macchiarinis rykte som forskare och behålla honom som anställd. Det intrycket får Universitetskanslersämbetet efter att ha granskat KI:s hantering av Macchiarini-ärendet.

Skarp kritik mot KI i isländsk rapport

Skarp kritik mot KI i isländsk rapport

En isländsk kommission riktar efter en egen utredning massiv kritik mot hur Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset hanterat fallet med kirurgen Paolo Macchiarini.

Smer efterlyser överprövning av åklagarens Macchiarini-beslut

Smer efterlyser överprövning av åklagarens Macchiarini-beslut

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, anser att det är bekymmersamt att fallet med Paolo Macchiarinis operationer inte fick avgöras i domstol, men understryker samtidigt att beslutet att lägga ner förundersökningen inte ska tolkas som att det nu är fritt fram att experimentera med patienter.

Jävsanklagad expert i Macchiarini-utredning slår tillbaka

De experter som Socialstyrelsen rättsliga råd använt för medicinska utlåtanden i förundersökningen mot Paolo Macchiarini kritiserades för att ha varit jäviga. Nu slår en av dem tillbaka och säger att han aldrig haft något samarbete med den italienske kirurgen.(2 kommentar)

»Det var helt och hållet väntat«

»Det var helt och hållet väntat«

Professor emeritus Bengt Gerdin, som tidigare granskat de sex vetenskapliga arbeten av Paolo Macchiarini som på måndagen kritiserades för oredlighet i forskning, är föga förvånad över beskedet.

Forskningsfusk konstateras i sex Macchiarini-artiklar

Det blev inget åtal mot kirurgen Paolo Macchiarini – men hans forskning går inte fri från klander. På måndagen konstaterade Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning att forskningsfusk har förekommit i hela sex granskade vetenskapliga artiklar, varav två i Lancet.(1 kommentar)

Experter i Macchiarini-målet anklagas för jäv

Beslutet att lägga ner förundersökningarna mot kirurgen Paolo Macchiarini grundade sig bland annat på ett utlåtande från Socialstyrelsens rättsliga råd. Nu framförs kritik mot att rådet använt experter som varit jäviga – och själva samarbetat med Paolo Macchiarini.(7 kommentar)

Macchiarini-patient träder fram – kritisk till åklagarens beslut

Det är en förolämpning att förundersökningen mot Paolo Macchiarini lades ned av åklagare. Det säger en av kirurgens tidigare patienter, som nu valt att träda fram med sin berättelse.(2 kommentar)

Macchiarini försvarar sina ingrepp – och fortsätter att arbeta

Macchiarini försvarar sina ingrepp – och fortsätter att arbeta

Kirurgen Paolo Macchiarini försvarar de omstridda transplantationerna med syntetiska luftstrupar som han utförde i Sverige och säger att han fortsätter att operera runt om i världen. Det framkommer i en intervju som TV4 sände på måndagen.

Macchiarinis djurförsök får kritik i rapport

Det har funnits flera allvarliga brister kring de djurförsök som Paolo Macchiarinis forskargrupp utförde vid djuravdelningarna på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge mellan 2011 och 2016. Det konstateras i en utredningsrapport.(1 kommentar)