Denna webbplats vänder sig till läkare
Osäkerhet kring effekten av omtalad lipidsänkare

Forskare: Osäkerhet kring effekten av omtalad lipidsänkare

Efter flera bakslag med omega-3 som blodfettssänkare gick för ett par år sedan läkemedlet Vazkepa mot strömmen. För första gången sågs en rejäl minskning av risken för hjärt-kärlhändelser. Men nu ifrågasätter svenska experter effekten hos läkemedlet. (1 kommentar)

»En milstolpe för forskningen på de allra svårast sjuka«

»En milstolpe för forskningen på de svårast sjuka patienterna«

På Norrtälje sjukhus kämpar forskare och läkare just nu för att få en banbrytande studie på rull. Studien, som handlar om hjärtstopp på sjukhus, är den första läkemedelsstudie på akut sjuka medvetslösa där Läkemedelsverket sagt ja till att fråga deltagarna om samtycke först i efterhand.

Betablockerare efter hjärtinfarkt – en rutin som ifrågasätts

Betablockerare efter hjärtinfarkt ifrågasätts

Färska svenska data pekar mot att betablockerare inte hjälper hjärtinfarktpatienter utan hjärtsvikt. Snart kan en omfattande randomiserad studie ge en tydligare bild. Men redan nu har svenska läkare börjat dra ned på förskrivningen. »Det är olyckligt, innan vi vet säkert«, säger Annica Ravn-Fischer, som ingår i styrgruppen för den pågående studien. (1 kommentar)

Gensaxen behandlar Skelleftesjuka

Gensax behandlar Skelleftesjuka

Gensaxen Crispr/Cas9 användes för första gången i människa i en revolutionerande studie som publicerades förra året. Nu har tre svenska patienter med Skelleftesjukan behandlats inom ramen för samma studie. Förhoppningen är bland annat att det ska skydda mot framtida hjärtproblem.

Uppföljning på distans: oro för avkall på eftervårdens kvalitet

Uppföljning på distans: oro för avkall på eftervårdens kvalitet

Under pandemin fick uppföljning av hjärtinfarktpatienter på distans en rejäl skjuts, och trenden ser ut att hålla i sig. Det finns dock en risk att det kan leda till sämre vård, enligt kvalitetsregistet Swedeheart. En studie ska nu påbörjas för att ge en tydligare bild.

Mottagning med fokus på idrottares hjärtan

Mottagningen som fokuserar på hjärtat hos idrottare på hög nivå

Vissa spelar elitfotboll, andra springer miltals i alperna. För idrottare som pressar sig till max finns en liten ökad risk för hjärtdöd i samband med ansträngning. På en av Sveriges första renodlade idrottskardiologimottagningar är målet att alla ska kunna träna – på rätt nivå.