Denna webbplats vänder sig till läkare

Säkrare svensk sjukvård kräver sammanhållet och uthålligt arbete

Säkrare svensk sjukvård kräver sammanhållet och uthålligt arbete

Sverige är ett av de allra säkraste länderna vad gäller trafik. Vi borde kunna bli det vad gäller sjukvård också. Läs sista delen i serien Patientsäkerhet.

Patientsäkerhet kräver regler och rutiner som följs men också bryts

Patientsäkerhet kräver regler och rutiner som följs men också bryts

Sjukvården är ett komplext system som om det ska göras säkrare kräver hög följsamhet till förutbestämda regler och riktlinjer, och en samtidig förmåga hos individer att kunna bryta mot dessa. (2 kommentarer)

Säker vård även i hemmet en framtida utmaning

Möjligheten att vårdas hemma anses öka patienters och närståendes livskvalitet, men kan också innebära nya risker. Ett stort ansvar läggs också på patient eller närstående att samordna sin egen vård.

När beteendet blir en patientsäkerhetsrisk

Oprofessionellt och respektlöst beteende i vården kan påverka samarbetet och kommunikationen och därmed säkerheten i den vård som ges.

Kognitiva och sociala färdigheter nödvändiga för säkert teamarbete

I dag vet man att effektivt och säkert arbete i högrisk-arbetssituationer, såsom sjukvård, flyg, sjöfart och kärnkraft, kräver såväl tekniska färdigheter som icke-tekniska färdigheter. Utbildningsprogram börjar nu komma för att kunna lära ut icke-tekniska färdigheter även i sjukvård.

Den föränderliga sjukvården en utmaning för patientsäkerheten

Den föränderliga sjukvården en utmaning för patientsäkerheten

Sjukvården förändras snabbt i och med medicinska framsteg och demografiska förändringar. Människor åldras med sina kroniska sjukdomar. Sjukvårdsstrukturen behöver ändras och nya patientsäkerhetsrisker tillkommer.

Patientsäkerhetsarbetet i Sverige har gett resultat

Patientsäkerhetsarbetet i Sverige har gett resultat

Det strukturerade patientsäkerhetsarbetet som pågått sedan 2007 har lett till färre allvarliga skador och dödsfall. I dag vet man mycket mer om skadefrekvensen och skadepanoramat än tidigare.

7 Artiklar om Patientsäkerhet

Mycket har hänt inom området patientsäkerhet de senaste åren. Under våren 2015 kommer en serie om sju artiklar, med start i detta nummer, att publiceras i Läkartidningen.